Lovgivning og økonomi

Kystteknisk chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet sætter ord på kommunernes fremtidige rolle som myndighed i kystzonen. Mød også Toke Emil Panduro fra Sektion for Miljø og Naturressourcer, der gennem sin forskning har vist, at visse typer at kystsikring kan være en økonomisk gevinst for andre end lodsejerne på kysten.

I downloadlisten til højre kan du finde: 

  • Kystdirektoratets nye undervisningsmateriale, om forvaltning af kystbeskyttelsesloven
  • Kystbeskyttelsesloven
  • Toke Emil Panduros forskningsartikler vedrørende værdien af sandfodring
  • Artikel om finansiering af kystsikring fra Horten Advokatpartnerselskab

Finansieringen af kystsikringsanlæg i Danmark sker normalt ved bidrag fra de grundejere, der opnår beskyttelse, og andre, der opnår en fordel ved projektet. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer bidragsfordelingen. I andre lande, eksempelvis Holland, er kystsikringen solidarisk finansieret via skatten. Kommunernes Landsforening har været fremme med forslag om oprettelse af en national fond til at finansiere beskyttelsen af sårbare kyster.

Kystteknisk Chef i Kystdirektoratet, Per Sørensen

Kystdirektoratet er en selvstændig fungerende enhed, som dækker Danmarks mere end 7.300 km kyststrækning. Direktoratet er en del af Naturstyrelsen, som er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet.

Adjunkt på Sektion for Miljø og Naturressourcer, Københavns Universitet, Toke Emil Panduro

Toke Emil Panduro fortæller her om sin forskning, der peger på, at visse typer af kystsikring kan være en økonomisk gevinst for andre end de lodsejere, som ligger tættest på havet.

Udforsk dette tema

Skip to content