Kunstgræsbaner & klimatilpasning

Med mere og kraftigere nedbør, som konsekvens af klimakrisen, er der behov for at håndtere vandet – også på idrætsanlæg. Nytænkning, teknologiske kombinationer og nye produkter er løsningen.

En god kombination
Når der skal bygges eller renoveres en kunstgræsbane, kan projektet med fordel tænkes sammen med LAR-løsninger (Lokal Anvendelse af Regnvand). Hvis kommunen i forvejen har planer om dette, kan der spares store beløb på begge projekter. Det kan fx gøres ved at nedsænke kunstgræsbanen, så den fungerer som et forsinkningsbassin for regnvand, eller ved at lave vandreservoir under banen i sammenhæng med drænsystemet. I Glostrup Kommune (billeder herover) har man fx kombineret en ny kunstgræsbane med klimatilpasning – en non-infill-bane med sand, sænket ned, så den fungerer som et forsinkningsbassin på 6000 m3

På baner med granulat som infill, kunne en lignende forsænkning formentlig også bidrage til, at holde granulat indenfor banen.

En anden mulighed er nye produkter, som eksempelvis Rockflow. Materialet optager og tilbageholder vand og er tilmed funktionsdygtigt og holdbart som underlag for bl.a. veje, parker og idrætsanlæg. Det har man bl.a. brugt på Gerlev Idrætshøjskole, som fundament for en parkourbane, der samtidigt fungerer som forsinkningsbassin for regnvand. Læs mere i dokumentet her.

Materialet er lavet af stenuld og har i princippet samme effekt som sten, så det fint holder til fx biler og store maskiner. Derfor er det også muligt, at Rockflow fremover kan indtænkes, når der skal anlægges nye kunstgræsbaner, hvor der skal køres med traktorer og andre driftsmaskiner. Materialet kan ifølge producentens hjemmeside også fungere som et filter for eventuelt forurenende stoffer.

Drænsystem 
Ved både renovering og nybyg af kunstgræsbane, er det værd at overveje drænsystemets potentialer. Både til afledning af regnvand, men også for at mindske eller undgå nedsivning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøer og i sidste ende potentielt grundvand. Det er muligt at forbedre de nuværende rør, at nedlægge flere eller større eller at installere en drænplade, som sørger for, at al vand bliver ledt væk. Her er det vigtigt selv at undersøge mulighederne hos uafhængige aktører på området og samarbejde med kommunens egen teknik- og miljøforvaltning. Husk som udgangspunkt altid at orientere jer i Miljøstyrelsens vejledninger om kunstgræsbaner, særligt om anlæg, miljø og dræn.

Filtre
I sidste ende, er det kun det vand, der rammer drænsystemet, som kan håndteres og renses. Ved tilkobling til spildevandskloak, håndteres det på rensningsanlægget, men hvis det udledes til en separat kloak, ender vandet i det forbundne vandmiljø, hvilket absolut ikke er optimalt. I begge tilfælde er det muligt at tilkoble et filter, som renser vandet lokalt og samtidigt stopper eventuel gummigranulat på afveje. På en bane ved Nr. Aaby på Fyn, hvor der var et lokalt krav om nul-udledning pga. udvinding af drikkevand, installerede man et filter i kombination med en drænplade. Resultatet var helt rent vand.

Teknologien udvikler sig hele tiden – ovenstående eksempler er blot nogle af de bedre, vi er stødt på. Send os meget gerne tips og anbefalinger om andre.

Vi glæder os til at følge udviklingen og bakke op om innovation, nye produkter og smarte løsninger!

Udforsk dette tema

Skip to content