Se flere billeder

Billeder fra projektet

Pladsen ved Trekroner Søen

Sammen med Roskilde Kommune og Roskilde Universitet har Lokale og Anlægsfonden udviklet det første eksempel på et aktivitetssted til et stort campusområde. Aktivitetsstedet kaldet ‘Trekroner Hub’ består af en række forskellige muligheder for bevægelse, kulturel udfoldelse og rekreativt ophold.

Sammen med Roskilde Kommune og Roskilde Universitet har Lokale og Anlægsfonden udviklet det første eksempel på et aktivitetssted til et stort campusområde. Aktivitetsstedet kaldet 'Trekroner Hub' består af en række forskellige muligheder for bevægelse, kulturel udfoldelse og rekreativt ophold.

Anlæggets formål er at tiltrække og samle unge fra hele Trekroner og studerende fra RUC og UCSj omkring fysisk og social aktivitet. 

Stedet skal gøre det attraktivt for de studerende at mødes udenfor forelæsningerne omkring fælles aktiviteter og samvær. Samtidig skal det være attraktivt for de unge i Trekroner, der mangler et sted i området, hvor de kan være sammen. Stedet skal således være katalysator for udvikling af et mangfoldigt byliv, fysisk aktivitet og fællesskab på tværs af Trekroner og Trekroner Campus.

Projektet støttes, da det som et resultat af Fondens arbejde med indsatsområdet ‘Campusidræt og -kultur’, er et spændende eksempel på hvordan et samarbejde mellem universitet og kommune kan resultere i, at der bygges bro mellem et lokalsamfund og en uddannelsesinstitution.

En campus med plads til fysisk aktivitet og socialt samvær 
Aktivitetsstedet er skabt igennem et længere samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Roskilde Kommune, RUC og indbyggere og potentielle brugere i Trekroner. Det er det første eksempel på en aktiv campus, hvilket er et af Lokale og Anlægsfondens særlige indsatsområder.

Aktivitetsstedet etableres som fem nedslag langs et sammenhængende stiforløb med træ- og betondæk. Ved hvert nedslag skabes forskellige hotspots med hver deres identitet og udformning omkring stierne og søen i Trekroner.

På en eksisterende platform ved søen tæt ved boligområdet bliver det muligt at udfordre hinanden i stangtennis, firkantbold og fodtennis. Platformen udstyres med opholdsmulighed og grillpladser. Platformen suppleres af en flydescene til koncerter og andre mindre kulturbegivenheder. For enden af stien mod togstationen opføres et 650 m² stort areal i træ og beton, som bevæger sig ned mod søen i terrasser. Her bliver der forskellige opholdsmuligheder, et overdækket legeområde, skateplads og en træterrasse, der grænser op til en eksisterende café.

Ved universitetets parkeringsplads kommer der en nedsænket multibane på 15×24 meter. Banen får asfaltunderlag, så den kan bruges til både boldspil, hockey og cykelpolo.

‘Studieslangen’ vil skabe opholdsrum
Bag multibanen vil “Studieslangen” sno sig i et zig-zag-forløb over 60 meter. Studieslangen er et siddemøbel i træ med nicher og overdækninger. Studieslangen kan bruges til mindre grupper og større forsamlinger ved fx loppemarkeder, og udstyres med fitnessredskaber, så fysisk aktivitet også bliver en del af forløbet. Ved multibanen og studieslangen etableres et 200 m² stort område, der skal fungere som udebibliotek, informationsområde og som støttepunkt for længere rækkende aktiviteter såsom løbeture ud af området.

Projektet skal vise, hvordan der ved udvikling af udendørs campusarealer, kan skabes gode muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær, og dermed synergieffekt for såvel universitetets ansatte og studerende som for de lokale borgere.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content