Se flere billeder

Billeder fra projektet

Knudepunkt Knebel

Etableringen af Knudepunktet i Knebel er et projekt under Mols i Udvikling (MiU), som er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer.

Etableringen af Knudepunktet i Knebel er et projekt under Mols i Udvikling (MiU), som er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer.

Mols og Helgenæs har i lighed med mange andre landdistrikter oplevet store udfordringer i form af faldende børnetal, lukkede institutioner, huse i forfald og andre tegn på et samfund i negativ udvikling. Med etableringen af Knudepunktet i Knebel, ønskes denne udvikling vendt. Knudepunktet skal samle, forbedre og optimere udnyttelsen af de fysiske rammer, der rummer mange af de aktiviteter og fællesskaber på kryds og tværs, som styrker livskvaliteten for molboer og helboer i alle aldre og samfundslag. Knudepunktet er et vigtigt tiltag i bestræbelserne på at tiltrække nye beboere, ikke mindst børnefamilier, til området. Endeligt er det et vigtigt, konkret symbol på, at samarbejde på tværs af landsbyer gør en forskel og kan vende en udvikling.

Knudepunktet skal gøre det mere attraktivt at bo på Mols ved at:

  • sikre bedre fysiske fritidsfaciliteter til alle befolkningsgrupper
  • styrke fællesskabet ved at placere disse faciliteter samme sted
  • forbedre anlægs- og driftsøkonomi ved at dele, genbruge og nedlægge kvadratmeter.

MiU startede som et af de fem pilotprojekter under Landsbyklyngeprojektet som i 2015 blev finansieret af Realdania, DGI og Syddjurs Kommune. Erfaringerne fra processen bag MiU og de resterende pilotprojekter ligger til grund for det videre arbejde med landsbyklynge-kampagnen, som Lokale og Anlægsfonden lancerede med Realdania og DGI i 2016. 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Tidligere
Næste
Skip to content