Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kilen i Solrød

Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUS-projektet KILEN, hvordan et lille, ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUS-projektet KILEN, hvordan et lille, ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

I forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads ligger Kilen, som indtil for nylig var et overskudsareal på en halv hektar, hvor der voksede krat, buske og træer.

KILEN er Solrøds nye fikspunkt for hverdagsliv, fællesskab, bevægelse og læring. Projektet trækker mere liv ind i og gennem Solrød Center og skaber et byrum med faciliteter, der tiltrækker en anden type af liv end det, som traditionelt præger forstadsområder.

Idéen med projektet er at lave to regnvandsbassiner, der samtidig kan fungere som aktive byrum og give plads til nye former for organiserede og uorganiserede aktiviteter.

Et rum til undervisning og byliv
Solrød Gymnasium, som ejer jorden, vil i dagtimerne anvende arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne. Anlægget er dog også tilgængeligt for alle andre og vil bidrage med en ny form for offentligt rum og byliv midt i Solrød.

Kilen er udpeget som et nedslagspunkt af Klarforsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og dermed har potentiale til at tilbageholde regnvand i forbindelse med skybrud. Området ligger samtidig centralt i Solrød, tæt på rådhus, bibliotek og Solrød Center og lige op til etageboligområder, parcelhuse og ikke mindst Solrød Gymnasium.

Bassinet længst mod øst rummer basketbane, boldeksperimentarium, CrossFit, parkour, tribune og undervisningsfaciliteter, mens det midterste bassin rummer en regnhave. De to bassiner forbindes dels af en kanal, som kan lede vandet fra det ene bassin til det næste, dels af en træbeklædt sti, som bugter sig op og ned gennem det nye byrum.

Klimatilpasning skaber merværdi for byens borgere
VANDPLUS handler om at se en udfordring som en mulighed. I de kommende år skal vi investere milliarder i klimatilpasning.

I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS, hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum. På den måde tilpasser vi vores byer, så de er robuste nok til at modstå skybrud, og vi udvikler dem, så de bliver bedre at leve i. Klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang.

Partnerskabet ‘VANDPLUS’
VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter i Frederiksberg, Gladsaxe, Solrød og Viborg, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres.

Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 har de fire projekter arbejdet intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi. Det har krævet nye samarbejdsformer, innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde. VANDPLUS handler nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse, der ligger i vores byrum. Det handler ikke alene om at håndtere regnvand, men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer, så de bliver mere sociale, aktive og klimarobuste.

Mere viden

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content