Se flere billeder

Billeder fra projektet

Karby Kuber

Lokale og Anlægsfonden har støttet omdannelsen af den tidligere landsbyskole i Karby i Morsø Kommune, som skal være et multifunktionelt aktivitetshus. Projektet er et interessant eksempel på, hvordan en tidligere skole kan omdannes til et bæredygtigt aktivitetshus ved at indtænke projektet i en overordnet strategi for egnsudvikling.

Lokale og Anlægsfonden har støttet omdannelsen af den tidligere landsbyskole i Karby i Morsø Kommune, som skal være et multifunktionelt aktivitetshus. Projektet er et interessant eksempel på, hvordan en tidligere skole kan omdannes til et bæredygtigt aktivitetshus ved at indtænke projektet i en overordnet strategi for egnsudvikling.

Karby Skole blev for flere år siden lukket som folkeskole, og fortsatte derefter som friskole. I forbindelse med et lokalt samarbejde mellem flere landsbyer i det naturskønne område ved Limfjorden, flyttede både friskole og børnehave i 2012 til den nærliggende by Hvidbjerg. Derfor skulle der findes på nye aktiviteter i den gamle Karby Skole, hvis landsbyens 500 indbyggere fortsat skulle have et sted at mødes. Behovet blev ikke mindre af, at der også blev etableret idrætshal og fodboldbaner i Hvidbjerg. 

Borgerne i Karby ansøgte om få udviklingen af skolen til et multifunktionelt aktivitetshus med i Lokale og Anlægsfondens udviklingsforløb. Skolen blev udvalgt i flere omgange, og projektet kom igennem en række workshops med deltagelse af arkitekter og Lokale og Anlægsfonden.

Omdannelse af lukkede folkeskoler
Lokale og Anlægsfonden har faciliteret et udviklingsforløb, hvor op til tre lukkede folkeskolebygninger blev udvalgt og omdannet til nye formål inden for idræt, kultur og fritid. Baggrunden for indsatsen er de mange folkeskolelukninger man i disse år ser over hele landet. Lukningerne betyder, at særligt mindre byer mister en central livsnerve, da der som oftest ikke kommer nye aktiviteter i de lukkede bygninger. Fonden besluttede at gøre noget ved det, og målrettede derfor en indsats til at erstatte lukkede bygningers mørke vinduer med lys og nye aktivitetsrum.

I mange små byer er skolebygningerne nemlig ofte det eneste sted, hvor beboerne kan samles til foreningsaktiviteter og andre former for fælles oplevelser.

Multihus med plads til bevægelse, kultur og natur
Karby Multihus bliver den nye ramme om både bevægelse og kultur, men den unikke placering nær fjorden og strandengene gør det naturligt at udvikle Karby Multihus, så det også bliver et samlingssted for de mange aktive friluftsmennesker i området. Bygningens facade bliver kun i mindre grad forandret. Meget markant bliver der dog introduceret flere kegleformede opholds- og aktivitetsrum, der vil kunne ses på afstand. Den ene af keglerne indrettes som saunahytte.

Indvendigt får bygningen i den ene side et centralt opholdsområde på 85 m² med cafémiljø og IT-arbejdspladser, et stort køkken, der kan bruges til madlavningskurser og et 130 m² stort festlokale med scene.

Den tidligere gymnastiksal bliver omdannet til et overdækket uderum i direkte forbindelse med det indendørs opholdsområde. Uderummet får en rygeovn og udekøkken og kan også benyttes i forbindelse med forskellige friluftsaktiviteter.

I den anden side kommer der en ny kultur- og bibliotekszone med mulighed for filmforevisning. To tidligere klasselokaler og en lang gang bygges om til en aktivitetssal på 155 m², der fortrinsvis skal bruges til blødere bevægelsesformer. Endelig omdannes et 175 m² stort område til et lille vandrerhjem med to store soverum og køkkenfaciliteter. Omkring bygningen bliver der plads til en række nye aktivitetsmuligheder.

Uderum med faciliteter til mange brugergrupper
Den tidligere skolegård udstyres med streetbasketbane, en cykelbane med “pukler”, klatremøbler, pitstop til cyklister, løbere og kajakroere og en grøn plæne til fx loppemarkeder og teltopsætning. På de grønne arealer bag skolen kommer køkkenhaver i nærheden af udekøkkenet, crossfit-facilitet ved saunakeglen og en naturlegeplads.

Projektet er tegnet af BSAA Arkitekter og BSAA URBANlab. I alt koster projektet 7,750 mio. kr. at etablere. Morsø Kommune forventes at støtte med 1,925 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 3 mio. kr.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content