Se flere billeder

Billeder fra projektet

Hald Borgerhus

Borgerne i Hald har sammen med Skive Kommune besluttet at rive det gamle forsamlingshus ned og i stedet opføre et splinternyt borgerhus, som passer til nutidens krav og behov.

Borgerne i Hald har sammen med Skive Kommune besluttet at rive det gamle forsamlingshus ned og i stedet opføre et splinternyt borgerhus, som passer til nutidens krav og behov.

Mange af de danske forsamlingshuse er lukningstruede på grund af manglende daglige aktiviteter og brugere. En stor del af forsamlingshusene er så slidte, at de ikke længere kan fungere som bredt orienterede fritidsfaciliteter – og så selv om der er mange potentielle brugere.

Borgerne i Hald ønsker et moderne, tidsvarende samlingssted i byen – derfor har de sammen med Skive Kommune, besluttet at rive det gamle forsamlingshus ned og i stedet opføre et splinternyt borgerhus. Lokale og Anlægsfonden har været med i udviklingen af denne idé og det videre projektarbejde med at tegne et helt nyt hus i samarbejde med Fuglsang Arkitekter. 

Et fleksibelt hus med plads til mange samtidige aktiviteter
Et eksempel på et traditionelt forsamlingshus med mange mulige brugere finder man i Hald i Skive Kommune. Forsamlingshuset er fra 1889 og selv om det er udbygget i både 1952 og 1972, så kan det ikke længere moderniseres på en måde, som vil passe til nutidens ønsker og behov.

Borgerhuset i Hald opføres som en let konstruktion med to bygningskroppe. Inde i huset etableres fire fleksible rum, der afgrænses af skydedøre. På den måde kan de fire rum omdannes til et, to eller tre rum – alt efter behov. Der kommer dertil en pejsestue, der bliver det faste åbne mødested. I alt kan der således foregå op til fem forskellige aktiviteter på samme tid i det nye borgerhus.

Huset får også plads til køkken, toiletter, garderobe og depotrum. Der etableres terrasse med direkte forbindelse til pejsestuen. Alle fire fleksible aktivitetsrum får direkte udgang til udearealerne, så der bliver forbindelse mellem at være inde og ude. Det store udeareal opnås ved at købe og nedrive en nærliggende naboejendom. Dette giver samtidig mulighed for etablering af en parkeringsplads. Parkeringspladsen udstyres med kurve til streetbasket, så de unge i Hald kan bruge parkeringspladsen som idrætsområde, når der ikke holder biler parkeret.

Borgerhuset vil kunne rumme en mængde efterspurgte lokale aktiviteter. Lige fra ældregymnastik, kortspil, fredagsbar, dagplejetræf, internet-fester, sportsbegivenheder på storskærm, undervisning, hjemmearbejdsplads, mødelokaler, foredrag, musik og turistinformation o.l.

Det nye borgerhus får en meget bredere appel og større aktivitetstilbud end det gamle forsamlingshus. Dermed bliver borgerhuset for alvor byens samlingspunkt. Samtidig opføres borgerhuset for en udgift, der er mindre, end den, det ville koste at ombygge og modernisere den eksisterende bygning.

Behovene for modernisering af forsamlingshuse er en kæmpe økonomisk udfordring landet over. I Hald er der fundet en løsning, der kan inspirere projekter mange andre steder. Borgerhuset i Hald viser, at det er muligt at nå endnu længere økonomisk og funktionelt med et nybyggeri, end med en modernisering af et eksisterende forsamlingshus. Det bliver både billigere og bedre at bygge nyt. Samtidig er der tale om godt arkitektonisk greb, hvor borgerhuset forbindes flot til landsbyen og de naturlige omgivelser.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content