Se flere billeder

Billeder fra projektet

Det Maritime Ungdomshus i Sundby

Som et led i Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret, har Københavns Kommune opført et Maritimt Ungdomshus i forbindelse med Sundby Havn. Huset er et samlingssted for vandrelaterede ungdomsaktiviteter og skal formidle overgangen mellem vand og land.

Som et led i Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret, har Københavns Kommune opført et Maritimt Ungdomshus i forbindelse med Sundby Havn. Huset er et samlingssted for vandrelaterede ungdomsaktiviteter og skal formidle overgangen mellem vand og land.

Ungdomshuset ligger i det nordøstlige hjørne af Sundby Havn, omgivet af flere af områdets sejlklubber, med udsigt til badeanstalten Helgoland. 

Ungdomshuset fungerer som platform for en bred vifte af maritime aktiviteter, og som et socialt mødested for sejlforeningens, sejlklubbens og Holmbladsgadekvarterets børn og unge.

Projektet er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor Lokale og Anlægsfonden sammen med brugere, bygherre og arkitekt har færdigudviklet huset.

Udfordringer ved forurenet jordbund

‘Det Maritime Ungdomshus’ arealer ligger, som det meste af Østamager, på en forurenet jordbund. Jordforgiftningen består af tungmetaller, som ikke er nedbrydelige, de fordamper ikke og indgår ikke i forbindelser med omgivelserne.

Frem for at betale 2 mio. kr. for at udgrave grunden og deponere jorden andetsteds, foreslog arkitekten at overdække grunden med et 2.100 m² stort trædæk.

Trædækket er hævet og sænket for at integrere bygninger og bådskure, hvorved overfladen friholdes til leg og undervisning, og er derved blevet Det Maritime Ungdomshus’ afgørende ressource.

Funktionalitet i højsædet

I modsætning til eksteriørets overflader i træ er der etableret betongulve indendørs – hvid beton i fællesrummet og grå beton i bådskure og værksteder.

Indretningen af de indendørs områder under dækket, klubhuset og fællesrummet mod sydøst samt sejlerbygningen med værksteder og omklædningsrum mod nordvest er enkel. Der er etableret basale faciliteter, som muliggør funktionalitet for de forskellige brugergrupper.
Lokale og Anlægsfonden modtog sammen med PLOT Arkitekter, i dag delt i JDS Architects og BIG, Københavns Kulturfonds pris for byggeriet.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content