Fra sportshal til mødested for alle borgere i Rødkærsbro og omegn


Nyt mødested i Rødkærsbro ved Viborg skal danne rammen om fællesskaber for mennesker i alle aldre – borgere fra nær og fjern får glæde af det nye projekt: RødkærsBROEN.  

Pressemeddelelse 
Fredag den 16. maj 2024

RødkærsBROEN skal efter planen stå færdigt i 2026. Lokale og Anlægsfonden har besluttet at bidrage med 10,75 millioner kroner til byggeprojektet, der nu er tættere på at være en realitet. Viborg Kommune har tidligere afsat 10,8 millioner kroner til projektet.

Ideen til RødkærsBROEN er resultatet af flere års arbejde med at udvikle et knudepunkt i byen og området, med særligt med fokus på unge. Der skal skabes en visuel og fysisk forbindelse mellem hal, skole og børnehus. Lokale og Anlægsfonden har netop besluttet at støtte det kommende byggeprojekt, som er født af lokale ildsjæle med en klar vision om at puste nyt liv i byen og de omkringliggende byer. RødkærsBROEN skal kort fortalt være et åbent og levende fællesskab på tværs af generationer og bygninger, men der er et særligt fokus på de unge, der mangler et sted at være.

“Vi vil gerne skabe et mødested for os lokale, de mange tilflyttere, der kommer fra mange forskellige nationaliteter, og som skaber rammerne for at børnene og de unge kan mødes i fritiden eller i frikvarteret. RødkærsBROEN er for unge, børnefamilier, ældre, børn og enlige. For idrætsudøvere og kulturelskere. Her skal løbeklubben mødes på den udendørs terrasse og drikke kaffe og de unge skal mødes i den nye Green Box – i stedet for at sidde i garagen,” fortæller Glenn Pedersen, der er formand for Rødkærsbro Hallen og styregruppen, der udover hallen indbefatter Rødkærsbro Skole og Børnehuset.

Bæredygtigt på flere måder

Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden vækker stor glæde lokalt: ”Det er stort for os at modtage så betydelig en donation, der hjælper os langt tættere på det endelige mål om fuld finansiering af byggeprojektet. Samarbejdet med skole, børnehus, foreninger, de dygtige konsulenter hos Lokale og Anlægsfonden og Viborg Kommune har været med til at kvalificere og udfordre vores ambitioner og ønsker. Det gør, at vi i dag står med et helstøbt og bæredygtigt projekt tilpasset vores foreningers, skolens, børnehuset og brugernes – behov. Vi har fået god sparring i hele processen,” siger Glenn Pedersen.

“Vores transformation er ikke blot bæredygtigt i materialer, men også i vores tilgang til at inkludere flere i fællesskabet,” tilføjer Glenn Pedersen. “Vi bygger ikke bare nyt, vi skaber en bro mellem mennesker, funktioner og miljøer. Vi ønsker at fremtidssikre Rødkærsbro Hallen som et innovativt tværgående mødested for de næste mange, mange år. Vi vil igennem vores udvidelse, inspirere flere til at engagere sig i at blive en del af et unikt fællesskab på tværs af generationer og interesser,” uddyber Glenn Pedersen.  

”RødkærsBROEN er et projekt, som kan være til inspiration for mange andre. Her lykkes man med at bringe eksisterende bygninger ind i nutiden og fremtiden. Det er både bæredygtigt og forbilledligt, og vi tror på, at det bliver et rigtig godt mødsted for de lokale borgere i alle aldre,” siger direktør i Lokale og Anlægsfonden Jon Gerner.

”RødkærsBROEN vil ikke kun fungere som et centralt mødested, men også som et bæredygtigt fyrtårn i Rødkærsbro. Projektet fokuserer på fleksibilitet, transparens og integrering af indendørs og udendørs oplevelser for at skabe et sted, hvor alle kan trives,” slutter Glenn Pedersen.

Fakta

Det samlede budget for udvidelsen er på godt 43 millioner kroner, og midlerne vil blive anvendt til at transformere Rødkærsbro Hallen til det innovative mødested RødkærsBROEN.  

Der arbejdes intensivt på at få alle midler bragt i hus – blandt andet via flere fondsmidler. Derudover arbejdes der videre på en lokal indsamling. En aktiv indsats i forhold til at få sponsorater fra områdets erhvervsliv iværksættes i løbet af 2024. Den indledende opfattelse er, at også her møder RødkærsBROEN stor velvilje.

Derudover har Gl. Skanderborg Fonden støttet afprøvning af tværgående aktiviteter med 242.500 kr.  

Her kan du søge mere information: 

Læs mere på https://roedkaersbrohallen.dk/haludvidelse/

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I velkomne til at henvende jer til:

Glenn Pedersen, formand for Rødkærsbro Hallen 28403521 gleped@hotmail.com  

Pressekontakt

Kir Klysner​

Journalist og kommunikationskonsulent

Skip to content