Skole på Frederiksberg bliver nyt mødested for idræt og bevægelse

På Skolen ved Søerne kommer der i fremtiden til at være smæk på læring, aktivitet og bevægelse. Det sker, når skolens gamle gymnastiksal moderniseres, så den lever op til nutidens bevægelsesbehov og efterspørgsel. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1.153.000 kroner.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden  
Torsdag den 5. maj 2022 

I fremtiden bliver gymnastiksalen på Skolen ved Søerne et inviterende mødested, hvor skoleelever, foreninger og Frederiksbergs mange børnefamilier dyrker læring, aktiviteter og bevægelse. På den måde udnyttes skolens lokaler maksimalt og bliver en ny arena for fritidslivet i storbyen, hvor befolkningstætheden er stor og pladsen er trang. 

I 2020 igangsatte Lokale og Anlægsfonden, sammen med Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund, kampagnen Gamle gymnastiksale – nye muligheder. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes ca. 1900 gymnastiksale i Danmark 

”Skolen ved Søerne er et godt eksempel, hvordan man via omdannelse skaber nye muligheder og netop udnytter den eksisterende gymnastiksal, og skaber et nyt mødested som også henvender sig til de lokale. I forhold til den gængse idrætshal på 20x40m har de fleste gymnastiksale faktisk høj byggekvalitet og en rumstørrelse, der passer til mange af de nyere bevægelsesaktiviteter, der trives dårligt i den store idrætshal. Vi håber, at projektet kan inspirere andre skoler og kommuner landet over til at se potentialet og mulighederne,” siger Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden 

Fremtidens skole 
Borgmester Michael Vindfeldt (S), siger om projektet: ”Børn og unge på Frederiksberg skal opleve inspirerende læringsmiljøer i skolen og have gode muligheder for at dyrke idræt. Derfor skal vi hele tiden sikre, at byens skole- og idrætsfaciliteter er moderne og tidssvarende. Jeg er meget glad for, at Lokale og Anlægsfonden har bevilget et tilskud til, at vi inden længe kan modernisere gymnastiksalen på Skolen ved Søerne. Vi får nu udviklet et innovativt og tidssvarende læringsrum for skolen og salens fritidsbrugere, som jeg glæder mig meget til at opleve. Jeg er særlig glad og taknemlig for, at det sker i en del af kommunen, hvor vi mangler idrætsfaciliteter.” 

Skoleleder på Skolen ved Søerne, Kristian Svinth Sørensen, siger følgende om projektet: ”Vi får en gymnastiksal, som i langt højere grad kan imødekomme fremtidens skole, hvis man ser på idræt og bevægelse – både i skoletiden, men også for klub og SFO. Vi tror på, at det gennemgående bevægelsesbånd med en ny og let tilgængelig indretning får stor betydning for børnene, pædagogerne og lærernes lyst og mulighed for at benytte faciliteterne. Samtidig åbner moderniseringen af salen op for nye attraktive muligheder for både det organiseret og selvorganiseret fritidsliv.”  

Fra gammel gymnastiksal til nye muligheder  
Helt konkret tilpasses gymnastiksalen nutidens behov, og det betyder, at den ene side af salen får et “motorikmøbel”, mens den anden side af gymnastiksalen omdannes til et bevægelsesområde, hvor fleksible, foldbare ribbe- og klatreelementer kan foldes ind og ud, alt efter behov. I den ene ende af gymnastiksalen kommer der et “Minilab”, hvor der er plads til gruppeopgaver og teoretisk læring samt aktiviteter på små hold.  

Fakta 
De samlede projektudgifter er på 3.460.000 kroner, Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1.153.000 kroner og Frederiksberg Kommune har en egenfinansiering på det resterende beløb. Bygherre er Frederiksberg Kommune. Det er NERD og MATTERS Arkitekter som har stået for prospektet.  

Øvrige henvendelser
 
Kontakt til borgmester Michael Vindfeldt gennem kommunikations- og formidlingschef, Mark Thorsen, tlf. 28 98 20 74.
Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, ov@loa-fonden.dk 
t
lf. 32830347
 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content