Ny undersøgelse: Potentiale for mere bæredygtigt indeklima og energiforbrug i danske svømmeanlæg

En undersøgelse af indeklima og energiforbrug i danske svømmeanlæg viser, at potentialet for at bygge og drive svømmeanlæg i Danmark mere bæredygtigt er stort. Det norske universitet NTNU står bag den nye viden i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade, Dansk Svømmeunion og Idrættens Analyseinstitut.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion
Fredag den 28. januar 2022

Der er cirka 390 svømmefaciliteter i Danmark til alt fra leg, læringssvømning, wellness, konkurrence og rekreativ vandkultur. Svømning er den største aktivitet blandt danske børn og ligger i top fem for voksne. Faciliteten spiller derfor en afgørende rolle for danskerne aktive liv.

Men svømmefaciliteter er en kompliceret facilitet at drive og bygge. Temperatur, luftfugtighed, vand- og varmeforbrug er bare nogle af de tekniske parametre, der kræver komplekse systemer at håndtere, men ved den rette optimering kan man skabe mere bæredygtige anlæg.

En ny undersøgelse Water and energy management in pool facilities in Denmark kommer nu med ny viden og anbefalinger.

Besparelser på energiforbrug og forbedring af indeklima
En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at der er stort potentiale i at reducere energiforbruget. Energiforbruget i danske svømmeanlæg er højt og også højere end i de fleste norske svømmeanlæg. Det gælder især energiforbrug til opvarmning. Sandsynlige forklaringer er lave priser på fjernvarme og gas og en begrænset udbredelse af varmepumpeteknologi, der kan udvinde energi fra ventilationen.

Der er også stort potentiale i at genbruge returskyllevand langt bedre, end man gør i dag. Det sætter lovgivningen imidlertid en stopper for, da kravene er så høje, at det ikke kan realiseres i praksis.

Et sundt indeklima har betydning for brugeroplevelsen. En anbefaling fra undersøgelsen går på, at det er vigtigt med mere effektive ventilationssystemer. De skal både sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft og passende cirkulation, der sikrer uhensigtsmæssig ophobning af klordampe ved vandoverfladen, hvor svømmerne primært befinder sig. For høj luftfugtighed kan også resultere i et miljø, der skaber udfordringer i byggeriet som skimmelsvamp. 

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der står bag undersøgelsen. Overingeniør Bjørn Aas har netop offentliggjort resultaterne ved et webinar arrangeret af Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion.

Et stærkt partnerskab står sammen om at realisere resultaterne
Siden 2020 har Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion med vidensbidrag fra NTNU og Idrættens Analyseinstitut samarbejdet i partnerskabet: ’VidenHUB for fremtidens vandkultur’. Formålet med HUB’en er at løfte de største problemstillinger og potentialer for svømme- og vandkulturen i Danmark.

HUB’en henvender sig til kommuner, rådgivere arkitekter, ingeniører, facilitets- og anlægsledere, driftsfolk, politikere og embedsfolk. Undersøgelsen er et skridt videre mod et mere strategisk og vidensbaseret arbejde med at udvikle fremtidens anlæg til vandkulturen i et bæredygtigt perspektiv.

Udover den nye undersøgelse står HUB’en bag en række af fem webinarer, og Idrættens Analyseinstitut kortlagde i 2021 danskernes vandkulturvaner i en omfattende national undersøgelse.

Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion vil bruge viden til at skabe bedre faciliteter til brugerne, optimere driften og bygge og modernisere anlæg til danskernes svømmekultur i fremtiden.

Læs mere på www.videnhubvandkultur.dk

Yderligere information
Pressekontakt: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content