Lokale og Anlægsfonden støtter nyt rekreativt byrum i Skjern.

En gruppe Skjernborgere har skabt et rekreativt område, der er klimatilpasset og æstetisk på en og samme gang. Den Grønne Korridor Skjern får nu sit sjette byrum og det hele skydes i gang i løbet af 2020. Lokale og Anlægsfonden har støttet projektet med 1.6 mio. kroner.

Tirsdag d. 25. november 2019
Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden.

Borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune og omegn får nu mulighed for at opleve, at en stor ferskvandstank omdannes til et rekreativt byrum. Desuden kommer de til at kunne søge refleksion i et refugieområde og børn og unge kan lege og eksperimentere med sand og vand i et læringsrum.

Projektet bliver en del af ”Den Grønne Korridor”, som Skjern Udviklingsforum har arbejdet på siden 2011. ”Den Grønne Korridor” har i forvejen de fem byrum: Skovkanten, Byengen, Anlægget, Urskoven og Klosterengen. Vandhaverne bliver det sjette byrum, der foreløbig fuldender projektet.

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1.6 mio. kroner fordi projektet er en visionær måde at arbejde med klimatilpasning og engagerende mødesteder på. De seks projekter er alle borgerdrevende initiativer med fokus på byens rekreative områder og er et stærkt eksempel på samskabelse.

“Det har været et ønske fra borgerne og brugerne at skabe et rekreativt byrum hvor det engagerende møde kunne finde sted på tværs af generationer. Vi er derfor meget stolte over at kunne vise borgerne, hvad der gemmer sig under jorden og hvordan ferskvandstanken kan omdannes og give en sanselig og følelsesmæssig oplevelse.” Siger K. E. Kristensen, Projektleder i Skjern Udviklingsforum.

”Vandhaverne er en visionær transformation af en vandtank, desuden tænkes byrummet her som et socialt og engagerende mødested på tværs af generationer med udgangspunkt i den stedspecifikke kontekst.”
Siger Birgitte Carlsen, Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Fokus på naturoplevelser og æstetik. 
De 6 byrum er ud over at være rekreative grønne og blå byrum også klimatilpasset og et stort plus er, at flere typer af den vestjyske natur er repræsenteret i byrummene, det er muligt at opleve hede, store enge, pilekrat og skov.

”Den Grønne Korridor” har særegne aktivitetsmuligheder samt æstetiske naturoplevelser og i det sidste byrum er der arbejdet med tre nedslag:

Transformation af en vandtank til et aktivt og sanseligt bevægelsesrum med vand, lys og lyd, hvor brugerne kan klatre i vandrette net som er spændt ud over vandfladen samt holde balancen på slackline.
Et refugieområde hvor man kan søge ro, fordybelse og samvær samtidig med at man opholder sig i et offentligt rum. Samt læringsområdet ”Sandpuden” hvor der kan leges og eksperimenteres med vand og sand fx med vandpumper.

Hele anlægget bindes samme af to broer, som kommer til at være bindeled mellem vandtanken, refugiet og sandpuden. I området omkring vandtanken er der skole, daginstitutioner, ældreboliger, andelsboliger og parcelhuse. Det er en stor gruppe brugere som alle har været involveret i processen.

Fakta
Foreningen Skjern Udviklingsforum er bygherre på projektet med et samlet anlægsbudget på 5.131.250 kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 1.6. mio. Kommunalt og lokalt støttes der med 1.6.mio.
Skjern Udviklingsforum har selv 50.000 kr. Derudover støttes projekt af Veluxfonden, Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Arkitekterne er Bo Christensen og Mads Bay Møller.

Der forventes byggestart i løbet af 2020.

Yderlig information
Birgitte Carlsen, Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, bc@loa-fonden.dk tlf. 3283 0350
Knud Erik Kristensen, Projektleder i Skjern Udviklings Forum, ke@skjern-net.dk tlf. 22198046
Lars Foged, Formand for Skjern Udviklingsforum, lars.foged@dadlnet.dk tlf. 20336359

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content