København får nyt fyrtårn for fritidsliv i den bynære natur

Børn og unge får i fremtiden helt nye muligheder for at dyrke naturen i storbyen. Et nyt børne- og ungehus bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København, og med en bevilling på 1.870.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden er den sidste finansiering på plads.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 11. februar 2019

En bynær naturgrund med Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen som nabo bliver eksempel på, at den tætte bys restarealer kan løfte fritidslivet og muligheden for at være i naturen. ’Ryparkens Børne- og ungehus’ skal være mødested i storbyen for spejdere, rollespillere, fællesspisning og mange andre fritidsaktiviteter.

Spejderbevægelsen er en stærk trend blandt børn og unge, og 11 pct. går til spejder. Men samtidig viser Friluftsrådets seneste undersøgelser, at børn og unge kommer mindre i naturen end tidligere generationer.

Det vil det nye hus lave om på og skal med sin centrale placering ikke bare være et hus for spejderne, men også invitere nye foreninger og flere børn og unge ud i naturen – organiserede såvel som selvorganiserede.

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
”Det er et spændende eksempel på en ny type byspejderhus, der udnytter et meget udfordrende, men centralt restareal i den tætte by til at skabe et engagerende mødested for børn og unge. Huset er et stærkt bud på, at forskellige brugere kan mødes i en facilitet, som stimulerer naturoplevelser i byens natur og understøtter interessen for fællesspisning i fritidslivet.”

Thomas Lynderup Kirkeskov, projektkoordinator for Ryparkens Børne- og ungehus siger:
”Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er den sidste brik i puslespillet, for at projektet er realiserbart. Vi holder i øjeblikket til i en umoderne betonkælder i et område med få tilbud. Vi vil skabe et nyt fyrtårn, som er åbent og fleksibelt i sin indretning for at booste foreningslivet, og som inviterer løbere, rollespillere, børnehaver og andre brugere ind. Børn og unge skal kunne komme og selv være med til at sætte rammen.”

Børn og unge får mødested i den tætte by
Det nye hus skal skabe social sammenhængskraft lokalt, og børnene og de unge får en vigtig rolle i drift og indretning af huset. Udover fast tilknyttede foreninger vil huset række ud til nye foreninger, som ønsker at starte op og til ikke foreningsaktive børn og unge.

Der vil være mulighed for, at lokale klubber kan leje huset til enkeltstående arrangementer som spileftermiddage og temadage, og lokalområdet vil stå i spidsen for en række initiativer, der skal invitere nye brugere ind i huset. Fællesspisning og madlavning bliver en kerneaktivitet i huset – inspireret af Lokale og Anlægsfondens håndbog Fælleskøkkener i fritidslivet’.

Ryparkens børne- og ungehus er resultatet af en grundig inddragelsesproces med foreninger, naboer, en lokal ungdomsklub, den lokale sociale helhedsplan og andre fra lokalområdet.

Huset er åbent og kan bruges året rundt
Huset er fleksibelt i sin indretning, organisering og drift, så det kan bruges året rundt. Løbere kan eksempelvis bruge toiletterne, og børnehaver kan komme og låne husets grej. Hvis det regner, kan aktiviteterne foregå i det store, indendørs samlingsrum eller i dele af udearealet omkring, som er overdækket med et sejl.

Køkkenet er centralt placeret i huset og kan åbnes op ud til udearealet med fleksible hæve-sænke køkkenborde, så både store og små børn kan deltage i madlavningen. Madlavning bliver en aktivitet i sig selv, og foreninger kan arrangere fællesspisning.

Huset er tegnet af Krydsrum Arkitekter og består af tre bygningskerner på i alt 313 m2. Alt er indrettet med tanke for mennesker med funktionsnedsættelse.

Byspejderhuset bygger videre på Lokale og Anlægsfondens erfaringer fra by-spejderprojekterne i Søndermarken og Brønshøj, som også er blevet etableret på restarealer i byen.

Projektet udgør en samlet byggesum på 6.408.596 kr., hvoraf 2.220.000 kr. er egenfinansiering. Udover Lokale og Anlægsfondens bevilling op 1.870.000 kr. har Københavns Kommunes Klubhuspulje støttet med 1.573.200 kr., og Realdanias kampagne ’Underværker’ med 750.000 kr.

Yderligere oplysninger
Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 3175 9486
Thomas Lynderup Kirkeskov, projektkoordinator for Ryparkens Børne- og ungehus, 2222 9420

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content