Molboerne viser vejen for fremtidens attraktive og involverende havnemiljøer

Havnen i Knebel Vig på Mols omdannes til Byens Blå Torv – et nyt aktivitetssted for havelskere. Torvet skal indbyde til leg, læring, aktivitet, fællesskab og afslapning med vandet som omdrejningspunkt. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden  
Torsdag den 23. juni 2022

Knebelbro Jolle- og Bådehavn ligger i bunden af Knebel Vig, der med sit lave vand på begge sider af havnen skaber optimale forhold for at introducere både børne- og voksne til et fritidsliv i det blå. Havnen har gennem en årrække gradvist åbnet sig for nye blå foreningsfællesskaber, og har trods begrænsede faciliteter allerede en omfattende og varieret brugergruppe. En gruppe af frivillige ildsjæle har med støtte fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden og Syddjurs Kommune udviklet projektet Byens Blå Torv, så deres havn i fremtiden kan tilbyde et langt mere inviterede aktivitetsfællesskab, som med afsæt i nye, tidssvarende faciliteter skal styrke både lokalmiljø og turisme.

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden siger om projektet: ’Det er et stærkt lokalt engagement, der gennem en bred involvering af frivillige, både nye og eksisterende foreninger samt skoler og institutioner har medvirket til, at havnen i Knebel Vig i fremtiden bliver et åbent og inviterende lokalt samlingspunkt, der viser hvor mange blå aktiviteter en havn kan understøtte. Knebelbro Havn bliver med projektet et eksempel på, hvordan de brede lovgivningsmæssige rammer for blå aktiviteter kan udnyttes og komme en endnu bredere brugergruppe til gavn.’

Louise Juul, formand for Byens Blå Torv fortæller om projektet: ’Det har været motiverende og livsbekræftende at skabe projektet Byens Blå Torv. Vi har en brugerpalet, der omfatter surfere, vinterbadere, bådlaug, søspejdere, kajakroere, polokajakroere, havsvømmere, SUP’ere, skole, børnehave og sågar også den lokal højskole for ikke at glemme de lokale og turisterne, som alle elsker at boltre sig i vandet: Desværre er vi placeret i det kølige nord, så hvis vi skal dyrke vores hobbyer, så har vi brug for rammer, der kan understøtte helårsbrugen – sauna, opbevaring, omklædning, bad, fælleskøkken osv. Netop fordi vores havn er så lille og brugergrupperne så mange, så har vi et enormt behov for at skabe bedre rammer om vores aktiviteter. Lokale og Anlægsfonden har været med til at udfordre og udvikle denne proces, og vi står nu med et projekt, der kan skabe en stor forskel for os lokalt.’

Heine Skovbak Iversen, formand for Syddjurs Kommunes Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg uddyber:

”Vi er meget glade for, at projektet har fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden. De nye faciliteter vil understøtte kommunens idrætsstrategi, der blandt andet sigter på at få flere aktive i naturen.”

Bevidst bæredygtigt

Bæredygtighed er indtænkt i alle projektets faser og kommer blandt andet til udtryk ved kun at bygge det mest nødvendige og genbruge eller transformere eksisterende faciliteter i udpræget omfang. Ambitionen er således at skabe et nyt blåt torv med mindst muligt nybyggeri, der viser hvordan både social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed kan forenes i fremtidens havneprojekter.  

Fakta

De samlede projektudgifter er på 18.000.000 kroner, Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4.000.000 kroner. Den øvrige finansiering tilvejebringes via medfinansiering fra Syddjurs Kommune og Knebelvig Bådlaug samt øvrige fondsmidler, lokal crowdfunding mv. Rådgivere og arkitekter på projektet er Labland Arkitekter og A1-Consult.

Yderligere information

Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 31759486, jm@loa-fonden.dk

Louise Juul, formand for projektgruppen Byens Blå Torv, 40763746, mail@louise-juul.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content