Skanderborg bygger unikt trailcenter

Skanderborg får et fantastisk bynært Trailcenter på kanten af Anebjerg Skov. De nye faciliteter kommer til at udgøre en let tilgængelig og rummelig arena for et væld af idrætsaktiviteter i naturen. Her kan alle uanset alder og færdigheder udfolde sig og blive en del af fællesskabet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2.420.000 kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden Projektet er en del af partnerskabsprojektet ”Danske Trailcentre”, hvor DIF, Lokale og Anlægsfonden og 5 kommuner, har udviklet faciliteter, der skal understøtte, at både nuværende og nye brugeres kan mødes i naturen omkring aktivt udeliv. Trailcenter Skanderborg får en helt unik placering, på kanten imellem Skanderborg Fælled, der både rummer rådhus, idrætshal og fodboldbaner, og den nye Anebjerg Skov. Her skal faciliteterne være med til at åbne skoven op som aktivitetsområde, og bygge bro imellem inde- og udeidræt.  Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:  ”Skanderborg Trailcenter er et vigtigt eksempel på et moderne mødested i naturen, hvor den arkitektoniske ide gennemsyres af brugernes ønske om at være i nærkontakt med naturen. Her skal der fortrinsvis bygges uopvarmet, men med mulighed for at skabe ordentlig ly og læ, og det mangler vi i den grad gode eksempler på. Trailcenteret er designet som et tilgængeligt sted hvor alle kan være, og hvor brugerne deler, det synes vi er en både social og økonomisk bæredygtig måde at understøtte fritidslivet på”    Trailcentret skabes i overensstemmelse med brugerne  Sammen med CUBO Arkitekter har Skanderborg Kommune gennemført en involverende designproces, hvor de kommende brugere har været helt inde i maskinrummet, og det afspejles tydeligt i udformningen af det nye trailcenter. Brugerne har ønsket at skabe uformelle rammer om uformelle møder på tværs brugergrupper, på et sted der skal være det naturlige udgangspunkt for træning og ophold i naturen.  ”Trailcentret kommer til at løfte et i forvejen unikt område, hvor skov og natur møder byen, og hvor det traditionelle foreningsliv møder selvorganiserede idrætsformer som trailløb og mountainbike. Fælleden og trailcenteret kommer til at skabe en særlig helhed, hvor der er rum til både traditionelle hal- og baneidrætter samt for bevægelse i naturen. Visionen i Skanderborg Kommune hedder ”Mennesker møder mennesker”, og trailcentret er et godt billede på det. Dels er det resultatet af en bred brugerinddragelse og dels bliver det et mødested for motionister i alle aldre”, siger borgmester Frands Fischer. To bygningskroppe udgør ét fælles mødested  Cubo Arkitekter har tegnet et trailcenter, der har sat naturoplevelsen i centrum. Et sted der kan åbnes næsten helt op på dage med godt vejr, og afskærmes mere når vejret viser tænder. Trailcenterets to forskudte bygningskroppe bindes sammen af et overdækket areal, og rundt om hele komplekset skabes en masse attraktive uderum. Under tag byder trailcenteret på både et fleksibelt træningsområde med gummigulv og loftophæng til fx TRX., plads til instruktion og formidling, toiletfaciliteter, depotrum, værkstedsområdet samt en opvarmet ’varmestue’ og dertilhørende tekøkken. I mod syd etableres en integreret MTB-startrampe og en stor opholds- og træningstrappe. I forlængelse af dette område planlægger kommunen og flere brugergrupper anlæggelse af MTB-teknikbane med pumptrack, områder til udetræning og en forhindringsløbbane. Fakta  Projektet har en etableringsudgift på i alt 7.263.840 kr.  Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2.420.000 kr. Den resterende finansiering tilvejebringes af Skanderborg Kommune og fondsstøtte. Estimeret ibrugtagning er sommeren 2023. Yderligere information Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 31759486, jm@loa-fonden.dk Hanne Nissen Toksvig, Chef for Udvikling, Kultur og Erhverv i Skanderborg Kommune, 87947150, hanne.nissen.toksvig@skanderborg.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content