Skole på Frederiksberg bygger som de første en moderne gymnastiksal

Lokale og Anlægsfonden støtter Søndermarkskolen på Frederiksberg med 2,6 millioner til at nytænke deres gamle gymnastiksal. Det skal sikre lokalsamfundet, elever, foreninger og det selvorganiserede idrætsliv helt nye bevægelsesmuligheder.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Fredag den 26. november 2021
Illustrationer af: Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur

Der er næsten 1800 gymnastiksale i Danmark. De er helt afgørende for, at børn og unge er del af et aktivt idrætsliv. Men de er designet i 1800-tallet, er nedslidte og har slet ikke de funktioner, der er brug for i dag.

Gymnastiksalen er Danmarks mest udbredte indendørs idrætsfacilitet. Søndermarkskolen på Frederiksberg bliver nu den første af i alt fem skoler i Danmark, som moderniserer og nytænker deres gamle gymnastiksal.

Gymnastiksalen skal være et uformelt mødested for dem, der ikke er vant til at trække i idrætstøjet i fritiden, et mødested for lokalsamfundet og foreninger. Idrættens faglokale skal også have nyt liv.

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2.650.000 kroner. Det er udviklet i kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’. Et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Dansk Skoleidræt og DIF.

Simon Aggesen (c), borgmester i Frederiksberg Kommune siger:
”Børn og unge skal have gode muligheder for at dyrke idræt, og derfor skal vi hele tiden sikre, at byens idrætsanlæg er moderne og tidssvarende. Gymnastiksalen på Søndermarkskolen er et af de steder, som trænger til at løft, og derfor har vi søgt Lokale og Anlægsfonden om tilskud til moderniseringen. Jeg er meget glad for, at fonden har bevilget et tilskud, så vi nu kan komme i gang med opgaven, og jeg glæder mig til den nye gymnastiksal står klar, så de mange elever på Søndermarkskolen kan få glæde af de flotte nye idrætsfaciliteter.”

Leif Gaard Bjarning, skoleleder på Søndermarkskolen på Frederiksberg siger:
”Vi får en gymnastiksal, som i langt højere grad kan imødekomme fremtidens skole, hvis man ser på idræt og bevægelse – både i skoletiden, men også for klub og SFO. Vi får også mulighed for at imødekomme de foreninger, som normalt ikke kan være her. Vi ønsker at være kvarterets skole med kulturliv og borgerne omkring os.”

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger på vegne af partnerskabet:
”I partnerskabet bag kampagnen synes vi, det er en fantastisk visionær og inspirerende løsning på at gøre gymnastiksalens muligheder synlige og tilgængelig for alle borgere i lokaleområdet. Paletten af aktiviteter udvides betragteligt, og det gamle science-lokale omdannes til et foreningslokale, hvor foreningerne kan mødes før og efter træning. Det er også et spændende bud på, at man med brug af digitale løsninger kan skabe et bedre faglokale til idrætsfaget, som helt kan omdefinere brugen af gymnastiksalen og skolens rolle i lokalsamfundet.

Skolens nuværende bygning er af høj kvalitet med mange fine detaljer. For at skabe kig til salen åbner man de lukkede facader mod gade og skolegård op. Udenfor inviterer en overdækning til uformelt ophold og bliver mødested for fritidsaktiviteter. Loftet bliver omdannet til en lille sal til bouldering, yoga og pilates.

Frederiksberg er den kommune næst efter København, som er dårligst forsynet med idrætsfaciliteter. Alligevel er gymnastiksalen slet ikke udnyttet. Det skal moderniseringen lave om på.

Aktiviteter organiseret af Frederiksberg Dans og Frederiksberg Familieidræt, selvorganiserede brugere og lokalområdets beboere bliver sammen med Bevæg dig for livet-aktiviteter en del af de nye faste brugere af gymnastiksalen uden for skoletid.

Frederiksberg Kommune støtter projektet med cirka 5 millioner. Arkitekterne Cornelius Vöge er rådgiver på projektet.

Yderligere oplysninger
Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf.: 2980 4962
Leif Gaard Bjarning, skoleleder på Søndermarkskolen på Frederiksberg, tlf.: 2898 0950
Kontakt til borgmester Simon Aggesen via kommunikations- og formidlingschef Marks Thorsen, tlf.: 2898 2074.  

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content