Roskilde får nyt moderne børnekulturhus med plads til alle slags børn

Roskilde Kommune ønsker at udvide aktiviteterne i børnekulturhuset Kreativt hus for børn, derfor skal den tidligere klosterforvalterbolig transformeres til et moderne børnekulturhus, så der er plads til alle slags børn, også de børn der normalt ikke søger kunst- og kulturaktiviteter. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2.500.000 kroner.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 11. november 2021

I en tidligere klosterforvalterbolig i Roskilde ligger Kreativt hus for børn. Huset har en ambition om at være et inkluderende tilbud for alle børn. Derfor vil børnekulturhuset have fat i en ny brugergruppe, der ikke så tit finder vej til kunst- og kulturaktiviteter; det drejer sig om særligt sårbare, motorisk/kognitivt udfordrede børn eller introverte børn.

“Kreativt hus for børn er et stærkt eksempel på et børnekulturhus, hvor bygningstransformation, bæredygtighed og børnekultur er tænkt sammen i en lokal kontekst som har national relevans,” siger Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden og fortsætter:

Derudover beskæftiger Kreativt hus for børn sig med den universelle designtankegang ved at være opmærksom på børn med motoriske/kognitive udfordringer samt sårbare børn og inddrage dem i husets aktiviteter. Kulturlivet er for alle og netop derfor er det vigtigt at Kreativt hus for børn inviterer alle børn med.”

Et hjemligt samlingssted
Huset består af kælder, stueplan, 1. sal samt loft. Pt. er kælder og loftsetagen uudnyttet, men begge skal inddrages i det kommende kulturhus, hvor etagerne bindes bedre sammen, så de bliver tilgængelige for alle.

”Vi drømmer om et hus, hvor børn kan møde, opleve og skabe kunst, kultur og kreativitet. Et magisk hus, der inspirerer til at gå på opdagelse og fortælle og skabe egne historier. Vi er af den overbevisning at kunst, kultur og kreativitet, er for alle, samme tilgang som Folkebibliotekerne blev skabt på i sin tid – målrettet alle uanset økonomisk-, kulturel- eller socialkapital. For at nå børn og familier der ikke automatisk gør brug af kunst og kulturlivet, arbejder vi med at nå disse grupper både i vores tilrettelæggelse af aktiviteter, i indretningen af huset samt i vores kommunikation i og af huset”, siger Line Røijen, børnekulturhuskoordinator i Kreativt hus for børn.

Indretningen af huset tager afsæt i det hjemlige og det magiske, og inventaret vil overvejende være multifunktionelt, så samme møbel kan bruges både til opbevaring, ophold samt bevægelse.

På udearealerne etableres der forskellige opholdszoner og bevægelsesfaciliteter for børn, og så kommer der en stiforbindelse til biblioteket, hvor der suppleres med bevægelses- og oplevelsestiltag for børn.

Aktiviteter og brugergrupper
Kreativt hus for børn arbejder sammen med etablerede kunstnere, som er stærke i at formidle og involvere børn i forskellige aktiviteter. I huset arbejdes der med musik, billedkunst, scenekunst, litteratur og film via to til tre årlige temaer.

Nogle af Roskildes mange foreninger inviteres ind i huset, sådan at de kan give både børn og voksne et indblik i foreningslivet og de muligheder, der findes der. På den måde skabes der muligheder for at familier, der normalt ikke er en del af foreningslivet, møder det og oplever potentialerne.

Fakta
Projektudgifter i alt 16.250.000 kroner.

Projektet finansieres af Roskilde Kommune med 3.500.000 kroner samt Realdania, der støtter med 7.000.000 kroner, og Lokale og Anlægsfonden der støtter med 2.500.000 kroner. Roskilde Kommune har også ansøgt en anden fond om 3.250.000 kroner og afventer svar fra denne i januar 2022. 

ERIK Arkitekter og JAJA Architects står for transformationen af den gamle forvalterbolig og Marianne Levinsen Landskab ApS står for udearealerne.

Øvrig henvendelse
Line Røijen, børnekulturhuskoordinator i Kreativt hus for børn, liner@roskilde.dk, tlf. 50465459.

Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, bc@loa-fonden.dk, tlf. 32830350. 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content