En Marina med Mere

De allerede fantastiske stedbundne kvaliteter, der er at finde i Naturpark Lillebælt, får for fremtiden et sted der muliggør og inspirerer til aktiviteter hele året rundt. Middelfart Marina bliver stedet hvor det nye maritime kraftcenter og multifunktionelle rekreative mødested skal ligge. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 8.500.000 kr.

Der er en klar ambition hos Middelfart Kommune om, at den kommende Middelfart Marina skal byde på en mere alsidig palette af aktiviteter. Aktiviteterne på og ved marinaen skal være introducerende, så det ikke blot er de erfarne udelivsbrugere der får glæde af stedet, men at det i lige så høj grad vil invitere og inspirere nye brugere til at springe ud i der aktive udeliv – specielt den yngre generation er et markant fokuspunkt. Vision med at skabe støttepunkter i naturen, der skal sikre de aktive i naturen muligheder for læ, ly og ophold, integreres som en af de helt væsentlige fokusområder for marinaen. Helhedsplanen for området, der med et markant landskabsarkitektonisk hovedgreb, rykker og transformere lystbådehavnen til en langt mere inviterende, åben/indbydende havn, hvor mange flere borgere får lyst til at bevæge sig ned, føle sig velkomne og møde konkrete aktivitetsmuligheder er en kæmpe styrke ved det der får navnet ‘En Marina med Mere’. 

 

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden fortæller om projektet: 

Faciliteterne der kommer til at udgøre marinaens fremtidige udtryk og fantastiske brugsmuligheder, vil ikke blot ændre måden eksisterende brugere benytter marinaen, men der vil også skabes nye muligheder for, at en lang række nye brugere kommer at få deres daglige gang, ved og på marinaen. Særligt vil børn og unge få øjnene op for attraktive naturoplevelser på Middelfarts nye maritime mødested. Det bliver med andre ord et sted for alle andre, der er nysgerrige efter at vide mere om eller opleve naturen på og ved vandet 
 
Aktiviteter på vand og til lands – hele året 

Med etableringen af nye faciliteter og generel opgradering af de eksisterende rammer er der ikke blot grobund for nye fællesskaber på tværs af de kommende brugergrupper, men ligeledes at stort set alle brugergrupper kan være aktive året rundt, selv i de kolde og mørke måneder. De nye og flotte bygninger skaber mulighed for alt fra marinaformidling, undervisning, madlavning, vinterbadning, strand-leg, dykning, SUP & surf, havsvømning, UV-jagt, vandring, sanke- og cykelture på landevej og MTB.  
 
”Projektet har været lang tid undervejs og har haft bred opbakning i Middelfart Byråd, i foreningslivet og i lokalbefolkningen. Lokale- og Anlægsfondens rådgivning og samarbejdet med LYTT arkitekterne har skubbet projektet i den rigtige retning. Projektet handler om at skabe en nutidig marina, der er mere end et omdrejningspunkt for vandsport. Området skal være et mødested med masser af aktivitetsmuligheder på både vand og land og til glæde for alle generationer. Med tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden kommer vi realiseringen af projektet et stort stykke nærmere”fortæller Middelfart Kommunes borgmester Johannes Lundsfryd Jensen. Æstetik, bæredygtighed og tilgængelighed 

Transformationen af marinaens mange forskellige dele, vil binde stedet sammen med Middelfart centrum og det naturskønne Hindsgavl Halvø og skabe en synergi for det smukke og rekreative liv ved vandet. Projektområdet kan opdeles i fire områder: 

Ankomstområdet, der før ledte biler direkte ned på marinaen flyttes, så færre biler i fremtiden vil ’tage plads’ fra aktiviteter som eksempelvis loppemarkeder, koncerter, maritime begivenheder og sportsevents mm. Der vil ligeledes, på opløbsstrækningen til marinaen, blive opført en 145 meter lang asfaltbelagt konstruktion som får navnet ’Bølgen’. Her vil streetsporten og skaterne have mulighed for at dyrke deres sport. 

Etableringen af Aktivitetsbryggen bliver det mest gennemgående greb i projektet. Det udgøres af et 320 m langt og 3 m bredt træ-dæk, der strækker sig fra det eksisterende havnekontor og frem til- og ud i Fænøsund. I forbindelse med aktivitetsbryggen opføres der ligeledes et cykelpitstop, to enghuse, tre strandhuse og sundhuset – disse bygninger bliver fælleshus, grejbank, udekøkken, madpakkehus m.m.  
 
Sundhuset er et 140 m2 stort fælleshus der får sin placering i vandkanten og som derfor bliver Marinaens ‘blå’ mødested. Huset bliver stedet hvor fællesskaberne, de nye og ’gamle’, naboerne og gæsterne mødes. Det isolerede og opvarmede hus kan være i brug hele året og kan derfor tilgodese alle de forskellige brugergrupper. 
 
For at få mere plads til strandaktiviteter udvides stranden og der vil skabes et bassin med plads til inddæmmede aktiviteter på vandet. Bag stranden vil et naturskønt bakket strandlandskab folde sig ud. Bakkerne vil beklædes med græs og andet flora, der skal invitere til trygge og uformelle ophold, samt skabe en forstærket og mangfoldig rummelighed tæt ved vandet. Sidst, men ikke mindst bliver den eksisterende mole beplantet med grønt der skal sikre ly og læ for de brugere der eksempelvis er på picnic. Derudover etableres der både tribune, dommerhus og toiletfaciliteter en fiskeplads samt en 60 m2 stor sauna og omklædningsbygning til havbaderne på molen. For enden af molen og gåturen af marinaen rammer man fyrtårnet, der vil fungere som vartegn for projektet.  
 
Fakta 
 
Projektets samlede udgifter er 42,477 mio. kroner. Middelfart Kommune har afsat 29,0 mio. kr. til projektet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 8.500.000 kr. Restfinansieringen findes hos andre fonde. 
 
Projektet er udviklet i et samarbejde mellem tegnestuen Adept og landskabstegnestuen LYTT Architecture.   
 
Øvrig henvendelse 
 
Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 28 69 47 74, jf@loa-fonden.dk  
Uffe Høybye, trafik- og vejchef Middelfart Kommune, 88 88 48 90, e-mail uffe.hoybye@middelfart.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content