Aarhus får nyt ambitiøst spillested på godsbanearealet

I fremtiden kommer musikken til at strømme ud af Godsbanen i Aarhus, det sker når Volume Village bliver en realitet. Det nye kulturelle mødested bliver en fleksible facilitet, der har fokus på de 18-35-årige, det musikalske vækstlag samt frivillige kræfter. Lokale og Anlægsfonden støtter Volume Village med 664.000 kroner.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden 
Onsdag d. 12. maj 2021 

Kulturforeningen Aarhus Volume, som er non-profit, står bag det nye bæredygtige venue, Volume Village. Volume Village ønsker at sætte fokus på de urbane musikgenrer som Hiphop, R&B, Reggae og Techno og være et sted for byens store værkslag af arrangører og musikere. Det nye kulturelle mødested vil favne på tværs af de mange kunstfaglige genrerså udover musikken vil der også være ferniseringerskate og loppemarkeder, at opleve på godsbanearealet. 

Musikalske ildsjæle står bag 
Kulturforeningen Aarhus Volume har siden sin oprettelse i 2016, være en drivende kraft for det musikalske vækstlag med fokus på de urbane genrer. Aarhus Volume er en forening drevet af unge frivillige ildsjæle fra den urbane musikkultur.  
 
”Det aarhusianske musikliv har en kæmpe omsætning årligt og betragtes som en selvforsynende værdikæde. Det er jo stort men der har længe manglet en samlende platform for kulturen omkring urban lyd, måske også fordi det kan være svært at skabe rum og rammer for en forholdsvis støjende aktivitet, der både skal foregå ude og inde i en større by som Aarhus. Det håber vi at Volume Village kan være med til at ændre på, når vi indtager det tidligere godsbaneareal som bliver rammen om vores aktivitet,” siger Sebastian Byrsting, projektleder på Volume Village. 

Moderne og urbant mødested 
En essentiel del af projektet er, at bygningen med sine 225 kvadratmeter bliver et fleksibelt og multifunktionelt element, der kan formes og tages i brug på mange forskellige måder. Scenen kan flyttes rundt i huset og porten til huset vil kunne åbnes, så bygningen kan anvendes til udendørs arrangementer såvel som indendørs.

A
mbitionen er at Volume Village skal kunne involvere op imod 500 frivillige årligt fra koncertafvikling, barkoordinering til containeristandsættelse og i at holde udendørsarealerne. Faciliteten kommer til at have en kapacitet på 349 besøgende inde og op imod 1500 besøgende ude.  

Volume Village er et stærkt eksempel på, hvordan man kan etablere et dynamisk og moderne mødested i det urbane byrum. Projektet er også spændende fordi det opføres i moduler der nemt kan skilles ad og opføres et nyt sted, denne fleksibilitet er med til at skabe en facilitet med mange facetter og med et scenerum, som kan bruges som man lyster,” fortæller Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden. 

Bæredygtighed er også omdrejningspunktet for Volume Village hvor der skal bruges en masse genbrugsmaterialer i selve byggeriet. Projektet har fra start indtænkt et vand-genanvendelsessystem, der opsamler vand fra kommunens regnvandsbassin og bruger det til vask og toiletskyl.   

Fakta 
Anlægssum 3.404.000 kroner, Lokale og Anlægsfonden bevilliger 664.000 kroner, Tækker Group støtter med 1.000.000 kroner, samt nødvendige beregninger, Realdanias kampagne Underværker har bevilliget 1.000.000 kroner, NRGI’s værdipulje har bevilget 200.000 kroner. Volume Village har en egenfinansiering  400.000 kroner.  

Bygherre er Aarhus Volume
. Det er Kondens Arkitekter der har tegnet Volume Village. 
 
Yderligere information  
Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, bc@loa-fonden.dk  
tlf. 32830350 

Sebastian Byrsting, Projektleder i Aarhus Volume, sebastian@aarhusvolume.dk  
tlf. 22904914 

Illustrationer og modeller: Kondens Arkitekter.
Foto af Leif Skovsgaard Hansen – Grafik af Thor Sølyst Farup.

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

(kan også kontaktes udenfor almindelig kontortid)

Skip to content