Undersøgelse: Idrætsfaciliteterne og sundhedskrisen

Ca. 1000 ledere af danske idrætsfaciliteter modtager i løbet af denne uge en invitation til at deltage i en undersøgelse om sundhedskrisens økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser for danske idrætsfaciliteter

Nedlukningen af det danske samfund som følge af COVID-19 sundhedskrisen har haft store konsekvenser for en lang række aktører i den danske idrætssektor.

Siden begyndelsen af marts måned har en stor del af landets idrætsfaciliteter ligget øde hen. Med regeringens beslutning om at aflyse alle større arrangementer i Danmark indtil udgangen af august måneder, står det allerede nu klart, at nedlukningen af samfundet kommer til at påvirke idrætsfaciliteternes drift og økonomiske vilkår indtil langt ind i efteråret.

Idrætsfaciliteter udgør generelt den væsentligste post i det offentlige investeringer i idræt såvel på drifts- som anlægssiden, men mange faciliteter generer samtidig en væsentlig egenfinansiering og en lang række jobs, som påvirkes af den aktuelle nedlukning af samfundslivet i Danmark.

Overblik nødvendigt

For at få et overblik over nedlukningens økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser for landets idrætsfaciliteter, vil et partnerskab bestående af Halinspektørforeningen, Lokale og Anlægsfonden samt de private konsulentfirmaer LSP Resolve (Lars Steen Pedersen og Idrættens Konsulenthus (Henrik H. Brandt) i de kommende dage invitere mere end 1000 facilitetsansvarlige ledere til at deltage i en undersøgelse af COVID-19 virusepidemiens foreløbige og forventede konsekvenser for landets idrætsfaciliteter.

”Halinspektørforeningen har siden Corona-krisens udbrud bistået en lang række idrætsanlæg og facilitetsledere. Indsatsen har vist os, at en stor del af idrætssektoren er i et vakuum af uvished. Dette skyldes dels forskellene i anlæggenes organisering, men selvfølgelig også den enkelte leders usikkerhed i forhold til de ansatte og sin egen situation. Krisen vil langt ud i fremtiden påvirke hele sektoren, udøvere, ledere, ansatte, planlagte stævner, arrangementer, anlægsopgaver mm. For Halinspektørforeningen er nødvendigt, at vi dels afdækker krisens konsekvenser, dels klædes på til at tackle tiden, der kommer, når vi igen lukker op. Vi skal her og nu bruge viden, der kan serveres for politikere såvel landsdækkende som lokalt, og bibringe fakta, der får den danske idrætssektor helskindet gennem krisen,” siger formand Henrik Høy Caspersen fra Halinspektørforeningen.

Nedlukningen af idrætscentrene kan også få betydning for fremtidige investeringer i idrætsfaciliteter. Lokale og Anlægsfonden er derfor også med i partnerskabet omkring undersøgelsen.

“Lokale og Anlægsfonden følger nøje med i situationen for alle vores fritidsfaciliteter i denne udfordrende tid. Det er derfor kærkomment med en undersøgelse, der viser større overblik end alene enkeltsituationer hver for sig,” siger direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden.

Vidt forskellige vilkår

Undersøgelsen skal give et billede af, hvordan forskellige typer af faciliteter med vidt forskellige ejer- og driftsforhold påvirkes økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og driftsmæssigt af nedlukningen. Undersøgelsen vil ligeledes give et billede af, i hvor høj grad regeringens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet og kultur- og idrætslivet bidrager til at få idrætsfaciliteterne godt igennem sundhedskrisen.

Undersøgelsen gennemføres i praksis af konsulent Lars Steen Pedersen, LSP Resolve, som desuden er formand for DGI-Husene i Aarhus, Herning og Vingsted. Det sker i samarbejde med journalist og konsulent Henrik H. Brandt fra Idrættens Konsulenthus, som blandt andet vil bidrage til formidlingen af undersøgelsen i journalistisk form samt ved en række online-seminarer i foråret, hvor undersøgelsens perspektiver kan blive belyst og diskuteret blandt idrætssektorens interessenter.

Yderligere oplysninger:

Henrik Høy Caspersen, formand, Halinspektørforeningen, hc@h-i.dk, 56 14 74 44

Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, ed@loa-fonden.dk, 3283 0330

Lars Steen Pedersen, konsulent, LSP Resolve, lars@lspresolve.dk, 4084 5800

Henrik H. Brandt, journalist og konsulent, idkon.dk, henrik.brandt@idkon.dk, 29210972

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content