Thy baner vejen for at bygge idrætshal og sundhedshus sammen

Den største idrætshal i Thisted Kommune ’Thyhallen’ bliver et nyt og visionært bud på at invitere sundhedsfaglige kræfter helt inden for dørene i idrætshallen og lade dem arbejde sammen med idrættens fællesskaber i civilsamfundet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 8 millioner.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 17. december 2020
Illustrationer: Keingart

Fysisk aktivitet virker både forebyggende og som behandling mod mange af de kroniske sygdomme, der koster Danmark milliarder hvert år. Samtidig har genoptræningsforløb i sociale og forpligtende fællesskaber stor succes, viser forskning fra TrygFonden og Center for Holdspil og Sundhed ved KU.

Synergien mellem idræt og bevægelse, forebyggelse og behandling i civilsamfundets fællesskaber gør man nu alvor af i Thisted Kommune, hvor man fornyer det største idrætscenter i Thy og bygger et sundhedshus til ’Thyhallen’.

Patienter i et behandlings- eller genoptræningsforløb, som arbejder med livsstilsændringer eller forebyggelse, bliver taget under vingerne, og den tætte kobling til foreningslivet kan give varige ændringer og et sundt liv med socialt samvær ved at introducere flere borgere til idræt og fællesskab.

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger:
”Lokale og Anlægsfonden har tidligere udviklet projekter, hvor eksempelvis fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige lejer sig ind i bygningen, men praksis er ofte, at man holder byggeri af sundheds- og idrætshuse adskilt – både funktionelt og organisatorisk. Det er vi nu med til at udfordre i Thy, som er et vanvittigt spændende eksempel på at introducere flere borgere til idræt og fællesskab.”

Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune siger:
”Jeg er både glad og stolt over, at Lokale- og Anlægsfonden endnu engang støtter et af projekterne i Thisted Kommune til glæde for rigtig mange. Siden 2016 har kommunen arbejdet tæt sammen med cirka 50 forskellige interessenter og brugergrupper for at skabe sundhed, bevægelse og fællesskab for alle. Med fondens hjælp er vi nu et stort skridt tættere på det endelige mål, som igennem hele processen har været en vigtigt sparringspartner i forhold til at sikre kvalitet, og at udvikle et projekt der understøtter vores vision.”

75 procent af huset bliver delearealer
Sundhedshuset vil både funktionelt, arkitektonisk og organisatorisk understøtte ambitionen om at introducere flere til idræt og fællesskab. 75 procent af arealet skal patienter og andre brugere dele, hvor fysisk aktivitet og foreningslivets sociale samvær er i centrum.

Man kan dyrke de fleste klassiske idrætsgrene i kombination med en bred palette af aktiviteter som  triatlon, yoga, basketball, senioridræt, sportsdykning, kørestolsidræt, skate, parkour og fitness. Fleksible haller, en svømmehal, fitness- og sundhedscenter med behandlerrum vil gøre det muligt.

I ankomstarealet bliver etableret et grønt område ’haven’ og et mere intimt og diskret område til ophold, og udeområderne kan bruges fra morgen til aften. Tilgængelighed og universelt design bliver tænkt ind i bygningen, som vil tilgodese både socialt og psykisk udfordrede.

Erfaringer fra andre af Lokale og Anlægsfondens projekter viser, at det kan betale sig at lade brugere dele – både for fællesskabet og økonomien.

Huset taler ind i ’Thy på forkant’
Projektet bygger på en meget omfattende brugerinvolveringsproces og bearbejdning af en samlet driftsmodel for faciliteten og strukturen af sundhedsarbejdet i Thy Kommune. 

Hallen er placeret to kilometer nord fra centrum i et campusområde med seks store uddannelsesinstitutioner og aktiviteter for 20 idrætsforeninger, skole og institutioner. Projektet kobler sig på Thisted Kommunes strategiplan ’Thy på forkant’, hvor sundhed, natur, kultur, idræt og fritidsliv er i fokus.

Projektet bygger på Lokale og Anlægsfondens aktuelle fokus på at sikre fritidsfaciliteter i bymidterne.

Om projektet
Projektet koster i alt cirka 112 millioner og realiseres i tre etaper. Lokale og Anlægsfonden støtter med 8 millioner. Resten tilvejebringes af kommunen. P+P arkitekter er rådgiver på projektet i samarbejde med Keingart.

Yderligere oplysninger
Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf. 3283 0343
Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune, kontaktes via projektleder Ole Jørgensen, tlf. 4029 3580

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content