Nyt nationalt outdoor-topmøde har fokus på børnene

Hvordan får vi børnene ud i naturen? Det er temaet på Danmarks første topmøde om aktivt udeliv – Outdoor Summit – som bliver afholdt for første gang til april. Topmødet samler fagfolk og politikere med det klare mål at udvikle nye, skelsættende helhedsløsninger.

Pressemeddelelse 

Frisk vind i ansigtet, jord under fodsålerne og bevægelse i kroppen. Alt for få danskere lever et aktivt udeliv, og børn kommer mindre og mindre ud i naturen. Det er skidt, både for sundheden og for den naturforståelse, der er helt afgørende, hvis vi skal tage Danmark i en grønnere retning.

Derfor er en række aktører på området gået sammen om at skabe et nyt, nationalt topmøde om det aktive udeliv. Outdoor Summit skal være et årligt, nationalt mødested for de faglige og politiske aktører på området, og et sted, hvor de store linjer for det aktive udeliv i Danmark bliver tegnet.

Det fortæller Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, der sammen med syv andre partnere er initiativtager til Outdoor Summit:                             
”Aktivt udeliv rimer på livsglæde og trivsel, men naturen kommer ikke til at fylde mere i hverdagen hos flere danskere, hvis vi ikke gør en indsats for det og gør naturen mere tilgængelig og indbydende. Og den udvikling skaber vi kun, hvis vi bryder med silotænkningen og øger samarbejdet på tværs af foreningsliv, virksomheder og det offentlige Danmark.”

”Netop dét er formålet med Outdoor Summit. Vi kommer til at samle de vigtigste mennesker på området over to dage, og sammen skal de komme med forslag til konkrete initiativer, som kan gøre en forskel for danskerne, og som kan være med til at udstikke en fælles og ambitiøs kurs for det aktive udeliv i Danmark,” siger Hans Stavnsager.

Ikke bare snak, men løsninger
Netop et stort fokus på at skabe fælles handling gør Outdoor Summit til et anderledes topmøde. På mødet vil de såkaldte Solution Labs spille en vigtig rolle, for det er her, at deltagerne deler deres viden på tværs af faggrupper og sammen arbejder sig frem til konkrete tiltag og handlinger. Det kan for eksempel være forslag til forskning, pilotprojekter eller lovændringer.

”Det er ekstremt vigtigt for os i partnergruppen, at topmødet ikke bare skal være en faglig kaffeklub, hvor vi sidder rundt om et bål og kommer med løse idéer og hensigtserklæringer. Vi har et stort fokus på at levere konkrete handlingsforslag, som deltagerne og beslutningstagere kan bruge til noget her og nu,” siger Hans Stavnsager.

Børn skal have appetit på aktivt udeliv
På det første Outdoor Summit i april 2020 zoomes der ind børn og unges sundhed – og på hvordan man sikrer dem en nemmere adgang og større lyst til at bruge naturen.

Danske børn kommer nemlig mindre og mindre ud i naturen, og det til trods for at forskning og praksiserfaringer viser, at naturen og det aktive udeliv har betydning for børn og unges sundhed, trivsel og læring. Det siger Søren Andkjær, partner i Outdoor Summit og lektor og ansvarlig for friluftsliv ved Syddansk Universitet.

”Et aktivt udeliv i naturen er på alle måder sund fornuft. Særligt for de yngste, da gode vaner grundlægges tidligt i livet. Men det kommer ikke af sig selv, og vi skal sammen sikre de grønne genveje til sundhed for børn og unge – og give langt flere større appetit på naturen,” forklarer han.

Naturen skal være for alle
Det er heller ikke alle børn, som har lige adgang til naturen. Alt fra socioøkonomisk baggrund til manglende naturfaciliteter i bynære områder har betydning for, om børn og unge vokser op som aktive brugere af naturen eller ej.

”Naturen skal være noget for alle, uanset hvor og hvad man kommer fra. Og her er Outdoor Summit en fantastisk ramme for, at vi kan udvikle tværgående handlingsforslag, som kan gøre en forskel, når det for eksempel kommer til at gøre op med den sociale ulighed i brugen af og adgangen til naturen,” siger Thomas Larsen Schmidt, programleder i DGI Outdoor.

Om Outdoor Summit
Outdoor Summit er et årligt nationalt topmøde, der samler landets vigtigste faglige og politiske aktører til vidensdeling og workshops, hvor der kastes et helhedsblik på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for aktivt udeliv. Outdoor Summit skal skabe fælles handling med forslag til forskning, pilotprojekter, lovændringer og samarbejder, der giver flere danskere lyst og mulighed for at bruge naturen i hverdagen.

 Partnere bag Outdoor Summit

DGI, Faaborg-Midtfyn Kommune, Friluftsrådet, KFUM-Spejderne i Danmark, Center for Børn og Natur, Lokale og Anlægsfoden, Syddansk Universitet og Destination Fyn. 

Første udgave af Outdoor Summit finder sted den 23.-24. april 2020 i Faaborg.

Læs mere om Outdoor Summit på https://outdoorsummit.dk/​.

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content