Nyt klubhus til piger i Albertslund skal fremme et aktivt pigefællesskab

Der er langt mellem idrætsfaciliteterne designet til piger og kvinder, og frafald i idrætslivet blandt teenapiger er en udfordring. Med inspiration i et nyt idékatalog om omklædningsrum til piger og kvinder vil Albertslund Kommune og Herstedøster Idræts Club skabe et aktivt pige-klubhusmiljø. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 3 mio.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 17. juni 2020
Illustrationer: Keingart Space Activators

Mange piger springer bad og fællesomklædning over til idræt, og 70 pct. af 13-16-årige piger siger, at de ikke bryder sig om at gå i bad med andre. Det viser en undersøgelse fra 2016 om at være ung i en præstationskultur.

Piger falder også fra, når de træder ind i teenageårene, hvis man ser på deres fysiske aktivitet – 19 pct. af de 11-15-årige piger lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, mens det gælder 33 procent af drengene. Men undersøgelser viser, at omklædning i idrætsklubben kan være med til at fastholde og engagere pigerne, fordi det er ramme om et socialt liv og fællesskab.

Det vil Herstedøster Idræts Club (HIC) gøre alvor af med en ny omklædningsbygning. De har tradition for, at fællesomklædning er en naturlig del af klublivet, men det understøtter de fysiske rammer ikke i dag, og flere og flere kvindelige spillere fravælger at gå i bad og klæde om. Klubhuset er udviklet i forlængelse af Lokale og Anlægsfondens idékatalog ’Omklædningsrum til piger og kvinder’.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger:
Piger er ikke bare piger, og det adresserer vi her. Klubhuset bygger på erfaringer fra vores idékatalog med forskellige bud på, hvordan man kan lave omklædningsfaciliteter til piger og kvinders behov. Pigerne i HIC overraskede ved at rangere en stærk fodboldidentitet, inspireret af FCK, foran mere luksuriøse faciliteter. Projektet er altså stærkt forankret hos den relevante målgruppe og ikke blot et resultat af, hvad forskellige fagligheder mente var den rette løsning.

Søren Burchall, formand i HIC siger om projektet:
Projektet bliver præcis det løft til vores piger og kvinder, vi som klub har en ambition om skal være en helt integreret og ligeværdig del af klubben på lige fod med vores andre medlemmer. Vi glæder os rigtig meget over, at projektet kan realiseres – ikke mindst efter den engagerede indsats vores piger og kvinder i alle aldre har lagt forud for projektet med de ønsker, de gav udtryk for der.

Projektet bygger på en grundig brugerinddragelses- og udviklingsproces med HIC’s pige- og kvindehold, som har været på studietur til omklædningsfaciliteter og deltaget i flere workshops.

Klubhuset skal få flere med i et aktivt pigefællesskab  
Den nye facilitet understøtter især omklædningsmulighederne og skal styrke rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder til aktiviteterne i HIC. Supplerende aktivitetsspots i bygningens træningsareal skal også hjælpe på vej.

Omklædningsfaciliteterne rummer anbefalinger fra idékataloget. Det gælder afstand mellem bruserne, god plads til omklædning, mulighed for både socialt og intimt rum, rigeligt med spejlareal, musik, minus indkig fra døråbning, hygge-stemning, klubidentitet, skabe og hylder til at holde orden, taktikrumstavle og dagslys. 

Ved ankomstarealet på bygningens vestside kommer et mindre hængeud- og bevægelseslandskab, der i dagtimerne kan benyttes af den naboliggende lilleskole og introducerer til selve anlægget.

Om projektet
Projektet koster i alt 9.937.980 mio. Lokale og Anlægsfonden støtter projekter med 3 mio., og kommunen med 6 mio. og HIC med cirka 1 mio. opsparede midler.

Idékataloget og den nye omklædningsbygning er udarbejdet af Keingart Space Activators. Projektudviklingen er sket i partnerskab mellem Albertslund Kommune og HIC med Keingart som rådgiver.

Yderligere oplysninger
Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf. 3283 0347
Søren Burchall, formand i HIC, tlf. 2966 4555

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content