Nu kortlægges danskernes bevægelse i hverdagen

Forskningsprojektet ’Danmark i Bevægelse’ vil give et detaljeret indblik i, hvad vi motiveres af, når vi er fysisk aktive. Den viden kan bl.a. bruges i planlægningen af fremtidens mødesteder og idrætsanlæg.

Tirsdag den 20. oktober 2020
Fotograf: Jens Astrup

Hvordan påvirker omgivelserne vores motivation for at være fysisk aktive? Hvorfor er nogle mennesker meget aktive og træner næsten dagligt, mens andre ikke bevæger sig ret meget?

Og hvilken betydningen har adgangen til et inspirerende idrætsanlæg og nærheden til grønne områder for vores bevægelsesvaner?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere fra Syddansk Universitet håber at få svar på i den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner, ’Danmark i Bevægelse’.

Forskningsprojektet undersøger, hvordan og hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv. Projektet er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

400.000 får spørgeskema
I disse uger modtager ca. hver 10. voksen over 15 år et spørgeskema i deres e-Boks fra ’Danmark i Bevægelse’, hvor de bliver spurgt om deres bevægelsesvaner. Er du en af dem, kan du vinde 10.000 kr skattefrit, hvis du svarer. Undersøgelsen sendes ud til ca. 400.000 borgere. 

De mange data om borgernes bevægelsesvaner og motiver for at bevæge sig vil blive koblet sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, fx cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder.

På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive.

Vil vise lokale forskelle og muligheder
Resultaterne bliver både gjort op på landsplan og kommune for kommune. Dermed kan lokale ildsjæle, organisationer, kommuner og andre aktører få en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder for at bevæge sig, og hvordan situationen ser ud netop i deres område.

Lokale og Anlægsfonden deltager i en følgegruppe af organisationer og kommuner, der følger projektet og kommer med input. Direktør i Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen siger:

”Viden om danskernes bevægelsesvaner er helt afgørende for os, når vi som udviklingsfond og videncenter udvikler eksempler på fritidsfaciliteter. Måske er der små nicheaktiviteter og andre motiver for at være aktiv eller en større national trend, der kalder på nye typer af mødesteder, som vi kan hjælpe på vej med en facilitet – vi er meget spændte på resultaterne.”

Kan give flere bedre muligheder for at bevæge sig
Professor Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, står i spidsen for Danmark i Bevægelse:

”Undersøgelsen kan blive et redskab til at vurdere, hvad der skal til for at give borgerne bedre muligheder for at være fysisk aktive. Er det flere cykelstier? Åbne kunstgræsbaner? Flere grønne områder? Eller måske nye funktioner i idrætsanlæg? Vi håber at kunne give nogle pejlemærker, der kan bruges konkret,” siger han. 

Forskningen viser, at fysisk aktivitet forebygger livsstilssygdomme og for tidlig død. Selv en smule mere fysisk aktivitet i hverdagen har en god virkning på mange sygdomme og på den almene sundhed.

Danmark i Bevægelse foregår fra 2019 til 2022. 

Yderligere information:
Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Tlf. 2728 9904. Mail: bibsen@health.sdu.dk.

Jens Høyer-Kruse, adjunkt, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Tlf. 2135 6136. Mail: jhkruse@health.sdu.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content