Naturpark Amager

6 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden til 2 spots i Naturpark Amager skal få endnu flere københavnere til at bruge naturen.

Lokale og Anlægsfondens bevilling skal medvirke til at flere borgere for øjnene op for natur- og friluftsmulighederne i Naturpark Amager. Fonden har sammen med Københavns Kommune, projektets øvrige parter og en lang række brugergrupper, gennemført et udviklingsforløb, der skal sikre flere og bedre aktivitets- og oplevelsesmuligheder på de to bynære spots – Hovedindgangen ved DR-Byen og samlingsstedet ved Havneslusen.

De to spots understøtter aktivt udeliv på hele intensitetsskalaen for både fritidsliv på egen hånd, foreningsliv og i en læringskontekst. De udgør i sig selv en destination, der danner ramme omkring en række forskellige naturaktiviteter og oplevelser, men en vigtig rolle er også, at facilitere den videre bevægelse ind i parken mod nye naturoplevelser.

Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, Jens Øyås Møller siger om projektet:  ”Hovedindgangen ved DR-Byen og samlingsstedet ved Havneslusen, er flotte eksempler på hvordan man med et stærkt arkitektonisk greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle, på kanten af storbyen”

Læs den samlede fælles pressemeddelelse her.

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content