Lad der komme lys - skolen som samlingspunkt

Bydelen Overlund, i den østlige del af Viborg mangler et mødested, derfor bygger de et nyt samlingspunkt, hvor skole og hal fusionerer. Navnet er “Lysningen i Overlund”, en facilitet i tre etager som nyfortolker skole og hal.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Tirsdag d. 27. oktober 2020

I Overlund skal der bygges en stor ny skole med plads til 800 elever fra 0.-9.klasse, samtidig kommer der også en ny hal til Overlund, for den gamle hal skal renoveres. Derfor har Viborg Byråd besluttet at sammentænke de to store anlæg og skabe et fælles tredje.

“Ambitionen er at skabe et mødested hvor synergien mellem foreningslivet og civilsamfundet bruges som et aktiv med plads til aktivitet, fordybelse og socialt samvær. ”Lysningen i Overlund” kommer til at blive et nyt og forfriskende bud på, hvordan skole og fritidsliv kan fusionere og være noget for hinanden,”
fortæller Per Møller Jensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Skolen som mødested
“Siden 2018 har projektet arbejdet med brugerinddragelse for at kortlægge de forskellige behov. Vi har hele tiden haft fokus på, hvordan skolen kan være mere åben overfor lokalsamfundet, og hvordan hallen bliver et mødested for borgere, som ikke nødvendigvis er engageret i fritidslivet i forvejen,” fortæller Mads Panny (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

“Projektet er et stærkt og spændende bud på, hvordan grænsen mellem skole og fritidsliv udviskes. Hele bevægelsesdelen i projektet er meget nuanceret og legende i sin tilgang og kommer til at have en bred appel. Den kreative værkstedfunktion kan både dække skolebehov og fritidsbehov,” fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.   

En blød ankomst
”Lysningen i Overlund” bliver en facilitet i tre etager, i det store ankomstområde mødes man af lys og plads, som naturligt leder tankerne hen på en skovlysning.

Faciliteten kommer til at have plads til projektarbejde, ophold før og efter bevægelsesaktiviteter, fællesspisning og festlige arrangementer. Stedet skal både rumme de organiserede aktiviteter, der kører i foreningsregi, de selvorganiserede aktiviteter og events. På det organisatoriske plan er visionen, at skoleledelse og fritidsledelse kommer til at have et meget tæt samarbejde, hvilke er en ganske ny tilgang.

Faciliteten kommer til at indeholde en skole med klassetrin fra 0.-9. Klasse, en ny idrætshal med en multisal, en mindre bevægelsessal til rytmik, bløde bevægelsesformer samt teater. Der kommer også til at være en kantine/cafe, et bibliotek samt et værksted, som deles af skole og fritidsliv.

”Lysningen i Overlund” placeres syd for den eksisterende kunstgræsbane. Den lokale atletikforening har været med i hele processen da foreningen vil bruge faciliteten som base for både udendørs og indendørs aktivitet.

Et fælles tredje
”Lysningen i Overlund er et ambitiøst bud på hvordan skole og fritidsbrug kan tænkes sammen, så der opstår et fælles tredje. Her i form af et konkrete rum, der forbinder idræt og kultur på tværs, hvor værtskabet ligger i den fælles ledelse som kommunen stiller til rådighed. Som projekt er ”Lysningen i Overlund” et godt bud på fremtidens forsamlingshus og mødested i nyere forstadskvarterer hvor den bymæssige kerne ofte mangler,” fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.        

Fakta 
Etableringen af Lysningen i Overlund koster 220.000.000 kr. 
Lokale og Anlægsfonden bevilliger 4.000.000 kroner til projektet. Viborg Kommune har en egenfinansiering på 213.000.000 kroner og der forventes byggestart i foråret 2021.
Bygherre er Viborg Kommune, projektet ledes af en styregruppe med bl.a. formanden og næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Yderlig information 
Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, ah@loa-fonden.dk tlf. 32830351
Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, pmj@viborg.dk tlf. 51584807
Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, mapi@viborg.dk tlf. 29722991

Illustrationer: Arkitema

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

(kan også kontaktes udenfor almindelig kontortid)

Skip to content