Idrætshaller i Grønland skal omdannes til trygge og engagerende aktivitetshuse

Lokale og Anlægsfonden igangsætter en ny indsats for modernisering af idrætshaller i Grønland, som skal give en bred pallette af fritidslivet et kæmpe løft. Kulturen og klimaet gør, at behovet for nutidige og stærke rammer er stort i Grønland. Det første samarbejde med Kommune Kujalleq går nu i gang.

Torsdag den 20. februar 2020
Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden

Fodbold, gymnastik, håndbold, badminton og futsal fylder i de grønlandske idrætshaller, men livsstilsaktiviteter som motionsløb, dans, styrketræning, streetidræt og vandreture spirer også frem. Men der er brug for fælles mødesteder i de grønlandske byer og bygder, hvis alle aktiviteterne skal have plads og flere grønlændere skal engagere sig i fritidslivet.

Mange teenagere falder fra i fritidslivet, 30 procent af voksne grønlændere er svært overvægtige, flere børn og unge mistrives, og de kolde og mørke vintermåneder lægger ekstra pres på faciliteterne i Grønland.

Derfor tager Lokale og Anlægsfonden fat på en ny kampagne: ’Modernisering af idrætshaller i Grønland, som skal løfte hverdagsfritidslivet, sænke tærsklen for at være med og understøtte helårlig aktivitet i et trygt fællesskab. Det første arbejde med at omdanne en idrætshal går nu i gang i Kommune Kujalleq.

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger:
Hverdagsaktiviteten er afgørende, hvis flere grønlændere skal være en del af fritidslivet. Der er stort potentiale for de inaktive i spændet mellem hverdagsbevægelse, rekreativ aktivitet og sport – fra gåture og aktivitet i hjemmet, hvor man ikke behøver at være omklædt, til dans og streetsport. For unge betyder det meget, at de er trygge, og at der er plads til andre aktiviteter end sport og motion. Fleksible rammer til leg, bevægelse, sociale og positive oplevelser kan gøre idrætshallen til bindeled mellem den bynære natur og et mødested for dem, som gerne vil være aktive udenfor og i gaderne.

Idrætshallen skal være lokalsamfundets fælles mødested
Alle fem kommuner i Grønland inviteres til at deltage i kampagnen om modernisering af en idrætshal, der trænger til fornyelse og kan blive lokalsamfundets fælles mødested. Udvælgelsen sker i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og kan kobles med renoveringsplaner, der allerede er i gang i kommunen.

Mange af hallerne i Grønland er bygget i 1970’erne og 1980’erne, og en afdækning af halfaciliteterne i Grønland viser, at der er et renoveringsefterslæb på knap 68 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden har gode erfaringer med at modernisere eksisterende bygninger inden for en mindre anlægsramme, som med de rigtige greb kan få stor betydning for lokalsamfundet – bl.a. ved at bygge og organisere fleksibelt – det stærke mødested er dér, hvor man deler.

Tæt kobling af viden og lokal udvikling
Kampagnen vil inddrage et stærkt fundament af viden – bl.a. fra Idrættens Analyseinstitut om idrætsfaciliteternes stand i Grønland samt national viden om grønlændernes idrætsvaner.

De kommuner, der deltager, får mulighed for at lave en indledende mini-undersøgelse af befolkningen, og udviklingen af idrætshallerne bliver en kommunal proces med tætte, lokale brugerinddragelsesprocesser.

Processen med de øvrige interesserede grønlandske kommuner vil køre i de kommende år. Den vil bygge videre på projektudviklingserfaringerne fra Kommune Kujalleq, der nu starter forberedelserne med at omdanne ’Qaqortoq Hallen’ – fra idéudvikling og brugerinddragelse til skitseforslag og realisering.

Oak Foundation Denmark indgår i samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden om projektet i Kommune Kujalleq, som vil løfte det sociale arbejde i tre af kommunens byer: Narsaq, Nanortaliq og Qaqortoq.

Grønlands Idrætsforbund (GIF) har en vision om at være verdens mest fysisk aktive land i 2030. Kampagnen vil køre sideløbende med GIF’s aktiviteter.

På Lokale og Anlægsfondens temaside kan du følge arbejdet med kampagnen. Du kan også finde generel viden og værktøjer til at understøtte fritidslivet i Grønland.

Yderligere oplysninger:
Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf. 2869 4774 

Videointerviews


Undersøgelser
Idræt i Grønland
Idrættens økonomi i Grønland

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content