Gamle gymnastiksale - nye muligheder: Invitation til interesserede rådgivere

Vi opfordrer nu interesserede rådgivere til at sende os en interessetilkendegivelse i forbindelse med kampagnen: Gamle Gymnastiksale – nye muligheder.

Mandag den 6. juli 2020.

Dansk Skole Idræt, Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden danner partnerskab for at udvikle forslag til fornyelse af 10 ud af de cirka 1800 (næsten) identiske gymnastiksale på skolerne i Danmark.

Læs mere om partnerskabet for kampagnen: Gamle gymnastiksale – nye muligheder.

De gamle gymnastiksale har været centrum for idrætsundervisningen gennem hele det 20. århundrede og er én af de primære faciliteter især for landets gymnastikforeninger, men også andre fritidsbrugere. Med seneste skolereform blev idræt et prøvefag, og her kommer gymnastiksalen til kort som ”faglokale”.

Invitation til interesserede rådgivere
Kampagnen tager udgangspunkt i (kvaliteterne i) de gamle gymnastiksale, som skal føres ind i nutiden og forberede fremtidens krav. Vi opfordrer nu interesserede rådgivere til at sende os en interessetilkendegivelse. Der vil være behov for mange forskellige rådgiverkompetencer – lige fra skitserende til procestunge og rådgivere med særlige kompetencer ift. bevægelse, motorik, didaktik m.m.

Den 14/9 2020 afholdes en heldagskonference med titlen Rum for idræt, bevægelse og læring – Idrætsfaciliteter i skolens arena i Lokale og anlægsfondens nye lokaler i Nyborg, hvor bygherre må forventes at ønske rådgivers deltagelse. 

10 skoler landet over er udvalgt til den første delproces, hvor der skal arbejdes på projekternes visioner og projektplaner samt grovskitser til to scenarier – et minimalscenarie, hvor det udforskes, hvordan visionen kan udfoldes med begrænsede indgreb og midler og et maksimalscenarie, hvor visionen udfoldes fuldt ud i bygningsfysikken. De to scenarier forsynes med en grov overslagsøkonomi, der kan indikere finansieringsbehov for de to løsninger. Denne fase løber frem til den 31. december 2020.

På den baggrund udvælges herefter 5 projekter til realisering i kampagneregi, og projekterne projekteres i kampagnens anden fase (se evt. mere her. Det forventes, at flere projekter end de udvalgte 5 realiseres på anden vis. Projekterne tager afsæt i den eksisterende gymnastiksal som ramme og forventes derfor at have begrænset konstruktionsmæssig kompleksitet.

Det er de enkelte bygherrer, der indgår rådgiverkontrakter. Som udgangspunkt er der afsat 100.000 kr. inkl. moms til rådgivning i projektets første fase og 200.000 kr. inkl. moms i anden fase. Beløb kan dog suppleres med yderligere finansiering, hvis muligt/ønsket af bygherre.

Yderligere oplysninger
Interesserede rådgivere inviteres til at sende en interessetilkendegivelse på max 1 side i tekstdokument, som indeholder:

  • En kort beskrivelse af rådgivers kompetencer
  • Kontaktoplysninger
  • Links til de mest relevante referencer

Rådgiver vil fremgå af en liste over interesserede rådgivere, men derudover er tilkendegivelsen uforpligtende. Interessetilkendegivelsen bedes sendes til  lr@loa-fonden.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content