Den Genskabte Borg ved Trelleborg vil gøre op med den klassiske museumstænkning.

Et nyt projekt i Slagelse Kommune udfordrer den klassiske museumstækning og formidling og lader de besøgende være medskabere af fortidens historiske vingesus. Alt sammen i det autentiske miljø omkring Vikingeborgen Trelleborg, hvor læring, fritidsliv og fællesskab er i fokus. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4.500.000 kroner.

Torsdag d. 17. december 2020
Pressemeddelelsen fra Lokale og Anlægsfonden 
Illustration: Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps
 
I fremtiden kommer et udsnit af Harald Blåtands vikingeborg med rekonstruktionsprojektet, Den Genskabte Borg til at emme af vikingeslag, fællesspisning, viden og levende formidling. Dette kommer til at foregå i de naturskønne landskaber, som børn og voksne kan boltre sig i. Museet ved Trelleborg har årligt omkring 75.000 besøgende, men ambitionen er, at invitere mange flere med.  
 
Derudover er over 700 foreningsfrivillige aktive i og omkring området, og det er blandet andet dem, projektet også henvender sig til. Ny Trelleborg – projektet, Den Genskabte Borg er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet. 

Projektet har fokus på at skabe en ny type museum og oplevelsesrum, og derved rykke ved de besøgendes museale opfattelse. Vi ønsker at skabe et mødested, hvor den besøgende træder ind i et autentisk borgmiljø og møder vikingekrigeren og dagliglivet på Harald Blåtands vikingeborg for mere end 1000 år siden,”fortæller Britt Caroline Juul, projektleder  Ny Trelleborg-projektet.  
 
Et klasseværelse i det grønne  
Den Genskabte Borg placerer sig imellem kulturbyggeri og faciliteter til det aktive udeliv. Når projektet står færdigt, kommer det til at indeholde en vold, voldgrav og et palisadeværk samt langhuse, så en række faciliteter der inspirerer til fysisk udfoldelse samt fordybelse, læring, levende autentisk formidling samt fritidsliv. 

Lokale og Anlægsfonden støtter voldanlægget, som vil danne en fysisk ramme om hele den aktive indholdsdel, og området bliver et udendørs læringsrum for viden  forskellige niveauer, der er baseret på nyeste forskningsresultaterMen området bliver også et udendørs mødested med plads til rollespil, borgspil, vikingeteater og yoga samt bløde bevægelsesformer.

Fra besøgende til medafsender 
I Lokale og Anlægsfonden ser vi en stor eksempelværdi i, at projektet netop genfortolker den museale ambition og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold. Den Genskabte Borg  Trelleborg markerer sig som historisk museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv og skaber et moderne mødested hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen,” forklarer Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden 

Om projektet 
Den Genskabte Borg arbejder med tre primære målgrupper: familier, foreninger/turister og undervisningsinstitutioner og større vidensgrupper. Projektet har fokus på fællesskab, nærvær, meningsfulde oplevelser, leg, krop og læring, universelt design samt tilgængelighed.  

”Trelleborg er et kulturelt fyrtårn og et sted, som vi er meget stolte af i kommunen. Lokale og Anlægsfondens støtte til den ambitiøse udvikling af Trelleborg betyder, at vi kan skabe en autentisk og unik formidling så de besøgende for alvor kan få en fornemmelse af livet på Trelleborg i vikingetiden,” siger John Dyrby Paulsen (A), borgmester i Slagelse Kommune.   

Fakta 
Lokale og Anlægsfonden bevilliger 4.500.000 kroner til projektet. Den samlet projektøkonomi er på 35.979.100 kroner. En række andre fonde bidrager også med økonomi til projektet.Bygherren er Slagelse Kommune i samarbejde med Nationalmuseet.  

Projektet er tegnet af totalrådgiverne Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps. Den Genskabte Borg vil blive bygget i etaper, hvor første del går i gang i 2021, og projektet forventes at kunne afsluttes i 2023. 

Yderligere information 
Britt Caroline Juul, projektleder, Ny Trelleborg – Sekretariatet, bricj@slagelse.dk tlf. 23821974 
John Dyrby Paulsen, borgmester, Slagelse Kommune, johdp@slagelse.dk, tlf. 21184204 
Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, ah@loa-fonden.dk tlf. 32830351 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content