Ny bydel i Esbjerg får et kæmpe vandaktivitetsmekka, der skal vise vandsportens muligheder frem for den almindelige borger

Projektet Aqtiv i Esbjerg Strand er en del af Esbjerg Kommunes overordnede plan, der skal sikre byens borgere bedre adgang til havet, og som skal blive det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter, skabe nye byrum og rekreative udflugtsmål i den blå natur. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4.8 mio. kr.

Baggrunden for projektet

Tilbage i 2014 udviklede Lokale og Anlægsfonden, i samarbejde med tegnestuen MLRP, et koncept- og inspirationskatalog over idéen AQTIV – idrætsanlæg i havnen. Kataloget skulle opfordre til at nytænke havnebadet og flytte det videre fra det snævre fokus på badekulturen. Anlægget i Esbjerg skulle samtidig være et bud på en helt ny type idrætsfacilitet, med havnen som rekreativ ramme, for et væld af idrætsaktiviteter på, i og under vandet. Projektet bygger direkte videre på Lokale og Anlægsfondens tidligere projekter med blå mødesteder, havnebade og havnen som rekreativt mødested, samtidig med at det udfolder et stærkt eksempel på rekreativ dobbeltfunktion af et teknisk anlæg (kystsikring) – her kan nævnes bl.a. Havnebadet på Islands Brygge i København, Vestre Fjordpark i Aalborg, Havnebad og blåt støttepunkt i Faaborg osv.

Grundidéen har derfor været en del af Lokale og Anlægsfondens rådgivning i flere sager gennem årene. Men det er først med Aqtiv Esbjerg Havn, at projektet realiseres i større og fuldendt skala. Projektgrundlaget i Esbjerg er ikke en nedlagt industrihavn, men derimod et nyanlagt kystsikringsanlæg, der har giver Esbjergenserne et nyt stort havnebassin, en havnepromenade og bedre muligheder for at komme ud til og ned til kysten. Aqtiv i Esbjerg Strand er en del af Esbjerg Kommunes overordnede projekt, hvor den nye bydel Esbjerg Strand skal sikre byens borgere bedre adgang til havet, og som skal blive det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter, skabe nye byrum og rekreative udflugtsmål.

Det overordnede formål og ambition er at skabe et sted, der fysisk rummer og giver mange unikke muligheder. Det er det (vilde) hav kontra det stille vand. Dette i kombination med nytænkning, inddragelse af brugergrupper, have fokus på kvalitative ideer og se, hvor der er potentiale, er en stor del af det forarbejde, der ligger til grund for det udarbejdede program for Aqtiv i Esbjerg Strand. Alle disse forhold understøtter formålet om at udvikle vandarealerne ved Esbjerg Strand og tiltrække nye brugere.

Visionen er:

 • at skabe et lege- og aktivitetsområde i vandet på tværs af ”badetøj”, ”bræt” og ”båd” og således åbne dørene for alternative, eksperimenterende nye aktiviteter og træningsmuligheder.
 • at skabe nye trænings- og legemuligheder med fokus på teknik, balance, leg, tilvænning, deløvelser og udfordring
 • at sænke barren for deltagelse ved at tilbyde en legende tilgang til aktiviteterne, samtidig med at der tilbydes fokuserede og målrettede træningsmuligheder.


”Det vil blive et helt fantastisk område, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil kunne hjælpe os med at tiltrække nye borgere. Udviklingen af projektet tager afsæt i Lokale-og Anlægsfondens idékatalog suppleret med input fra en række vandaktive interessenter, både lokale interessenter med og uden tilknytning til det fremtidige Maritime Center og udvalgte vandaktivitetsaktører udefra. Også lokalrådene, handicaprådet, ældrerådet og borgerforeninger har bidraget til programmet. Det er mundet ud i en samlet, overordnet vision og projekt for Aqtiv Esbjerg Strand, som er tænkt som et slags aktivt vandeksperimentarium, der både kan bruges af de erfarne vandhunde og samtidig inviterer nye og mange flere vandentusiaster til Esbjerg Strand”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Også formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen, er begejstret for udsigten til en ny legeplads på vand for alle vandsportsglade i Esbjerg Kommune:

”Det nye lege- og aktivitetsområde i vandet åbner for nye aktiviteter og træningsmuligheder og indbyder både til hverdagsmotion og vandsport på højt niveau. Jeg er sikker på, at det vil give endnu flere lyst til at opholde og bevæge sig ved, på og i vandet. Dermed understøtter projektet vores vision om at gøre Esbjerg til en af de kommuner, hvor flest er fysisk aktive”, siger May-Britt Andrea Andersen.


Jakob Færch, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden siger om projektet: ’Projektet er et unikt eksempel på en intensiv rekreativ udnyttelse af nedlagte og/eller nyetablerede havnebassiner. Projektet vil kunne inspirere fremtidige kystsikringsprojekter og havneomdannelsesprojekter eller være med til at nytænke og genoplive eksisterende maritime huse.

Projektet sætter børn, unge og legen i centrum og viser dem aktiviteterne i første række til vandet. Det vil fungere som en unik introduktion til og formidler af vandsportens muligheder. På den måde kan der tages fat ved roden af flere af de udfordringer, der eksisterer i Danmark, når vi skal formidle til sikker færden i og omkring vandet’.

Info om projektet
Projektområdet Esbjerg Strand består af et inddæmmet havneområde på totalt 20 ha. Digeanlæg og havneslusen udgør 4 ha, den kunstige ø midt i bassinet, hvor det Maritime Center bygges, er 6 ha, og havnebassinet har en vandflade på totalt 10 ha. Den lavbundende del af havnebassinet på 4 ha (altså 40.000 m2) dedikeres til projekt Aqtiv Esbjerg Strand.

Aqtiv Esbjerg Strandprojektet deles op i fire tiltag med forskellig karakter:

 1. Støttepunkt og flydepontoner
  På terræn oven på diget etableres en 468 m2 overdækning, der skaber ly og læ for brugerne, et 90 m2 depot til udstyr, opholdspladser og cykelstativer. Carvet ind i digeanlægget etableres en 70 m2 bygning med støttefunktion med toiletter, omklædning, sauna og et mindre grejdepot. Foran bygningen etableres en delvist overdækket patio på 290 m2, med direkte adgang til Aqtiv anlægget på vandet, via broanlæg og vandtrappe.
 1. Specialiserede anlæg
  De specialiserede anlæg omfatter: En 180 meter langt wakeboard kabelbane, open water trekantbane, open water svømmebane (400 m + 750/1500 m), kajakpolobane, kombineret SUP-/ vandpolobane, havkajakteknikbane, kajak-, kano-, SUP-slalom, SUP yoga cirkel, 50 m svømmebaner og militær svømme-forhindringsbane.
 1. Basisteknikanlæg
  Basisteknikanlægget består af: Flydebøjer, målbøjer, slalombøjer, øbøjer, minibaner, formidling og livredningsredskaber.
 1. Vandagility anlæg
  Vandagility anlægget omfatter: Flydende øer, flyderør, lodrette søjlebøjer med forhindringer imellem


Projektet vil kunne inspirere fremtidige kystsikringsprojekter og havneomdannelsesprojekter eller være med til at nytænke og genoplive eksisterende maritime huse, der har brug for et boost af nye aktivitetsmuligheder og brugergrupper på vandet.

Yderligere information
Projektet har et samlet anlægsbudget på godt 13.7 mio. kr. Kommunen tilvejebringer den resterende finansiering.

Der forventes byggestart i 2. halvår 2021, så projektet kan stå klar til at blive taget i brug i foråret 2022.

Kontaktpersoner

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, jf@loa-fonden.dk, 32830356

Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, tlf. 40 12 24 12

May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, tlf. 53 10 50 09

Idékataloget
Idékataloget præsenterer løsninger til kendte og nye vandidrætsgrene og muligheden for at etablere anlæg i forskellige prisklasser, ligesom det tager fat om en række af de myndigheder og krav til natur og sikkerhed, som projektledere, der arbejder med idrætsfaciliteter ved og på vandet, er nødt til kende. 

Hent kataloget her

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content