Vinderprojekt: Arkitektfirmaet Transform skal tegne Knudepunktet i Knebel

Det aarhusianske arkitektfirma, Transform kan nu fortsætte med at beskrive og tegne det nye mødested “Knudepunktet” i Knebel. Målet er, at bygningen og udearealerne skal binde landsbyerne på Mols og Helgenæs tættere sammen og danne ramme om nye fællesskaber.

Pressemeddelelse fra Mols i Udvikling, Lokale og Anlægsfonden og Nordea-fonden
Fredag den 4. jannuar 2019

Transform skal sammen med sine underrådgivere, Vega Landskab og Orbicon føre visionen for Knudepunktet ud i livet. Det betyder blandt andet, at arkitekter, lokale brugergrupper fra Mols og Helgenæs sammen med Ejendomsfonden skal have arbejdshandskerne på. I fællesskab skal de virkeliggøre vinderprojektet.

Derfor kan vuggestue- og børnehavebørn, strikketanter, idrætsudøvere, menighedsrødder, skolebørn, turister, ældre borgere og mange andre godt glæde sig til, at der i 2021 står et nyt samlingssted klar med topmoderne faciliteter: Knudepunktet – hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.

“Vi skal igang med at realisere Transforms spændende ideer om Knudepunktet, så byggeriet bliver helt perfekt for vores brugergrupper. Vi skal blandt andet kigge på, hvordan de mange aktører bedst kan dele kvadratmeter og faciliteter. Målet er, at det bliver et levende og inspirerende mødested for folk i alle aldre og med vidt forskellige interesser, som mødes fordi de kommer ind ad den samme dør og deler faciliteterne,” siger Grith Mortensen, der er formand for Mols i Udvikling og Ejendomsfonden. 

Umiddelbart før jul faldt finansieringen af Knudepunktet på plads, idet der i alt er tilvejebragt 43 millioner kroner til projektet. Det økonomiske rygstød kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og foreningen Realdania, den lokale Tved Sparekasses Fond, samt fra en massiv lokalindsamling og ikke mindst Syddjurs Kommune.

“Den økonomiske ramme skal anvendes til et mødested, der indeholder børnehus, madhus, idrætsfaciliteter, plads til kulturaktiviteter og udearealer, som binder skole og hal sammen. Og så skal pengene bruges til at skabe liv og rammer for fremtidens fællesskab i området,” fortæller Heidi Scott Lundby, formand for projektgruppen bag Knudepunktet.

Køkken og måltid i centrum
I Transforms vinderprojekt er det centrale samlingssted — hjertet i byggeriet — koncentreret om køkken- og spisefaciliteter. I øvrigt i samarbejde med et lokalt islæt, fordi Jakob Vinkler fra SMAG i Ebeltoft er konsulent på madhusdelen. 

“Måltidet og fælleskøkkenet bliver et vigtigt samlingspunkt for Knudepunktet. I konkurrenceforslaget placeres madhuset helt centralt i Knudepunktet og bliver på den måde dét, der binder de mange nye og eksisterende funktioner sammen. Det er her, man mødes – på vej til og fra forskellige aktiviteter på tværs af alder og interesser,” forklarer Sidsel Hye-Knudsen fra Lokale og Anlægsfonden.

Også hos Transform ser man frem til at blive en del af projektet. Lars Bendrup, der er indehaver af Transform fortæller, at Knudepunktet i Knebel er et fantastisk eksempel på hvad et stærkt og visionært lokalsamfund kan opnå, når alle står sammen og tænker stort.

“Den omsorg og sammenhængskraft, der altid har præget de mindre samfund, vil vi gentænke og vitalisere i det nye skæringspunkt mellem kultur, idræt og læring,” siger Lars Bendrup, der desuden ser et stort potentiale i måltidet og køkkenet.

“Med måltidet og det åbne køkken som naturligt centrum vil Knudepunktet tilbyde sig for alle beboere og gæster i Knebel og på Mols, og vi er stolte og begejstrede over at kunne være med til at realisere de smukke tanker om et åbent og imødekommende landsbysamfund på netop dette smukke sted,” forklarer Lars Bendrup. 

Sammenhold og samskabelse
Både blandt fonde og Syddjurs Kommune er der stor bevågenhed omkring byggeriet af Knudepunktet og måden det er kommet i stand på. Nemlig at byggeriet tager afsæt i lokalbefolkningens initiativ, sammenhold og vilje til at engagere sig. På den måde kan Knudepunktet også blive et foregangseksempel for andre små samfund og landsbyklynger, der står med lignende udfordringer.

“Vi er rigtig stolte af, at det er lykkedes de lokale ildsjæle at skaffe fondsmidlerne. Vi synes, at et projekt som Mols i Udvikling og Knudepunktet er et rigtig godt eksempel på, at man lokalt tager hånd om at udvikle et lokalt samfund. Hvis vores lokalsamfund i de mindre byer på Syddjurs skal overleve, så skal man selv tage initiativ, og det har befolkningen på Mols og Helgenæs gjort med det her tiltag, siger Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune.

“Vi synes, at et projekt som Knudepunktet er et rigtig godt eksempel på, at lokale og kommune i partnerskab tager hånd om at udvikle et lokal samfund.”

Her kan du søge mere information:
Læs mere på www.molsiudvikling.dk eller følg Mols i Udvikling på Facebook og/eller Instagram.

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information om nærværende pressemeddelelse, er I velkomne til at henvende jer til:

Heidi Scott Lundby
Bygningskonstruktør
Syddjurs Kommune, Ejendomme
Tlf. +4587535767 Mobil +4561203841
hslu@syddjurs.dk

Grith Mortensen
Fmd. for Mols i Udvikling og Ejendomsfonden
Tlf. 40 96 41 14, grith.mortensen@gmail.com

Lars Bendrup
Direktør i Transform
Tlf. 26130212, lb@transform.dk

Sidsel Hye-Knudsen
Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden
Tlf. 3167 0191, shk@loa-fonden.dk

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content