Nyt slaraffenland for dans og bevægelse.

Dansekapellet får snart et nyt mødested, en udendørs danseplads hvor naboer og nysgerrige borgere kan danse, lege, motionere, og opleve kunstnerisk aktivitet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet “Dans i det fri – det sjette danserum” med 1.900.000 kroner.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden.
Torsdag d. 19. december 2019

Københavns borgere kan nu se frem til at danse Hip hop og contemporary dans i Dansekapellets nye aktive uderum. Det sker når projektet ”Dans i det fri – det sjette danserum” skydes i gang i løbet af 2020, hvor et nyt udendørs danserum ser dagens lys. ”Dans i det fri – det sjette danserum” henvender sig til alle der vil mødes til dans, motion, leg, kunstneriske oplevelser og fest. Lokale og Anlægsfonden støtter det nye udendørs danserum med 1.900.000kr.

Dansekapellet ligger i det tidligere kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård og har en bred aktivitetspalette samt mange forskellige foreninger og daglige brugere af huset. Nu aktiveres selve gårdrummet foran Dansekapellet som hidtil har været brugt til cykelparkering og ved at tage uderummet i brug, folder Dansekapellet bogstaveligt talt hele sin aktivitetspalette helt ud i byrummet, så omgivelserne kan se, deltage og opleve disse.

“Siden etableringen af Dansekapellet har det været et ønske at inddrage og bruge udearealerne. Vi har gennem årene eksperimenteret med gårdrummet og har set, at der kommer masser af aktivitet og brugere, hvis bare vi faciliteter det. Det er derfor fantastisk at vores drøm om uderummet nu realiseres.” Siger Cher Geurtze, Kunstnerisk Leder i Dansekapellet.

”Projektet er ambitiøst da Dansekapellet netop gentænker samspillet mellem facilitet, aktivitet og brugere i form af en udendørs danseplads. ”Dans i det fri – det sjette danserum” bliver en stærkt udendørs dansefacilitet, et mødested der rækker ud og henvender sig til alle der har en iboende Fred Astaire i sig.
Vi håber meget på at den indre danser bliver vagt til live med dette projekt.”
Siger Anna Hassel, Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Bæredygtig vision.
Målsætningen med ”Dans i det fri – det sjette danserum” er at fastholde nuværende brugere samt lokke nye til ved at dæmme op for lettilgængelige udendørsaktiviteter, i et felt der spænder fra bevægelse og dans til ophold. Det handler om at udvikle og skabe et bevægelsesrum der både appellerer til foreningsbaserede aktiviteter, selvorganiserede aktivitet samt naboer og andre nysgerrige. Det kommer projektet til at gøre på en inspirerende og legende måde, så langt flere får øjne op for hvad dans og bevægelse kan og gør ved os.

Dansekapellets vision er både moderne og bæredygtig og et stærkt eksempel på hvordan man skaber rekreative åndehuller i den tætte by, hvordan man deler faciliteter og ikke mindst hvordan man får flere med.

“Dansekapellet er en stærk institution som er enormt godt forankret i Nordvest. Med det nye indendørsrum bliver det lettere at indfri deres ambition om at etablere nye stærke samarbejder med fx den lokale ungdomsklub eller den lokale boligforening. Deres virksomhed er en gave til Nordvest.” Siger Anna Hassel, Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Æstetiske rammer.
I forbindelse med det nye uderum, inddeles gården i zoner, som ligger op til forskellig brug. I den stille zone langs muren etableres siddenicher med bænke samt en ny glasoverdækning med lys, så rummet opleves trygt. I rummets centrum ligger selve dansefladen, som en del af den aktive zone.
Uderummet bygges af træ, beton samt asfalt da Dansekapellet ønskes et enkelt og afdæmpet helhedsindtryk, der spiller godt sammen med de øvrige omgivelser. Ved entreen ud mod torvet sættes to infoskærme, som orienterer om dagens program.

Kunstneren Thilo Frank har skabt en kunstinstallation til gården, som er placeret på øverste del af muren.
Udover at bidrage til en visuel og æstetisk forbindelse til omgivelserne, er kunstinstallationen også er tænkt som en lyskilde så uderummet opleves som trygt og rart at opholde sig i.

Fakta
Københavns Kommune er bygherre på projektet med et samlet anlægs- og aktivitetsbudget på 5.745.000 kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 1.900.000 kr. Københavns Kommune har bevilget 1.445.000 kr.
Nordea-fonden, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og William Demant Fonden er også støttegivere til det samlede projekt.

Projektet udføres af Kultur Nord i Københavns Kommune, som Dansekapellet er en del af og gennemføres i samarbejde med eksterne rådgivere, herunder Lars Götze, arkitekt og Susanne Skovgaard, cand.scient.soc.

Der forventes byggestart på projektet i løbet af 2020.

Yderligere information
Anna Hassel, Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, ah@loa-fonden.dk tlf. 32830351
Cher Geurtze, Leder i Dansekapellet, ZV0T@kk.dk tlf. 82205733

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content