Hawaii ligger i Thy – fra Klitmøller til Doverodde

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 10 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
12. december 2019

Den stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet, har sat gang i videreudviklingen af det massivt populære Cold Hawaii. Cold Hawaii Inland skal være et multifunktionelt aktivitetsområde der skal koble de mange aktiviteter i Vesterhavets bølger med de mere rolige vande i Limfjorden og de tilstødende søer.  

Cold Hawaii Inland kommer til at bestå af 10 fysiske spots sammenkædet af en naturrute, der skal fremme og understøtte det aktive udeliv og vandsporten på nordvestsiden af Limfjorden. Lokale og Anlægsfonden bliver en del af samarbejdet på 7 af disse spots.

”Vandet har altid defineret Thy. Hav og fjord har historisk set været thyboernes arbejdsplads, og i løbet af de seneste 20-30 år er vandet i højere og højere grad også blevet thyboernes – og turisternes – legeplads. Med Cold Hawaii Inland vil vi udvikle og løfte den ”legeplads” og de naturoplevelser, der knytter sig til fjorden. Ambitionen med Cold Hawaii Inland er nemlig, at Thy skal være et nationalt centrum for frilufts- og vandsportsaktiviteter – hvor både Vesterhavets vilde og fjordens mildere vand er i spil.” siger Niels Jørgen Pedersen, formand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland

Jakob Færch, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet.
”Med Cold Hawaii Inland-projektet skabes der helt konkret nye aktive mødesteder og fællesskaber der, på tværs af alder, køn, interesser og niveau, vil udgøre et vigtigt fundament for det gode og sunde liv i Thy og Danmark generelt. De roligere vande i fjorden vil med dette projekt sikre, at børn og unge, der ikke er ligeså aktive som voksne i vandsporten, får muligheden for at bevæge sig ud i naturen og afprøve og afsøge de aktiviteter der fanger og motiverer dem.”

Danskerne vil ud i det blå
Projektet Cold Hawaii Inland er den største danske helhedsplan og indsats for at understøtte den stigende popularitet vandsport og det aktive udeliv har oplevet de seneste mange år. Det kan dog for mange være svært at springe direkte ud i bølgerne og komme i gang med at være aktive – Cold Hawaii Inland bliver løsningen på det problem.

”Cold Hawaii Inland bliver en ny type outdoor-hal, der under samme paraply rummer en række forskellige aktiviteter spredt ud over Thy med himlen som tag og Limfjorden som ”halgulvet”. Vi håber, at Cold Hawaii Inland vil medvirke til, at endnu flere bliver inspireret til at dyrke vandsport, om det så er i kajak, som vinterbader, på et wakeboard eller man blot vil gøre et stop på sin gåtur langs fjorden og betragte aktiviteterne på vand.” fortæller Niels Jørgen Pedersen, formand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland

Løftet af området langs fjorden i Thy vil blive brandet som Cold Hawaii Inland, mens den arkitektoniske identitet skal kaldes ’Streger i Landskabet’, der vil bestå af en række af faciliteter i høj kvalitet, der tilpasses de specifikke spots, naturen og de brugere der skal benytte området. Disse faciliteter skal ligeledes sikre den bedst mulige oplevelse af uderummet for både de garvede og nybegynderne inden for vandsporten.

De 7 spots Lokale og Anlægsfonden støtter er Synopal Havn, Vandet Sø, Bygholm, Doverodde, Dragsbæk, Søbadet og Krik. Ud af mange spændende elementer Cold Hawaii Inland kommer til at indeholde kan nævnes; et fullsize waveboard kabelanlæg, specielle Cold Hawaii Inland moduler med udsigtsposter, omklædning- og depotrum, toiletter riggeplads til vandudstyr m.m., foreningslokaler, fjordbad med 25-meter-bassin, badebroer, sauna og diverse opholdssteder, både overdækket og udenfor.


Yderligere information

De 7 nedslag i Cold Hawaii Inland projektet Lokale og Anlægsfonden bliver en del af har et samlet anlægsbudget på 61.500.00 mio. kr. Det fulde anlægsbudget for Cold Hawaii Inland bliver ca. 86,1 mio. kr., Spektrum Arkitekter og NORRØN er arkitekter på projektet.

Der er forventet byggestart på projektet i løbet af 2020.

Kontaktpersoner:

Jakob Færch, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden, + 45 28694774

Politisk vinkel: Niels Jørgen Pedersen, formand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland, +45 40 93 17 18

Administrativ vinkel: Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef ved Thisted Kommune, +45 23 38 76 67

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content