Nyt klubhus til teenagepiger i Husum

Teenagepiger falder fra i foreningslivet, og der mangler gode eksempler på faciliteter målrettet pigers ønsker og behov. Derfor støtter Lokale og Anlægsfonden et nyt klubhus i Husum Boldklub med 2,5 mio. kr., som skal understøtte et aktivt og socialt liv for pigerne og resten af lokalområdet.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Tirsdag den 18. september 2018

Når piger når teenagealderen vælger mange foreningslivet fra, og der er brug for eksempler på faciliteter, der imødekommer pigernes behov. I 2010 var Lokale og Anlægsfonden med i udviklingen af omklædningsrum til piger i fodboldklubben Fremad Valby og har nu sat 2,5 mio. kr. af til at bygge videre på de erfaringer med et nyt klubhus til Husum Boldklub i København.

Det nye klubhus med omklædningsrum og en tilhørende lounge skal understøtte aktiviteter og samvær i fritidslivet blandt piger både før og efter træning.

Sidsel Hye-Knudsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
”Klubben har oplevet en stigning i antallet af pige- og damespillere, men de nuværende rammer til omklædning og socialt samvær er funktionsmæssigt utidssvarende. Med et særligt fokus på omklædningsfaciliteten adresserer projektet også klubbens udfordring med, at ungdomsspillere ikke klæder om eller går i bad i klubben og derfor ikke i samme grad er en del af det sociale.”

Johnny Nielsen, formand for Husum Boldklub siger om projektet:
”Det er en kæmpe gevinst med bevillingen, fordi vi endelig kan lave aktiviteter for piger og kvinder herude, som vi har lagt meget arbejde i at få med, og som ikke rigtig har noget herude i dag. Det harmoner også med hele lokalområdet – vi har mange ældre herude, som gerne vil bruge klubhuset i dagtimerne til sociale aktiviteter, og vi glæder os til at få et fantastisk nyt klubhus, der både er arkitektonisk og funktionelt gør sig godt og kan bruges hele dagen.”

Omklædningsrummet skal understøtte pigernes behov
Det overordnede greb for byggeriet er en vinkelbygning i ét plan, som danner et beskyttet uderum, der bliver et attraktivt mødested og opholdsareal for klubbens medlemmer og beboere i området. Store vinduespartier er med til at skabe kontakt mellem ude og inde.

Pige- og dameomklædningsrummet til 30 personer adskiller sig fra de almindelige omklædningsrum med arkitektoniske greb som for eksempel ekstra rummelighed og afrundende hjørne i baderummet, der gør det muligt at snakke –uden at man står for tæt på hinanden.

Omklædningsrummet støder direkte op til ungdomsloungen, som er placeret med egen udgang og lille terrasse i den nordlige ende af huset og med udsigt over banerne for at understøtte det sociale liv.

Et mødested for lokalområdet
Udover det særlige fokus på teenagepiger skal det nye klubhus åbne op for og tiltrække lokalområdets borgere til aktiviteter og samvær – i særlig grad i dagtimerne, hvor huset står tomt. Huset skal understøtte et aktivt og velfungerende klubliv og giver mulighed for at udfolde bløde bevægelsesformer, kursus- og undervisningsaktivitet, foredrag og events til gavn for både fodboldklubben, andre foreninger og beboerne i nærområdet.

Projektet tager også fat på udfordringen med, at pladsen er trang for foreninger og aktiviteter i Københavns Kommune, og det nye moderne klubhus har en fleksibel indretning og et åbent og attraktivt design, som gør det oplagt som base for foreninger og andre organiserede og selvorganiserede brugere.

Om projektet
Projektets samlede etableringsomkostninger er 16 mio. kr., og Københavns Kommune støtter projektet med 13,5 mio. kr., hvoraf cirka 5,6 mio. kr. er fra kommunens klubhuspulje.

Yderligere oplysninger
Sidsel Hye-Knudsen, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden, 31670191
Johnny Nielsen, formand i Husum Boldklub, 22842262

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content