Rådgiverteams udvalgt til nye idrætshaller i Karlslunde, Høng og Slagelse

Der er udvalgt ni teams bestående af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører til den endelige konkurrence om, hvem der skal tegne de tre nye idrætshaller i Karlslunde, Slagelse og Høng. Idrætshallerne udvikles og opføres i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Pressemeddelelser fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 7. marts 2016

Etableringen af tre nye idrætshaller i Karlslunde, Slagelse og Høng er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige indsats kaldet “Nye tider – Nye haller”. Formålet med indsatsen er at skabe eksempler på, hvordan nybyggede multifunktionelle idrætshaller kan udformes som haller med rum til en lang række etablerede og nyere idrætsaktiviteter, kulturtiltag, kreative udfoldelser og sociale fællesskaber. Der bliver dermed tale om tre nye idrætshaller, der tilpasses nye tiders idræts- og fritidsaktiviteter.

Ni teams er udvalgt til at gå videre
Der kom ikke mindre end 109 ansøgninger til den såkaldte prækvalifikation, hvor Lokale og Anlægsfonden og de tre kommuner, som er bygherrer, skulle udvælge tre rådgiverteams til hver hal. Flere af ansøgerne har budt på at være med i udviklingen af alle tre idrætshaller. Nogle ansøgere målrettede deres ansøgninger til en enkelt af hallerne. Hvert rådgiverteam består af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører. De udvalgte teams skal arbejde videre med deres projektforslag indtil der i juni måned bliver udvalgt et rådgiverteam til hver idrætshal.

Lokale og Anlægsfonden har afsat mere end 30 mio. kr. til indsatsen og forberedt projektkonkurrencen og det efterfølgende udviklingsforløb, der strækker sig frem til vinteren 2017. Allerede onsdag den 9. marts mødes de ni teams, de tre bygherrer og Lokale og Anlægsfonden til et “Kick-Off Arrangement”, der sætter konkurrencen i gang. Det forventes, at de tre vindere kan offentliggøres onsdag den 22. juni 2016. Derefter går den endelige projektudvikling i gang. Idrætshallerne bliver sandsynligvis indviet i løbet af 2018 eller starten af 2019.

Laura Munch, udviklingskonsulent og projektleder for indsatsen “Nye tider – Nye haller”, siger om udvælgelsen af de ni teams:

“Der har været stor interesse for at deltage, og niveauet blandt ansøgerne har været meget højt. Ansøgerne repræsenterede både meget erfarne og kendte virksomheder, der allerede har været involveret i mange flotte idræts- og kulturbyggerier, men der var også nye sprælske og spændende navne blandt ansøgerne. Vi har valgt ni teams, der repræsenterer en stor bredde i arkitektonisk og funktionel tilgang til opgaverne. I Lokale og Anlægsfonden glæder vi os til den videres proces sammen med de tre kommuner og de ni teams.”

Yderligere oplysninger
Laura Munch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0342 / 6155 8824
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 4059 2004

Følgende rådgiverteams er udvalgt til at gå videre i “Nye tider – Nye haller”

Velfærds- og væksthus for idræt i Karlslunde i Greve Kommune

Totalrådgiver: Sophus Søbye Arkitekter ApS

Underrådgivere: ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S, BOGL ApS – Landskabsarkitekt og DGI Faciliteter og Lokaludvikling v. Jakob Sander, konsulent


Totalrådgiver: Dorte Mandrup Arkitekter
Underrådgivere: JAJA Architects ApS og Ingeniør’ne A/S


Totalrådgiver: C.F. Møller Danmark A/S
Underrådgiver: Niras A/S

 

Fysisk og åndelig udvikling i nye rammer i Slagelse


Totalrådgiver: Christensen og Co. Arkitekter

Underrådgivere: MASU Planning, Landskab og Rambøll


Totalrådgiver: AART architects A/S

Underrådgivere: BCVA (Bjelke + Cermak + Veile Architecture), Steensen Varming, ingeniører, Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S og Lassen Landskab A/S


Totalrådgiver: COBE ApS

Underrådgivere: Marianne Levinsen Landskab ApS og Wissenberg A/S, ingeniører


Kultur- og bevægelsespark i Høng i Kalundborg Kommune


Totalrådgiver: Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS
Underrådgivere: JJW Arkitekter A/S, Bisgaard Landskabsarkitekter ApS og Balslev Rådgivende Ingeniører A/S


Totalrådgiver: EFFEKT Arkitekter ApS
Underrådgivere: SLA A/S, landskab og Aksel V. Jensen A/S, ingeniør


Totalrådgiver: BBP Arkitekter A/S
Underrådgivere: Johansen Skovsted Arkitekter ApS, 1:1 Landskab ApS og Norconsult-Wessberg A/S, rådgivende ingeniørfirma

 

Læs mere om de tre idrætshalprojekter

Velfærds- og væksthus for idræt i Karlslunde i Greve Kommune
Greve Kommune lægger vægt på at opføre en ny idrætshal ved Strandskolen i Karlslunde, som kan rumme de mange selvorganiserede idrætsudøvere, der ikke er aktive i foreninger, samtidig med, at foreningslivet også kan udvikle sig yderligere i den nye facilitet. Projektet vil derfor både rette sig mod de traditionelle idrætsgrene og mod parkour, crossfit, skatere og dansere. Der er også tænkt i nye brugergrupper i musik og billedkunst og i aktivt udeliv, da hallen kan blive et støttepunkt for de mange brugere af kystens tilbud. Den nære beliggenhed ved kysten tænkes indarbejdet i det arkitektoniske udtryk.

Det forventes, at bygningskomplekset vil åbne sig ud i det grønne område på Strandskolens matrikel, med forbindelse til det grønne skov- og moseområde, der ligger i tilknytning til Strandskolen. Området er i dag udlagt til boldbaner, men bruges ikke af Strandskolen, der i stedet bruger banerne hos Karlslunde Idræts Forening på nabomatriklen.

Forventet størrelse: Ca. 2.000 m²

Forventet anlægsbudget: Ca. 30 mio. kr.

Kontakt: Hans Jørgen Fisker, konsulent, Greve Kommune, 4397 9424 / 6014 8307

 

Fysisk og åndelig udvikling i nye rammer i Slagelse
Den nye idrætshal i Slagelse foreslås opført som en del af et nyt campusområde for studerende, der etableres centralt i byen. Idrætshallen bliver dermed et sted, hvor studerende kan være aktive både i undervisningen og i fritiden. Samtidig skal det være en idrætshal, der er åben for alle borgere i Slagelse. Idrætshallen skal være et sted, der inspirerer til bevægelsesglæde, leg og læring for både krop og sind. Hallen indrettes til udvikling af motorik, bevægelse, forskellige boldspil – både de traditionelle og de lidt nyere som fx floorball – gadeidræt. Men også til yoga og dans.

Slagelse Kommune har en vision om at etablere et campusområde langs den sydlige del af jernbanen ved Sdr. Stationsvej. Arealet er på i alt 16.444 m². I begyndelsen af 2016 påbegyndes udarbejdelse af lokalplan for campusgrunden og den nye bro over jernbanen. Det forventes lokalt, at hallen skal indrettes så landskabet udenfor griber ind i hallen, så den bliver synlig for de mange tusinde rejsende, der hver dag benytter togstation og busstation.

Forventet størrelse: Ca. 2.000 m²

Forventet anlægsbudget: Ca. 35 mio. kr.

Kontakt: Torben Hjelm, programleder, Center for Vækst og Plan, Slagelse Kommune, 2028 7940

Kultur- og bevægelsespark i Høng i Kalundborg Kommune
Den kommende idrætshal i Høng skal som navnet antyder være meget mere end en idrætshal. Det skal være et lokalt samlingspunkt, hvor folk slet ikke kan lade være med at komme. Det skal være en drivkraft for Høng, der skal være med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo. Hallen skal indgå i et stærkt samspil med udeaktiviteter både i foreningslivet og for de selvorganiserede. Samtidig skal Kultur- og bevægelsesparken blive et socialt samlingssted, som brugerne har lyst til at benytte også når de ikke er aktive. Der bliver plads til de traditionelle idrætsaktiviteter, men der bliver også lagt stor vægt på faciliteter til kampsport og alt det, der ikke direkte handler om aktiv idræt. Som fx café, sociale opholdsmuligheder, musik, teater, foredrag, foreningsmøder og behandlingsmuligheder som fysioterapi.

Faciliteten skal etableres i et større idrætsområde ved Rosenvænget Det nye byggeri skal derfor indgå i en sammenhæng med det eksisterende område, men med ambition om at være nyskabende, visionært og funktionelt og tilpasset områdets identitet. Med sin placering kommer anlægget til at skabe sammenhæng mellem idrætsområdet og bymidten i Høng.

Forventet størrelse: Ca. 3.000 m²

Forventet anlægsbudget: Ca. 45 mio. kr.

Kontakt: Maria Singerholm, Kultur og Fritid, Kalundborg Kommune, 5953 4538


Om indsatsen “Nye tider – Nye haller”

Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller. Den demografiske udvikling, nye idrætsvaner og brugergrupper, forandringer i brugsmønstre og trangen til også at flytte aktiviteter udendørs, stiller nye krav til udformning af idrætsfaciliteter.

Lokale og Anlægsfonden efterspurgte med invitationen til “Nye tider – Nye haller” lokale bud på, hvordan helt nye idrætshaller med rum til både idræt, kultur og andre fritidsaktiviteter kan se ud. Hvilke funktioner skal hallerne indeholde? Hvordan skal hallerne se ud – eller hvordan kunne de se ud – hvis fantasien bliver sluppet løs? Hvilke nuværende og fremtidige behov skal hallerne løse? Hvem skal de kommende brugere være? Hvordan organiseres den fremtidige brug og drift? Dette og meget mere ønskede vi at høre fra de lokale kræfter, der lige nu arbejder på etablering af nye idrætshaller.

Med indsatsen “Nye Tider – Nye Haller” vil Lokale og Anlægsfonden realisere de bedste lokale visioner, og har på den baggrund valgt de tre projekter i Karlslunde, Slagelse og Høng. Fonden har derfor afsat mere end 30 mio. kr. til indsatsen og forberedt en projektkonkurrence og et efterfølgende udviklingsforløb, der strækker sig frem til vinteren 2017. Idrætshallerne forventes indviet i 2018 eller i starten af 2019.

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content