Nyt tiltag i populær motorikhal i Aarhus

Den populære hal til motorik og gymnastik i Risskov får nye aktivitetsmuligheder. Som det første sted i landet etableres et “motoriknet” i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Motoriknettet giver endnu en ny dimension til de i forvejen meget varierede muligheder for aktiviteter i hallen.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 4. april 2016

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal har siden 2014 samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden og arkitekterne fra C.F. Møller om at udvikle et net, der kunne være med til at udvikle børn og unges motoriske færdigheder – og samtidig være et sjovt og nyt indslag i en hal, hvor der i forvejen er mange muligheder for at bevæge sig horisontalt og vertikalt rundt. I motoriknettet kan der klatres, kravles, svinges, gynges og hoppes på nye og ukendte måder, der stimulerer sanserne og udvikler de motoriske evner på noget nær den sjovest tænkelige måde.

“Motoriknettet” bliver det første eksempel på en helt ny måde at udnytte pladsen på i danske idrætshaller. Ved at spænde et motoriknet ud i hallen bliver der plads til endnu flere aktive på samme tid, da nettet, der er hævet over gulvet, kan bruges samtidig med andre aktiviteter i hallen. Der bliver på den måde skabt et ekstra rum i rummet. Motoriknettet bliver spændt ud over det 160 m² indskudte dæk i den sydlige ende af Aarhus Gymnastik- og Motorikhal. Nettets formgivning bryder med hallens retvinklede design og skaber et svævende landskab over halgulvet, der ænder form alt efter, hvordan det bruges.

I alt koster det 1,75 mio. kr. at etablere motoriknettet i Aarhus Gymnastik- og Motorikhal. Aarhus Kommune har bevilget 475.000 kr. Aarhus Gymnastik- og Motorikhal finansierer selv 592.000 kr. Aarhus Idrætsfond støtter med 100.000 kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 583.000 kr.

Lene Christiansen, daglig leder i Aarhus Gymnastik- og Motorikhal siger om projektet:

“Med det nye net får vi skabt en masse aktivitet i en del af hallen, som tidligere ikke blev brugt så meget. Nettet udfordrer også børnene motorisk på helt nye måder, så vi glæder os til at se, hvordan de tager imod det.”

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Motoriknettet viser, hvordan man kan skabe nye aktiviteter i idrætshaller ved at udnytte plads, der ellers ikke bliver brugt. Nemlig det tomme rum over sportsgulvet. Motoriknettet er et godt og sjovt eksempel på, hvordan flere kan være aktive på samme tid i en idrætshal, og vi er spændte på at følge erfaringerne med det første motoriknet i Aarhus Gymnastik- og Motorikhal.”

Yderligere oplysninger
Ola Mattsson, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0343 / 2870 0933
Lene Christiansen, daglig leder, Aarhus Gymnastik- og Motorikhal, 2175 8646

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content