Arkitekt fundet til ny idrætshal og kultur- og bevægelsespark i Høng

Det blev Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, der vandt konkurrencen om at tegne den nye idrætshal og kultur- og bevægelsespark i Høng. Projektet er baseret på en række mellemzoner, der skaber forbindelser og sammenhænge mellem aktiviteter, ophold og naturområder.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 22. juni 2016

Konkurrencen om den nye idrætshal og Kultur- og bevægelsespark i Høng er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige tiltag ”Nye tider – Nye haller”. Tiltaget er sat i gang for finde en række bud på, hvordan idrætshaller i fremtiden kan udvikles til mange flere forskellige aktiviteter og med arkitektur af langt højere kvalitet.

Vinderforslaget er skabt som et loop omkring den eksisterende idrætshal. Forslaget er tegnet af et team bestående af Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, JJW Arkitekter, Bisgaard Landskab og Balslev Ingeniører. Det byder på helt nye idéer til, hvordan et idrætshalanlæg kan skabe forbindelser mellem mange forskellige mennesker og aktiviteter og være med til at skabe sammenhæng i et stort område. Nye former for idræt, leg og bevægelse bliver forbundet med de klassiske idrætsgrene på måder, der skaber nye mødesteder og fællesskaber.

Den meget åbne arkitektur vil gøre alle brugere af anlægget til tilskuere, der kan følge med i alt, hvad der foregår. Men det bliver samtidig muligt at åbne og lukke aktivitetsrummene efter behov. Der er tænkt over, hvordan en idrætshal og en bevægelsespark indrettes fleksibelt, så den kan understøtte skiftende trends og tendenser i fremtiden. Samtidig vil hallen og bevægelsesparken blive et støttepunkt for forskellige friluftsaktiviteter, motionsløb og cykling, hvor selve aktiviteterne ikke foregår på idrætsanlægget, men hvor udøverne stadig har behov for en base.

Kalundborg Kommune vil med dette projekt skabe en idrætshal, der er meget mere end en idrætshal, men også et kulturområde og en bevægelsespark. Det skal være et sted, hvor der dyrkes idræt og kultur, men også et socialt mødested samt et sted, hvor foreningsliv af alle slags kan foregå.

Frem til foråret 2017 bliver vinderforslaget udviklet og bearbejdet yderligere. Derefter går den politiske proces i gang, hvor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til etableringen af projektet. Bliver projektet vedtaget, forventes byggeriet at blive indviet i 2018 eller starten af 2019.

Gitte Johansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune og styregruppeformand for projektet, siger om vinderforslaget fra Elkiær + Ebbeskov Arkitekter:

“I vinderforslaget ser vi virkelig muligheder for at vores visioner om, at Høng skal være et attraktivt sted at bo, kommer til udtryk. Vi mener, at vinderforslaget vil løfte området omkring hallen, og sammenhængen til alle aktiviteter og funktioner i området. Projektet vil med sin åbenhed og fremsynethed, skabe nye muligheder for at udøve aktiviteter på en anderledes måde end vi kender det i dag, men vil samtidig kunne koble til de mere traditionelle idrætsgrene. Vi glæder os til at arbejde med konceptet, og få det kvalificeret og tilpasset den lokale identitet i Høng sammen med arkitekterne og vores nuværende og kommende brugere.”

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden, siger om vinderforslaget fra Elkiær + Ebbeskov Arkitekter:

”Vinderforslaget præsenterer en meget utraditionel løsning med arkitektonisk mod og fantasi. Det er samtidig lykkedes at skabe en fin kobling til den eksisterende idrætshal og skolen. Det er et projekt, hvor det enkelte menneskes oplevelse af stedet er vægtet højt, hvilket giver en helt anden tilgang til idrætsbyggeri end det ofte er set tidligere.”

Læs mere
Læs mere om projektet i Høng på www.kalundborg.dk/kbh

Om indsatsen “Nye tider – Nye haller”
Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller. Den demografiske udvikling, nye idrætsvaner og brugergrupper, forandringer i brugsmønstre og trangen til også at flytte aktiviteter udendørs, stiller nye krav til udformning af idrætsfaciliteter. Lokale og Anlægsfonden har afsat mere end 30 mio. kr. til ”Nye tider – Nye haller”.

Konkurrencens tre vinderteams bestående af en arkitekt, en landskabsarkitekt og en ingeniør er fundet blandt de ni teams, der blev udvalgt blandt 109 ansøgere til at komme med bud på nye tiders nye haller.

Læs mere om vinderne af konkurrencen om ”Nye tider – Nye haller” på Lokale og Anlægsfonden hjemmeside 

 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

(kan også kontaktes udenfor almindelig kontortid)

Skip to content