8 mio. kr. til multihus og aktivitetspark med enestående bred brugergruppe

I Ikast etableres et nyt multihus og aktivitetspark til en hidtil uset bred brugergruppe. Her bliver plads til idrætsfolk, skatere, musikere, elever fra en international skole og brugere i et socialpsykiatrisk beskæftigelsesprojekt.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 14. december 2016

Ikke mindre end 35 brugergrupper har været involveret i udviklingen af multihuset ”Hjertet” og aktivitetsparken ”Aktivitetsbåndet” i Ikast. De to projekter bliver opført ved International School Ikast-Brande, som sammen med Ikast-Brande Kommune skal drive projektets to dele.

Projektet har baggrund i Ikast-Brande Kommunes behov for at finde ny plads til den socialøkonomiske virksomhed Gartneriet Garland, og skolens behov for et nyt multihus til idræt og kultur. Kommunen besluttede at lade gartneriet overtage en planteskole nær den internationale skole. Derefter var det oplagt at, kommunen og den internationale skole gik sammen om et projekt til fritidslivet i området. Derfor blev alle tænkelige brugere inviteret med i en udviklingsproces for til et nyt multihus og en ny aktivitetspark, hvilket har ført til en kommende brugergruppe af hidtil uset bred sammensætning.

Blandt brugerne vil bl.a. være den internationale skoles elever, medarbejderne i Gartneriet Garland, Ikast Atletik og Motion, en hundeforening, skatere, musikere, aftenskoler og mange flere. Derudover bliver projekterne også særdeles åbne for spontan brug af alle, der kommer forbi.

Scene, fleksible undervisningsrum og streetsporthal
Multihuset ”Hjertet” bliver på i alt 3.660 m² og bliver opført på et stort område tæt på den internationale skole og nær ved en række andre ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Multihuset indrettes med et centralt torv med scene til optræden. Torvet fordeler brugerne ud til de forskellige rum i multihuset. En fløj vil rumme undervisningsrum til skolen, der om eftermiddagen og aftenen kan ændres til multirum og kunstværksted for foreningsliv og aftenskoler. For de unge og yngre idrætsaktive bliver særligt streetsporthallen interessant. Streetsporthallen indrettes med et gulv i beton eller asfalt, så den rå udendørs fornemmelse bevares, selv om streetaktiviteterne bliver rykket indendørs. Endelig kommer der en café med anretterkøkken og to butikker, der skal drives på socialøkonomiske vilkår.

På første sal i multihuset kommer forskellige større og mindre rum til bløde bevægelsesaktiviteter som dans og yoga, kulturarrangementer og udøvende kultur samt rådgivning af unge i kommunens Unge- og Uddannelsesrådgivning.

Hjertet bliver et meget åbent og transparent byggeri, som også vil vække opmærksomhed ved brugen af mange små uformelle opholds- og siddenicher, der vil forstærke multihusets evne til at være et socialt samlingssted, der handler om mere end aktiv fritid.

Skatebowl, udendørs fitness og bakkeløb
Aktivitetsparken ”Aktivitetsbåndet” vil med et stiforløb binde ”Hjertet” sammen med den internationale skole, Gartneriet Garland og uddannelsesinstitutionerne for unge. Aktivitetsbåndet får et urbant område og et mere afslappet og naturpræget område. I det urbane område kommer der en overdækket skatebowl, legeplads med betonbelægning og gummiasfaltbakker, et udendørs fitnessområde, multibane til boldspil og en cykelbane til mountainbike. Der kommer også en bakke med trapper til løbetræning. I den mere landlige og naturlige zone kommer der opholdsområder med grill og bålplads og shelters til friluftslivet.

I alt kommer projektet med multihus og aktivitetspark til at koste 81 mio. kr. Ikast-Brande Kommune har bevilget 30 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har deltaget i udviklingen af projektet, og har netop besluttet at støtte det med 8 mio. kr. Projektet er tegnet af Arkitektvirksomheden C.F. Møller.

Flemming Storgaard, vicekommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune, siger om projektet:

”Vi er meget glade for samarbejdet med Lokale og Anlægsfonden og den flotte opbakning til projektet. Vi glæder os til at få et superflot sted, der vil blive brugt flittigt fra morgen til aften. Det bliver et enestående samlingspunkt for en masse forskellige mennesker og kommer til at rumme unikke muligheder for oplevelser og fællesskaber. Vi vil gerne inspirere både herhjemme og udenfor for landets grænser med dette projekt”.

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Her er tale om et helt enestående eksempel på, hvor bredt det er muligt at sammensætte brugergrupperne i fritidsfaciliteter. Med dette projekt løftes fritidslivet, et socialøkonomisk tiltag og en skoles undervisningsmuligheder til nye højder. Samtidig skabes der en stærk kontakt mellem de mange forskellige brugere og unge får også mulighed for at få rådgivning til deres livsvalg tæt på der, hvor de alligevel færdes for at være aktive og sociale.”

Yderligere oplysninger
Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 4059 2004
Flemming Storgaard, vicekommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune,  99604101 /22714505

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content