5,5 mio. kr. til kultur- og fritidsbyggeri i Roskilde

Lokale og Anlægsfonden er gået ind i udviklingen af Kunstens Hus og et aktivitetstorv i Roskilde. Samtidig har fonden givet et forhåndstilsagn om støtte på 5,5 mio. kr. til de to nye kultur- og fritidsbyggerier, som er centrale for udviklingen af det tidligere kaserneområde Kildegården til et nyt samlingssted for kultur, idræt og fritid.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 14. december 2016

I forbindelse med omdannelsen af det gamle kaserneområde Kildegården i Roskilde skal der etableres et kulturhus kaldet ”Kunstens Hus” og et aktivitetstorv. Siden Kildegården i 1974 blev overtaget af Roskilde Kommune har bydelen rummet en række kultur- og idrætsaktiviteter samt Retten og Skifteretten i Roskilde. For to år siden overtog Roskilde Kommune hele området og satte derefter gang i en større planlægning af bydelens fremtid.

Det har ført til en ganske sjælden løsning, hvor kommunen fra første færd har prioriteret plads til nye kultur- og fritidsfaciliteter i bydelen. Samtidig bliver eksisterende bevaringsværdige bygninger også udnyttet til forskellige kulturaktiviteter.

Lokale og Anlægsfonden lægger stor vægt på, at fritidsfaciliteter bliver en del af den kommunale planlægning af nye og omdannede bydele. Derfor er det nye kultur- og fritidsbyggeri i Kildegården et meget vigtigt initiativ, som fonden nu har sagt ja til at medvirke i den videre udvikling af. Dermed kommer projektets udvikling til at nyde godt af fondens ekspertise inden for kulturfaciliteter.

Hvis udviklingen lever op til Lokale og Anlægsfondens kvalitetskrav vil projektet senere modtage op til 5,5 mio. kr. til selve opførelsen.

Hus til undervisning og værksted
Kunstens Hus bliver et sted, hvor Roskildes kreative sjæle kan mødes omkring deres kreative interesser hvad enten de er medlemmer af en forening eller selvorganiserede. Kunstens Hus indrettes fleksibelt, så bygningen nemt kan forandre karakter alt efter, hvilke aktiviteter, der skal foregå på et givent tidspunkt. Byens aftenskoler får også Kunstens Hus som nyt center. Selve bygningen etableres ”uden bagside”. Der kommer nemlig store glaspartier og indgange fra alle sider af huset. Den åbne bygning bliver dermed også et naturligt bindeled for alle aktiviteter i området.

Kulturtorv samler kultur, bevægelsesaktivitet og socialt ophold
Udearealerne ved Kunstens Hus bliver udformet som et aktivitetstorv med plads til kultur, idræt og bevægelsesaktivitet. Der kommer en ”eventcirkel” til mindre begivenheder og optræden. Eventcirklen indrettes så en større mobil scene nemt kan opsættes ved større kulturarrangementer. Til daglig brug bliver eventcirkelen bl.a. indrettet til ophold, boldspil og skateraktiviteter. Der kommer et udendørs cafémiljø, der griber ind i den lounge, som skal etableres i Kunstens Hus. Syd for eventcirklen placeres en danseplads mellem Kildegårdshallen og bokseklubbens og håndboldklubbens lokaler. Her kan både børn og voksne være aktive med leg og mere seriøs fysisk træning.

Kunstens Hus og aktivitetstorvet er en del af den større udvikling af bydelen Kildegården. Begge tiltag bliver nyopførte anlæg. Lokale og Anlægsfonden har givet forhåndstilsagn om 5,5 mio. kr. til Kunstens Hus og aktivitetstorvet. Kunstens Hus tegnes af Svendborg Arkitekter og aktivitetstorvet af BOGL.

Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, siger om projektet:

”Stor tak til Lokale og Anlægsfonden for at støtte et projekt, der skaber liv, sammenhæng og spændende løsninger – samtidigt med, at kvaliteterne ved de smukke bygninger på Kildegården bevares. Kildegården giver vi et stort løft til fritidslivet i bred forstand – musik, idræt, kunst og kultur. Kildegården vil skabe rammerne for et aktivt og inviterende fællesskab på tværs af interesser, alder og ambitioner.”

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Dette projekt skabes i samspil med en meget ambitiøs kommunal helhedsplan, hvor fritidslivets faciliteter har været styrende for nyudviklingen af en bydel. Det giver optimale betingelser for at skabe stærke faciliteter, der kan samle aktive fra alle dele af fritidslivet. Kunstens Hus og kulturtorvet byder på fin arkitektur og gode funktionelle løsninger, der tager hensyn til mange forskellige brugergrupper og skiftende aktiviteter.”

Yderligere oplysninger
Ola Mattsson, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0343 / 2870 0933
Kristoffer Kejser, projektleder, Roskilde Kommune, 4631 3408 / 6087 3325

 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content