4 mio. kr. til Aktivitetsskoven i Middelfart

Lokale og Anlægsfonden støtter etableringen af en ny aktivitetsplads i Middelfart. Pladsen bliver udformet som en skov med forskellige broer og lysninger til en lang række aktiviteter for borgere i alle aldre. Samtidig bliver pladsen et opsamlingsanlæg for regnvand i Klimabyen, der er Middelfarts store tiltag med klimaløsninger.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 16. juni 2016

Ligesom mange andre steder i landet er Middelfart truet af oversvømmelser ved de pludselige store regnskyl, som det er set i de senere år. I stedet for at løse problemet ved at investere mange millioner i lukkede kloakløsninger, har Middelfart Spildevand A/S sammen med Middelfart Kommune og Realdania udviklet en plan, hvor en stor del af investeringerne i regnvandshåndtering samtidig bliver investeringer i nye rekreative muligheder for byens borgere.

Lokale og Anlægsfonden har flere steder arbejdet med at udvikle idéer til rekreativ udnyttelse af de ellers så kedelige og lukkede tekniske anlæg til håndtering af regnvand. Derfor var det oplagt for fonden at gå med i udviklingen af aktivitetspladsen kaldet ”Aktivitetsskoven” i Middelfart og nu efterfølgende også støtte projektet økonomisk med 4 mio. kr.

Aktivitetsskoven bliver placeret ved kanten af skoven nær Middelfart Stadion. Hele det nye ”skovområde” bliver på 11.000 m² og skal kunne opsamle regnvand fra en del af KlimaByen.

Hverdagsløsninger bliver til aktivitetsrum
Arkitekter og lokale interessenter har sammen med Lokale og Anlægsfonden arbejdet med – og leget med – at gøre hverdagsløsninger til aktivitetselementer. Derfor er broerne, der bliver anlagt henover de områder af parken, der kan blive oversvømmet ved regnskyl, udviklet til at være aktivitetssteder med forskellige kendetegn. Der bliver etableret fire lysninger, som får forskellige muligheder for aktiv udfoldelse og mere roligt ophold.

Der kommer en parkourbro, en trampolinbro, en glide- og rutsjebro, en pælebro, en løbebro med 60 meter sprintbane, en længdespringsbro med sandgrav og en bevægelsesbro med klatring. Broerne vil måle fra 10 til 70 meter i længden og fra tre til syv meter i bredden.

Der kommer en lysning til atletik, en lysning til boldspil på en 30 x 40 meter stor kunstgræsbane, en lysning med vandlegeplads og en lysning til gadeidræt på en parkeringsplads ved Middelfart Stadion, som kun er i brug, når der er kampe og andre begivenheder på stadion.

Mulighederne for aktivitet og ophold i Aktivitetsskoven kommer særligt beboerne i det nærliggende parcelhuskvarter til gode samt den lokale skole, der efter byggeriet af en ny børnehave har manglet faciliteter til idræt. Men Aktivitetsskoven bliver også et gode og en attraktion for alle, der bor i Middelfart. Selv om aktiviteterne virker meget målrettet børn og unge, så er der tænkt særlige løsninger ind, som gør det interessant også for voksne og ældre at benytte området.

Projektet er tegnet af arkitekterne fra ADEPT i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter og den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon. Hele projektet koster 17,5 mio. kr. at etablere. Middelfart Kommune bidrager med 2,3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 4 mio. kr. Middelfart Spildevand A/S og Realdania bidrager også økonomisk til realiseringen.

Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart, siger om projektet:

”Aktivitetsskoven er en unik idé. Den forholder sig til klimaudfordringen og inviterer samtidig til leg, bevægelse og fællesskab i smukke og spændende omgivelser. Jeg er sikker på, at den bliver et sted, som både børn og voksne bliver rigtig glade for at bruge – og som kan inspirere andre til at tænke byudvikling og klimaløsninger sammen.”

Laura Munch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Projektet ligger i fin forlængelse af vores tidligere udvikling af aktivitetsområder i anlæg til regnvandshåndtering. Det er meget oplagt at udnytte den type tekniske anlæg til rekreative formål. I Middelfart er der tænkt helt nye tanker i forbindelse med at etablere broer som aktive faciliteter og udnytte placeringen nær et skovområde med forskellige lysninger. Der er også tænkt grundigt over, hvordan vandets forløb kan indgå i pladsens design.”

Yderligere oplysninger
Laura Munch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 32830342 / 6155 8824
Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart. Tlf 4015 1858
Helle Baker Norden, projektleder på KlimaByen. Tlf: 6115 6155 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content