3 mio. kr. til spejderhus og friluftsliv i Brønshøj

Københavns største spejdergruppe B21B får et nyt spejderhus og udeområde til friluftsliv midt i storbyen. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 3 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Tirsdag den 13. september 2016

 

Med 200 medlemmer er de blå spejdere fra Bellahøj 21st Barking-gruppen (B21B) den største byspejdergruppe i hovedstaden. Trods de mange daglige aktiviteter så fremtiden ikke lys ud, da det i 2012 stod klart, at spejderne ville miste deres hjem, fordi der skulle bygges nye boliger på den grund, hvor spejderne har haft hjemme i 50 år. Heldigvis lykkedes det spejderne at finde en ny grund nær vandtårnet i Brønshøj, hvor de kunne opføre et nyt og moderne spejderhus.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden, Københavns Kommune, forskere i friluftsliv fra Syddansk Universitet og en lang række lokale aktive har B21B udviklet et anderledes og åbent byggeri, der kan meget mere end at være et spejderhus med bålsted.

Ønsket fra spejdergruppen var at skabe en ramme for mange forskellige aktiviteter i et udemiljø med stærkt naturpræg lige midt i storbyen. Da der er mange andre i lokalområdet, der også vil være glade for sådan et sted, bliver skoler, dagplejere, fritidshjem og andre foreninger som fx Rollespilsfabrikken inviteret ind på grunden og ind i huset som nye brugere.

Spejderhuset bliver opbygget omkring et indre gårdrum på 260 m², som bliver det naturlige samlingssted for spejderne, hvor mange af spejdernes aktiviteter kan foregå. Huset får 310 m² opvarmet areal  med opholdslokale, patruljerum, lederrum og køkken, fordelt på stueplan og en 140 m² hems. Dertil kommer 145 c overdækket område som sammen med  spejderhuset omkranser gårdrummet. Adgangen til spejderhuset og gårdrummet sker via to porte ud mod det omgivende grønne område ved vandtårnet.

Cirkler til leg og læring
For at understøtte naturoplevelserne midt i et byområde etableres der en plads med to cirkler til leg og læring på udearealet. Cirklerne spejler vandtårnets udseende og er nøje afpasset til de eksisterende træer på grunden, så ophold i cirklerne udnytter skyggen fra træerne bedst muligt. Sammen med vegetationen og en let kupering af terrænet skaber cirklerne et markant visuelt udtryk.

Forskere fra projektet Nature Moves på Syddansk Universitet har sammen med Lokale og Anlægsfonden indhentet viden om, hvad børn og unge ønsker sig af fritids- og friluftslivet. De erfaringer indgår i designet af cirklerne, der understøtter både leg, læring og aktivitet samt behovet for at dyrke samvær og hygge i fredelige, naturlige omgivelser. 

Med B21B’s nye spejderhus og rum til friluftsliv tilbydes børn og unge en tidssvarende og attraktiv mulighed for at være aktive i det fri tæt på deres hjem, hvilket er vigtigt, da transporttid og risiko for dårligt vejr anses for at være en af de største barrierer for, at børn og unge fra byerne bliver aktive friluftsmennesker.

Spejderhuset er tegnet af ONV Arkitekter. Udearealet er tegnet af landskabsarkitekt Nicolai Bülow Rousting. I alt koster projektet 12,290 mio. kr. at etablere. Lokale og Anlægsfonden støtter med 3 mio. kr.

Helle Gammelgaard, bestyrelsesformand i B21B, siger om projektet:

”Det nye spejderhus, midt i bylivet i Brønshøj, er helt afgørende for, at vores spejdergruppe igen får en fast ramme for vores dygtige, frivillige, unge ledere og de mange børn, der i stigende grad melder sig til spejder i bydelen. Det nytænkte design af spejderhuset og det inspirerende udendørs anlæg vil løfte spejderarbejdet og skabe mulighed for meget tættere kontakt og samarbejde med skole, institutioner og andre foreninger.”

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Projektet viser, hvordan der kan udvikles projekter til friluftslivet på baggrund af forskning og brugerdialog. Resultatet bliver et projekt som giver et moderne bud på byspejderliv og hvordan friluftsliv i bymiljøerne kan understøttes. Moderne spejderbyggeri som dette kan komme til at spille en vigtig rolle som udgangspunkt for storbymenneskenes fremtidige udeliv og naturoplevelser.”

Yderligere oplysninger
Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0356 / 2869 4774
Helle Gammelgaard, bestyrelsesformand B21B, 21608841 / 44532448

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content