2 mio. kr. til Streetmekka i Aalborg

Lokale og Anlægsfonden støtter det kommende Streetmekka i Aalborg. Gadeidrætshuset vil gøre gadekulturens aktiviteter og oplevelser mere tilgængelige for børn og unge i Aalborg – og vil samtidig bliver en vigtig del af udviklingen af Eternitten som ny bydel

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 16. juni 2016

Danmark har en fremstående placering på verdenskortet over fremragende faciliteter til gadeidræt. Lokale og Anlægsfonden har medvirket i udviklingen og finansieringen af mange af de danske gadeidrætsfaciliteter – og snart kommer der med hjælp fra Lokale og Anlægsfonden en ny prik på det landkort. Fonden har netop bevilget 2 mio. kr. til projektet, der vil blive det første hus i Aalborg, der er målrettet gadekulturens aktiviteter.

Streetmekka i Aalborg bliver et stærkt tilbud til de børn og unge, der har interesse for gadekultur. Men det bliver mere end det. Det bliver også et samlingssted for beboere og foreninger i forbindelse med udviklingen af Eternitten som ny bydel. Streetmekka bliver et eksempel på, hvordan en idrætsfacilitet kan være med til at skabe nye fællesskaber i en ny bydel. Eksempelværdien bliver ikke ringere af, at Streetmekka bliver etableret i en nedlagt industribygning. Det kan være til inspiration for andre kommuner og bygherrer, da den slags findes mange steder i byområder, der skal udvikles til nye formål.

Projektet bliver etableret i en kulturhistorisk værdifuld tidligere industribygning fra 1962. Projektet vil i alt omfatte 2.540 m². Den endelige udformning af bygningens rum og indhold er endnu ikke afgjort, da det afventer et totalentrepriseudbud.

Det kan dog siges, at Streetmekka i Aalborg vil rumme muligheder for at dyrke fx streetbasket, gadefodbold, streetdance, parkour, streetworkout, bouldering (klatring på små vægge), calisthenics og slackline. Dertil kommer muligheder for at dyrke den kunstneriske side af gadekulturen, der handler om at skabe bl.a. musik, video, graffiti og skulpturer. Det er ganske særligt for gadekulturen, at grænserne mellem fysiske og kunstneriske aktiviteter udviskes og smelter sammen.

Arkitekturen i den omdannede industribygning vil også tage særlige hensyn til behovet for gode sociale opholdsmuligheder og de krav, som piger og kvinder stiller til idrætsfaciliteter og kulturhuse. Derfor kommer der opholdsmuligheder i både de store åbne rum og i mindre og mere private nicher og et stort fokus på attraktive forhold i rum til blødere bevægelsesaktiviteter som dans og yoga.

I alt koster Streetmekka i Aalborg 24.409.091 mio. kr. at etablere. Aalborg Kommune har bevilget 5 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 2 mio. kr. Resten af beløbet finansieres af parterne i etableringen af Streetmekka i Aalborg: Realdania, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Nordea-fonden. Beløbene er ink. fondsafgift. Udover midler til etablering finansierer Realdania, TrygFonden og Det Obelske Familiefond arkitektkonkurrence og projektsekretariat.

Udover etablering finansierer Realdania, TrygFonden og Det Obelske Familiefond arkitektkonkurrence og projektsekretariat.

Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, siger om projektet:

”I Aalborg Kommune er vi rigtig glade og stolte over at Lokale og Anlægsfonden går ind i dette projekt. Med deres bidrag og ekspertise bliver GAME Streetmekka Aalborg løftet op på et endnu højere niveau. Når dørene åbner i 2018 får Aalborg Kommunes børn og unge et sted med tag over hovedet, hvor vi året rundt kan tilbyde en mangfoldighed af streetaktiviteter, og hvor børn og unge kan mødes om gode og sunde aktiviteter.”

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Streetmekka i Aalborg viser, hvordan nedlagte industribygninger kan omdannes til stærke, lokale samlingssteder til idræt, kultur og kunst. Det bliver et helt særligt sted for byens gadekultur, men kommer også til at rumme mange andre aktiviteter for en bred gruppe af brugere. Samlet set vil det udvikle og styrke Eternitten som en ny bydel i Aalborg. Alt sammen til en relativt lille byggeudgift i forhold til det store potentiale som et gadeidrætshus rummer.”

Yderligere oplysninger
Ola Mattsson, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0343 / 2870 0933
Mads Duedahl, rådmand for sundheds- og kulturforvaltningen, 2520 1900
Realdania: Programchef, Per Schulze, tlf.: 2729 4149
TrygFonden: Pressechef, Karen Bøgedal, tlf.: 3056 3432
Nordea-fonden: Kommunikationschef, Tine Wickers, tlf.: 2840 8480
Det Obelske Familiefond: Kommunikationschef, Sune Gylling Æbelø, tlf.: 9620 1249
GAME og fremtidige brugere: Kommunikationschef, Ida Brix, tlf.: 2628 6553

 

Fakta om GAME Streetmekka Aalborg

Finansiering:
GAME Streetmekka Aalborg er finansieret af Lokale og Anlægsfonden, Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Det Obelske Familiefond og Aalborg Kommune. GAME skal stå for drift af huset.

 

Aalborg GAME Streetmekka

Lokale og Anlægsfonden: 2.000.000 kr.

Aalborg Kommune: 5.000.000 kr.

Den Obelske Familiefond: 3.500.00 mio. kr

Realdania og TrygFonden: 10.909.091 kr.

Nordea-fonden: 3.000.000 kr.

I alt: 24.409.091 kr.

 

Beløbene er ink. fondsafgift. Udover midler til etablering finansierer Realdania, TrygFonden og Det Obelske Familiefond arkitektkonkurrence og projektsekretariat.

Viborg Kommune er gået ind i samme projekt og et GAME Streetmekka Viborg forventes at stå klar samtidig med gadeidrætshuset i Aalborg.

 

Gaden indenfor:
GAME Streetmekka Aalborg bliver indendørs asfalt og hænge-ud faciliteter og ramme om gadeidræt og gadekultur, som fx street basket, street soccer, skate, parkour, dans, street art.

 

Totalentrepriseudbud:
Med inputs fra workshop annonceres i marts 2016 efter arkitekter, der skal tegne GAME Streetmekka Aalborg. Derefter inviteres totalentreprenører for at omdanne idéerne til mursten.

 

Åbning:
I starten af 2017 starter byggeriet og i starten af 2018 står GAME Streetmekka Aalborg færdig og klar til at blive indtaget af de lokale unge.

 

Drift:
GAME skal drive huset. Organisationen har 14 års erfaring med at drive gadeidræt og gadekultur i udsatte boligområder i hele landet. Siden 2010 har GAME drevet GAME Streetmekka København og siden 2016 GAME Streetmekka Esbjerg.

 

Succes med at tiltrække børn og unge
I GAME Streetmekka København er det lykkes at tiltrække børn og unge, der generelt er karakteriseret ved en lav idrætsdeltagelse. Næsten halvdelen af GAME Streetmekka KBHs medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk, de fleste er mellem 11 og 25 år og scorer lavere på livstilfredshed end landsgennemsnittet. En undersøgelsen foretaget blandt 209 af GAME Streetmekkas KBHs 4.228 brugere giver indikationer på positive effekter ved gadeidræt. 77 procent af de adspurgte oplever, at de bliver en del af større fællesskab og 64 procent får kompetencer med fra gadeidrætten, som de kan bruge i andre dele af livet, samtidig med at de oftere dyrker sport end gennemsnittet.

 

GAME Streetmekka Esbjerg:
GAME, Esbjerg kommune, Realdania, TrygFonden og Nordea-fonden slog 6. januar portene op til GAME Streetmekka Esbjerg i byens gamle DSB remise.

 

 

 

 

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content