Tre nye idrætshaller med i særlig indsats

Kommende idrætshaller i Karlslunde, Slagelse og Høng er udpeget til at blive videreudviklet i Lokale og Anlægsfondens særlige indsats “Nye tider – Nye haller”. Hver hal kan få op til 10 mio. kr. i støtte, hvis de udvikles til moderne bud på en ny idrætshal.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 2. december 2015

27 ansøgere meldte sig, da Lokale og Anlægsfonden i efteråret inviterede kommende bygherrer til at deltage i indsatsen “Nye tider – Nye haller”. Der er nu valgt tre projekter, som i samarbejde med fonden skal udvikles og kvalificeres yderligere. Hvert af projekterne kan få op til 10 mio. kr. i etableringsstøtte, hvis de når det forventede kvalitetsniveau i løbet af udviklingsprocessen.

Formålet med indsatsen er at skabe eksempler på, hvordan nybyggede multifunktionelle idrætshaller kan udformes som haller med rum til en lang række veletablerede og nyere idrætsaktiviteter, kulturtiltag, kreative udfoldelser og sociale fællesskaber. Kortere sagt moderne nye idrætshaller tilpasset nye tiders idræt- og fritidsaktiviteter.

De tre projekter er valgt, da de minder nok om hinanden til at kunne indgå i et samarbejde i den særlige fælles udviklingsproces – men også er så forskellige, at de hver for sig kan blive enestående bud på nye tiders nye idrætshal.

Laura Munch, udviklingskonsulent og projektleder for indsatsen “Nye tider – Nye haller”, siger om valget af de tre haller:

“Lokale og Anlægsfonden modtog en imponerende række af gode og kvalificerede ansøgninger om videre deltagelse i “Nye tider – Nye haller”. Vi har valgt tre projekter, der både rummer stærke selvstændige kvaliteter og samtidig kan indgå i et meningsfyldt samarbejde om fælles udvikling af de tre projektidéer. Mange af de resterende 24 projekter forventer vi at arbejde videre med i andre forløb, hvor de kan udvikles til at blive andre moderne bud på nye idrætshaller.”

De tre valgte projekter

Velfærds- og væksthus for idræt i Karlslunde i Greve Kommune
Greve Kommune lægger vægt på at opføre en ny idrætshal ved Strandskolen i Karlslunde, som kan rumme de mange selvorganiserede idrætsudøvere, der ikke er aktive i foreninger, samtidig med, at foreningslivet også kan udvikle sig yderligere i den nye facilitet. Projektet vil derfor både rette sig mod de traditionelle idrætsgrene og mod parkour, crossfit, skatere og dansere. Der er også tænkt i nye brugergrupper i musik og billedkunst og i aktivt udeliv, da hallen kan blive et støttepunkt for de mange brugere af kystens tilbud. Den nære beliggenhed ved kysten tænkes indarbejdet i det arkitektoniske udtryk.

Det forventes, at bygningskomplekset vil åbne sig ud i det grønne område på Strandskolens matrikel, med forbindelse til det grønne skov- og moseområde, der ligger i tilknytning til Strandskolen. Området er i dag udlagt til boldbaner, men bruges ikke af Strandskolen, der i stedet bruger banerne hos Karlslunde Idræts Forening på nabomatriklen.

Forventet størrelse: Ca. 2.000 m²
Forventet anlægsbudget: Ca. 30 mio. kr.

 

Fysisk og åndelig udvikling i nye rammer i Slagelse
Den nye idrætshal i Slagelse foreslås opført som en del af et nyt campusområde for studerende, der etableres centralt i byen. Idrætshallen bliver dermed et sted, hvor studerende kan være aktive både i undervisningen og i fritiden. Samtidig skal det være en idrætshal, der er åben for alle borgere i Slagelse. Idrætshallen skal være et sted, der inspirerer til bevægelsesglæde, leg og læring for både krop og sind. Hallen indrettes til udvikling af motorik, bevægelse, forskellige boldspil – både de traditionelle og de lidt nyere som fx floorball – gadeidræt. Men også til yoga og dans.

Slagelse Kommune har en vision om at etablere et campusområde langs den sydlige del af jernbanen ved Sdr. Stationsvej. Arealet er på i alt 16.444 m². I begyndelsen af 2016 påbegyndes udarbejdelse af lokalplan for campusgrunden og den nye bro over jernbanen. Det forventes lokalt, at hallen skal indrettes så landskabet udenfor griber ind i hallen, så den bliver synlig for de mange tusinde rejsende, der hver dag benytter togstation og busstation.

Forventet størrelse: Ca. 2.000 m²
Forventet anlægsbudget: Ca. 35 mio. kr.
 

Kultur- og bevægelsespark i Høng i Kalundborg Kommune
Den kommende idrætshal i Høng skal som navnet antyder være meget mere end en idrætshal. Det skal være et lokalt samlingspunkt, hvor folk slet ikke kan lade være med at komme. Det skal være en drivkraft for Høng, der skal være med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo. Hallen skal indgå i et stærkt samspil med udeaktiviteter både i foreningslivet og for de selvorganiserede. Samtidig skal Kultur- og bevægelsesparken blive et socialt samlingssted, som brugerne har lyst til at benytte også når de ikke er aktive. Der bliver plads til de traditionelle idrætsaktiviteter, men der bliver også lagt stor vægt på faciliteter til kampsport og alt det, der ikke direkte handler om aktiv idræt. Som fx café, sociale opholdsmuligheder, musik, teater, foredrag, foreningsmøder og behandlingsmuligheder som fysioterapi.

Faciliteten skal etableres i et større idrætsområde ved Rosenvænget Det nye byggeri skal derfor indgå i en sammenhæng med det eksisterende område, men med ambition om at være nyskabende, visionært og funktionelt og tilpasset områdets identitet. Med sin placering kommer anlægget til at skabe sammenhæng mellem idrætsområdet og bymidten i Høng.

Forventet størrelse: Ca. 3.000 m²
Forventet anlægsbudget: Ca. 45 mio. kr.
 

Yderligere oplysninger
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 

Om indsatsen “Nye tider – Nye haller”

Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller. Den demografiske udvikling, nye idrætsvaner og brugergrupper, forandringer i brugsmønstre og trangen til også at flytte aktiviteter udendørs, stiller nye krav til udformning af idrætsfaciliteter.

Lokale og Anlægsfonden efterspurgte med invitationen til “Nye tider – Nye haller” lokale bud på, hvordan helt nye idrætshaller med rum til både idræt, kultur og andre fritidsaktiviteter kan se ud. Hvilke funktioner skal hallerne indeholde? Hvordan skal hallerne se ud – eller hvordan kunne de se ud – hvis fantasien bliver sluppet løs? Hvilke nuværende og fremtidige behov skal hallerne løse? Hvem skal de kommende brugere være? Hvordan organiseres den fremtidige brug og drift? Dette og meget mere ønskede vi at høre fra de lokale kræfter, der lige nu arbejder på etablering af nye idrætshaller.

Med indsatsen “Nye Tider – Nye Haller” vil Lokale og Anlægsfonden realisere de bedste lokale visioner, og har på den baggrund valgt de tre projekter i Karlslunde, Slagelse og Høng. Fonden har derfor afsat mere end 30 mio. kr. til indsatsen og forberedt en projektkonkurrence og et efterfølgende udviklingsforløb, der strækker sig frem til vinteren 2017.

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content