Teenagepiger dyrker mindre idræt end for 20 år siden

Danske teenagepiger er den eneste befolkningsgruppe, der dyrker mindre idræt i dag end for 20 år siden. Det viser en ny analyse fra Syddansk Universitet. Den gode nyhed er, at når pigerne er blevet til kvinder, dyrker de lige så meget idræt som mændene.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden og Syddansk Universitet
Onsdag den 18. februar 2015Danske børn og unge dyrker mere idræt end deres jævnaldrende i de fleste andre lande i verden. Men danske piger dyrker fra 10-12 års alderen mindre idræt end drengene, og teenagepigerne er den eneste befolkningsgruppe, der i dag dyrker mindre idræt end de gjorde for 20 år siden.

Det viser en omfattende gennemgang og analyse af pigers idrætsdeltagelse, som forskere fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut har udført for Lokale og Anlægsfonden.

Når pigerne har forladt teenagealderen og er blevet til voksne kvinder over 20 år, dyrker de igen lige så meget idræt som jævnaldrende mænd. Men hvor mænd i høj grad fastholder at være aktive i den idræt, de har valgt som børn og unge, sker der et meget markant skifte i idrætsaktivitet, når kvinderne efter pausen i teenageårene finder tilbage til idrætslivet.

Forlader foreningerne til fordel for idræt på egen hånd
Pigerne har et stort frafald i foreningsorganiseret idræt og vælger i højere grad idræt, der foregår på egen hånd. Reelt sker der for piger en total forandring af idrætsvaner ved overgangen til kvinders idrætsdeltagelse.

Den bemærkelsesværdige “pause” i idrætsaktivitet særligt i 16-19-års alderen kan ses som en langvarig tilpasning til, hvordan kvinder i Danmark dyrker idræt. En tilpasningsperiode, der ikke forekommer hos drengene.

Udover den markante pause, som danske piger holder i deres idrætsaktivitet som teenagere, viser analysen en række andre vigtige pointer:

• Det er først og fremmest pigernes familiemæssige baggrund – etnisk, socioøkonomisk og idrætsinteresse – der har betydning for pigernes idrætsdeltagelse.
• Pigerne savner i højere grad end drengene velegnede og trygge idrætsfaciliteter.
• Usikkerhed omkring kropslige forandringer og kvindelig identitet kan være årsag til pigernes frafald.

Analysen bygger dels på nye analyser af foreliggende data fra danske undersøgelser af børn og unges idrætsdeltagelse og fysiske aktivitet, dels på en gennemgang af flere hundrede internationale studier af pigers idrætsdeltagelse.

Lokale og Anlægsfonden har det som et særligt indsatsområde at gøre landets idrætsfaciliteter bedre indrettede til pigers og kvinders ønsker og behov i forhold til idrætsaktivitet.

Indsamlingen af mere viden og forskning på området er en vigtig del af den indsats, og er grunden til, at Lokale og Anlægsfonden har bedt Syddansk Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut om at forske i området.

Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, siger om analysen:

“Analysen giver meget større indsigt i, hvad der kan forklare, at danske teenagepiger er meget mindre idrætsaktive end jævnaldrende drenge. Analysen tyder på, at det store frafald i idrætsdeltagelse blandt pigerne i teenageårene hænger sammen med, at pigernes idrætsvaner ændrer sig meget mere end drengenes. For mange piger tager det flere år at foretage dette skifte i idrætsvaner, hvorefter de fra 20-års alderen er lige så idrætsaktive som jævnaldrende mænd.”

Bo Vestergård Madsen, analysechef og konstitueret direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om analysen:

“Selv om analysen viser, at teenagepigerne vender tilbage til idrætslivet som kvinder, skal vi ikke læne os tilfredse tilbage. Tværtimod skal vi i Lokale og Anlægsfonden og ude i de danske idrætsfaciliteter have høje ambitioner om at inddrage pigernes behov for fleksible faciliteter, der både kan rumme mange forskellige idrætsgrene og sociale mødesteder for pigerne. Dermed kan de skifte idrætsaktivitet, men stadig samles og mødes det samme sted, hvilket kan være med til at fastholde deres idrætsinteresse ved overgangen fra piger til kvinder.”

Yderligere oplysninger
Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, 6550 3491 / 2728 9904

Bo Vestergård Madsen, analysechef og konstitueret direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2623 0074

Om Lokale og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden udvikler og støtter byggeri indenfor idræt, kultur og fritid i hele landet. Byggerierne skal være af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen på støtteområdet og skabe flere og nye muligheder for aktivitet. Fonden giver også rådgivning og støtter forskning indenfor støtteområdet.

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content