Særligt udviklet plan for kultur og idræt til den nye by Vinge

Lokale og Anlægsfonden udvikler i samarbejde med Frederikssund Kommune en kultur- og idrætsplan for den nye by Vinge. Planen skal sikre de fysiske betingelser for, at Vinge bliver en levende by, der appellerer til indbyggernes aktive fritidsliv.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 22. juni 2015

Lokale og Anlægsfonden vil udvikle planen sammen med Frederikssund Kommune og med brug af ekstern ekspertise. I processen vil en række udvalgte aktører inddrages fra forvaltningen, lokale grupper, foreninger, råd og politikere.

Kultur- og idrætsplanen skal fungere som et styringsredskab i byudviklingen. Den skal udpege områder i Vinge, hvor der på kort eller langt sigt skal anlægges faciliteter til idræt, kultur og fritid. Planen skal indeholde et katalog med konkrete forslag til projekter, der kan støtte byudviklingen af Vinge i takt med den nye by bliver etableret.

Planen skal skabe sammenhæng mellem Vinges skoler, foreningsliv og selvorganiserede idrætslige og kulturelle aktiviteter. Kultur- og idrætsplanen skal på den måde hjælpe med til at realisere visionen om at skabe en by med sammenhæng mellem mennesker, by og landskab.

Lokale og Anlægsfonden har tidligere været med i udvikling af nye bydele som fx Nordhavn i København og Kildebjerg-Ry i Skanderborg Kommune. Med udarbejdelsen af en kultur- og idrætsplan for Vinge får Fonden for første gang mulighed for at præge udviklingen for en hel bys fremtidige idrætsliv, kulturoplevelser og friluftsaktiviteter.

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 100.000 kr. til udarbejdelsen af kultur- og idrætsplanen for Vinge. Frederikssund Kommune bidrager med 400.000 kr.

Om Lokale og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid i hele landet. Byggerierne skal være af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen på støtteområdet og skabe flere og nye muligheder for aktivitet. Fonden giver også rådgivning og støtter forskning indenfor støtteområdet.

Om Vinge
Vinge er med sine 370 ha pt. Danmarks største byudviklingsområde. Til sammenligning er Ørestad i København 310 ha. Vinge bliver byudviklet over de næste 20-30 år. Vinge skal være en bæredygtig by.

Når Vinge er fuldt udbygget kommer får byen 20.000 indbyggere. Vinge får 4000 arbejdspladser. Vinge får sin egen S-togsstation på S-togslinje C og H

Centralt i Vinge er det grønne hjerte, der løber fra syd til nord Det Grønne Hjerte er centralt i Vinge, det er her alle de fælles funktoner som skoler, butikker og sportsområder bliver samlet

Læs mere om Vinge her: www.byenvinge.dk,  www.frederikssund.dk/vinge eller på Facebooksiden https://da-dk.facebook.com/ByenVinge

John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, siger om den kommende kultur- og idrætsplan for Vinge:

“Det er fantastisk, at vi sammen med Lokale og Anlægsfonden får denne unikke mulighed for at skabe en sammenhængende levende by, både for den aktive selvorganiserede borger, men ikke mindst får vi muligheden for at skabe rammerne for et kommende rigt og varieret foreningsliv. Strategien skal hjælpe os med at binde den nye by sammen og skal spille sammen med, at vi netop i disse dage også går i gang med at etablere Danmarks flotteste S-togsstation.”

Ola Mattsson, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om den kommende kultur- og idrætsplan for Vinge:

“Det er en sjælden gave at få lov til at skabe en helhedsorienteret udvikling af en helt ny by. Alt for ofte glemmer planlæggerne at inddrage vores behov for idræt, kultur og friluftsliv, når nye bydele udvikles. Fokus bliver alt for ofte snævret ind til kun at omhandle plads til bolig, daginstitutioner og erhverv. I Vinge skaber en fremsynet kommune en stor mulighed for at vise, hvordan en hel by kan opføres med interesse for at imødekomme alle indbyggernes behov”

Yderligere oplysninger
Ola Mattsson, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0343

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content