Havnebade giver byer mere liv og flere aktiviteter

Havnebadene i Aalborg, Hasle og Faaborg har været med til at skabe nyt liv, mere aktivitet og flere udfoldelsesmuligheder for en række forskellige brugergrupper. Det viser en ny evaluering foretaget af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 22. oktober 2015

Der er stor interesse for vandsport over hele landet. Mange kommuner arbejder med planer for at aktivere de tidligere industrihavne som nye rekreative samlingssteder. På den baggrund har Lokale og Anlægsfonden valgt at få udarbejdet en ekstern evaluering af de seneste tre havnebade, som fonden har været involveret i udviklingen af. Det drejer sig om havnebadene i Aalborg (fra 2011), Hasle (fra 2013) og Faaborg (fra 2014).

Evalueringen viser, at der er stor tilfredshed med havnebadene som badefaciliteter og opholdssteder. Havnebadene opfattes som trygge faciliteter samtidig med, at de er udfordrende at være aktive på med niveauforskelle og udspringsmuligheder.

Havnebadene bruges ikke kun til sommerbadning og svømning i bassiner. Kajakroere, havsvømmere og vinterbadere er blevet faste brugergrupper, hvilket i høj grad skyldes de forskellige muligheder for at benytte fx sauna, omklædning, toiletter og klublokaler.

Brugertilfredsheden er høj for alle tre havnebade. Over 80 procent af brugerne for hvert havnebad er enten “meget tilfredse” eller “tilfredse” med deres havnebad. Helt præcist 88 procent i Aalborg, 87 procent i Hasle og 93 procent i Faaborg.

Havnebadene er alle tre steder blevet afgørende for udviklingen af havnemiljøerne som nye og attraktive samlingssteder i bymiljøet. Havnebadene er for mange indbyggere blevet til mål for spadsereture – også uden, at de har nogen nogen intentioner om en forfriskende tur i vandet.

Erfaringerne fra de tre havnebade viser dog også, at der i fremtidige havnebade skal gøres mere ud af integrationen af andre vandsportsgrene i selve faciliteternes design og arkitektur, endnu bedre støttepunktsforhold (omklædning, klublokaler, sauna, toiletter) – samt at alle tre havnebade er udfordrede af algevækst i de bassiner, der har lav bund. Endelig er havnebade på grund af deres placering udsat for slid af vind og vejr, hvilket sætter spor på faciliteterne og deres behov for vedligeholdelse.

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger om evalueringen:

“Vi har været med til at udvikle tre meget stærke havnebade. Evalueringen giver os mange vigtige erfaringer, som vi – og alle andre, der arbejder med lignende projekter – kan bruge fremover, og som kun kan bekræfte os i vigtigheden af en fortsat udvikling og nytænkning af idrætsfaciliteter til brug i, på og ved vand. Det er tydeligt, at havnebade bliver lokale attraktioner og vigtige tilføjelser til bymiljøet, men det er også tydeligt, at havnebadene i endnu højere grad kan udvikles til mere end faciliteter til badning, svømning og de mest gængse vandsportsaktiviteter. Der er et meget stort felt af aktiviteter, vi kan arbejde videre med at inddrage i fremtidens idrætsanlæg på vand.”

 

Yderligere oplysninger

Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content