ByNaturrum i Randers

Et ByNaturrum i Randers skal trække flere børn, unge og voksne ud i byens nære naturomgivelser. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet
Mandag den 9. februar 2015


Bynatur Randers 1 web

Et ByNaturrum skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. I Randers etableres et af landets tre første ByNaturrum ved den 140 hektar store Nordre Fælled.

Projektet skal invitere børn, unge og voksne til at bruge den nære bynatur og den tilstødende fælled til aktiviteter, afslapning og læring. Projektet får titlen “Myretuen”, da naturformidlingen og arkitekturen er inspireret af de mange myresamfund i Nordre Fælled, der er både lærerige og inspirerende for mennesker at følge og vide mere om.

Det i alt 240 m² store byggeri får et 10 meter højt tårn i midten, der er skabt som et tværsnit af en myretue. Tårnet får flere trapper og udsigtsreposer. Ved tårnet etableres også et 85 m² formidlingsrum med studienicher og opholdsmøbler. Formidlingsrummet får en åben reol, hvor Myretuens besøgende kan udstille deres egne objekter og fund fra naturområdet.

Bynatur Randers 2 web

Omkring tårnet anlægges en række trædæk og “myrestier”, som binder området sammen og skaber forbindelser til forskellige aktiviteter og steder i det omkringliggende terræn.

Myretuen opføres tæt på de udsatte boligområder Jenumparken og Glarbjergvej. Dermed får ByNaturrummet en ekstra funktion, da det særligt skal virke tiltrækkende på børn, unge og voksne som kun meget sjældent selv opsøger naturoplevelser.

Projektet er skabt på baggrund af samarbejdet i “Partnerskabet Nordre Fælled”, der består af Randers Produktionshøjskole, Bysekretariatet, Randers Kommune og Naturstyrelsen i Kronjylland.

I alt koster projektet 3 mio. kr. at etablere. Friluftsrådet støtter med 453.300 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 500.000 kr. Randers Produktionshøjskole og resten af partnerskabet vil rejse de resterende 2 mio. kr. gennem lokale indsamlinger og ansøgninger til andre fonde og puljer.

Arealet er stillet til rådighed af Naturstyrelsen i Kronjylland. Myretuen er tegnet af arkitekterne fra Elkiær + Ebbeskov og Leth & Gori. Landskabsarkitekt er LIW planning .

Eske Thøgersen, formand for foreningen Nordre Fælleds Venner, siger om projektet:

“Myretuen bliver et godt støttepunkt til en lang række aktiviteter i en meget afvekslende natur på Nordre Fælled med dens blanding af overdrev, skov og små søer. Frivillige kræfter har allerede nu vist interesse for at være med til at skabe aktiviteter, hvor vi inviterer interesserede til at komme med ud at lede efter blomster, se på insekter og prøve at overnatte i telt.”

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Det er et spændende projekt, der samtidig henvender sig til eksisterende brugere af Nordre Fælled i Randers og helt nye brugergrupper blandt beboere i nærområdet, som ikke har for vane at benytte naturen til rekreative og aktive formål.”

Kristian Jepsen, konsulent i Friluftsrådet, siger om projektet:

“Friluftsrådet lægger vægt på at Myretuen, udover sin primære funktion som åbent ubemandet støttepunkt for bynært friluftsliv, også bliver en base for naturvejledning for udsatte grupper, samt et udgangspunkt for de natur- og friluftsaktiviteter, der udføres af de frivillige i foreningen Nordre Fælleds Venner.”

Om ByNaturrum
ByNaturrum er ubemandede faciliteter, der fungerer som støttepunkter for det aktive friluftliv og samtidig øger brugernes forståelse af naturen. Idéen om ByNaturrum er skabt i fællesskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet, der sidste år lancerede en kampagne, som skulle finde  de første bud på landets ByNaturrum. Der bliver nu opført ByNaturrum i Randers, Kolding og Høje-Taastrup.

Yderligere oplysninger
Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0356

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content