ByNaturrum i Kolding

Et ByNaturrum i Kolding skal skabe nye naturoplevelser for børn, unge og voksne midt i byen. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

 

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet
Mandag den 9. februar 2015


Bynatur Kolding 1 web

Et ByNaturrum skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. ByNaturrummet placeres i en ny “Klimakorridor”, der går fra det åbne land til Kolding Midtby.

I Klimakorridoren kombineres tiltag med regnvandshåndtering, klimatilpasning og naturgenopretning med naturformidling, leg og bevægelse. Byparken i Kolding bliver centrum i Klimakorridoren, og det er her selve ByNaturrummet opføres.

ByNaturrumet etableres som en pavillon i byparkens eksisterende stisystem og det bindes sammen med området med trædæk, der nærmest svæver over jorden. Der kommer et mødepunkt og to aktivitetsområder på henholdsvis 32 m² og 40 m². Bygningen opføres i træ, overdækkes og får vægelementer som skaber læ og opholdsrum. ByNaturrummet kommer således til at fremstå let, åbent og inviterende til ophold uafhængigt af vind og vejr.

På de nærmeste arealer omkring ByNaturrummet kommer der elementer til fysisk træning og naturparkour samt fuglekasser, der kan tiltrække ynglende fugle.

Bynatur Kolding 2 web

Projektet vil blive videreudviklet i samarbejde mellem bl.a. Kolding Kommune, Naturskolen og de lokale folkeskoler. Byparken er udpeget som potentielt klimaprojekt og der vil være mulighed for at udvide med klimatilpasning i form af forsinkelsesbassiner og lignende tiltag i samarbejde med Kolding Spildevand.

I alt koster projektet 1,370 mio. kr. at etablere. Kolding Kommune har bevilget 411.000 kr. til projektet. Friluftsrådet støtter med 479.500 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 479.500 kr. til projektet, der er tegnet af Labland Arkitekter i samarbejde med Kolding Kommune.

Thomas Thinghuus, landskabsarkitekt i Kolding Kommune, siger om projektet:

“Idéen er at anlægge en pavillon i Klimakorridoren. Den vil komme til at danne udgangspunkt for naturoplevelser i én af de vigtige grønne korridorer indtil Kolding by. Vi vil nu tage fat i nogle af de brugergrupper vi forestiller os får gavn af projektet, for at få gode idéer til den endelige indretning.” 

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Projektet vil kunne understøtte en række forskellige aktiviteter i den bynære natur. Der kommer nye aktivitetsmuligheder for motionister, ny plads for børnefamiliernes leg og udeliv og anderledes rum til folkeskolernes undervisning.”

Kristian Jepsen, konsulent i Friluftsrådet, siger om projektet:

“Friluftsrådet lægger vægt på at Klimakorridoren etablerer og formidler klassiske naturtyper, såsom vådenge og overdrev, i en bymæssig kontekst. Desuden vil lokale skoler og friluftsforeninger blive inddraget i projektets udformning og gennemførsel.”

Om ByNaturrum
ByNaturrum er ubemandede faciliteter, der fungerer som støttepunkter for det aktive friluftliv og samtidig øger brugernes forståelse af naturen. Idéen om ByNaturrum er skabt i fællesskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet, der sidste år lancerede en kampagne, som skulle finde de første bud på landets ByNaturrum. Der bliver nu opført ByNaturrum i Randers, Kolding og Høje-Taastrup.

Yderligere oplysninger
Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0356


Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content