ByNaturrum i Høje-Taastrup

Et ByNaturrum i Høje-Taastrup skal formidle fænomenerne sol, vind og regn – og trække flere børn, unge og voksne ud i byens nære naturomgivelser. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet
Mandag den 9. februar 2015

 

Bynatur HTK 1 web

Et ByNaturrum skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. I Høje-Taastrup etableres et af landets tre første bynaturrum ved Gadehaveskolen og biblioteket.

ByNaturrummet opføres som et tårn, der giver brugerne et nyt perspektiv på byens natur og formidler de klimatiske naturfænomener sol, vind og regn. Derfor har Høje-Taastrups nye tårn fået navnet “Klimatårnet”.

Klimatårnet er en ombygget højspændingsmast på 15,5 meter. Ved foden af tårnet etableres en platform, der er tilgængelig fra gadeniveau. Fra denne første platform fører en spindeltrappe til den øverste platform på 25 m². Den øverste platform udformes som et kompas med opholdsnicher mod øst, vest, nord og syd. Nicherne vil kunne bruges til udsigtsbokse og som formidlingsrum. Tårnet udstyres med tekniske installationer som regnmåler, windcowl, vindpose, lufttryk, solpanel og solur. Installationerne kan bruges til formidling af vejrets forskellige skift.

Foden af tårnet bygges på en nedlagt fodgængerrampe, der ender i en skakt fire meter under gadeterræn. Dette rampeforløb bliver udnyttet som ramme for bevægelsesaktiviteter med et attraktivt forløb for skatere og børn med løbehjul.

Bynatur HTK 2 web

Klimatårnet placeres på en nord-sydgående akse mellem byen Høje Taastrup og naturområdet Hakkemosen og en øst-vest akse med Selsmosen mod øst og det åbne land mod vest. Dermed får Klimatårnet også en vigtig funktion som formidler af andre aktivitetsmuligheder i Høje-Taastrups bynære natur.

I alt koster projektet 1,420 mio. kr. at etablere. Høje-Taastrup Kommune har bevilget 429.000 kr. Friluftsrådet støtter med 495.000 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 495.000 kr. til projektet, der er tegnet af Keinicke & Overgaard Arkitekter.

Jens Arnt, skoleleder af Gadehaveskolen, udtaler følgende om projektet:

“Vi glæder os meget til vores Klimatårn. Det bliver et aktivt og levende rum for alle – både elever, foreninger og nysgerrige borgere. Placering på ruten fra stationen til Hakkemosen lægger netop op til, at alle kan bruge det. Jeg er sikker på, at ByNaturrummet, kommer til at samle og løfte i lokalområdet.”

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Projektet vil gøre det muligt at formidle naturoplevelser i et ellers udpræget byområde. Klimatårnet vil kunne øge interessen for naturen blandt indbyggerne i Høje-Taastrup, og måske særligt helt nye brugergrupper, der ellers sjældent benytter sig af den bynære natur i lokalområdet.”

Kristian Jepsen, konsulent i Friluftsrådet, siger om projektet:

“Friluftsrådet lægger vægt på at Klimatårnet formidler bynaturen på en nytænkende måde med fokus på nedbør, sol, vind og temperatur. Desuden skal projektet give beboerne i Gadehavekvarteret og øvrige forbipasserende nye naturoplevelser bl.a. ved at vise dem vejen ud i Hakkemosen.”

Om ByNaturrum
ByNaturrum er ubemandede faciliteter, der fungerer som støttepunkter for det aktive friluftliv og samtidig øger brugernes forståelse af naturen. Idéen om ByNaturrum er skabt i fællesskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet, der sidste år lancerede en kampagne, som skulle finde de første bud på landets ByNaturrum. Der bliver nu opført ByNaturrum i Randers, Kolding og Høje-Taastrup.

Yderligere oplysninger
Jakob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0356

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content