3,2 mio. kr. til Motoriklandskab i Barrit

På Barrit Skole i Hedensted Kommune skal en gammeldags gymnastiksal omdannes til et moderne motoriklandskab. Lokale og Anlægsfonden har udviklet konceptet og støtter projektet med 3,2 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 14. december 2015

Skolegymnastiksalen, et af de mest klassiske rum til idræt i Danmark, er for mange en stærkt upopulær idrætsfacilitet. Det lille idrætsrum på ca. 300 m² med vinduer højt oppe under loftet, ribber og fugtpletter på væggene og med direkte forbindelse til store og kolde omklædningsrum passer ikke rigtig til moderne idrætsudøveres krav til omgivelsernes kvalitet.

Gymnastiksalene er nogle steder helt opgivet, og nogle skoler har omdannet dem til faglokaler eller simpelthen aflåst, lukket og glemt dem.

Den dårlige tilstand i mange af skolernes gymnastiksale fik i 2012 Lokale og Anlægsfonden til sammen med DGI at udvikle et helt nyt koncept, der kan gøre salene til moderne aktivitetssteder, der i langt højere grad er tilpassede deres primære brugere – børn i skolealderen – samt lokalområdets aktive. Både de selvorganiserede og foreningsmedlemmerne.

Videreudviklet koncept i Barrit

Dette koncept bliver nu udviklet yderligere på Barrit Skole i Hedensted Kommune. Her bliver skolegården integreret i en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et moderne motoriklandskab. Projektet skal forstærke Barrit Kultur- og Idrætscenters funktion som områdets aktive centrum.

Da Kultur- og Idrætscenteret i sin tid blev bygget til Barrit Sognegård og Barrit Skole, flyttede mange af skolens og Barrit Gymnastik- og Idrætsforenings aktiviteter over i idrætshallen. Gymnastiksalen bliver i dag brugt til en del af idrætsforeningens gymnaster og af Juelsminde Karateklub. Gymnastiksalen har i en del år været nedslidt og moden til renovering, men der har i Barrit været et stærkt ønske om at spare på pengene, indtil en mere tidssvarende løsning end en almindelig renovering dukkede op.

Denne løsning er nu fundet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Samarbejdet skal omdanne gymnastiksalen til et motoriklandskab målrettet både foreningslivet, undervisningen og de mindste børn i børnehave, vuggestue og dagpleje. Motoriklandskabet bliver også stillet til rådighed for fri brug og selvorganiseret aktivitet. Den udendørs del af motoriklandskabet vil altid være frit tilgængeligt for alle. Der er tale om et projekt med omdannelse af 350 m² bygningsareal og 2.500 m² udeareal.

Motorikbro, klatretårn og foldevæg i glas

I midten af motoriklandskabet bevares et større gulvareal, så de nuværende gymnastik- og kampsportsaktiviteter stadig kan finde sted. Omkring gulvarealet og på væggene bliver der etableret klatrenet. Et nyt klatretårn vil forbinde gulvet og et nyt indskudt dæk. Der kommer tovjungle, stejle ramper og en repos med hule og søjleskov. En motorikbro med forskellige udfordringer bliver placeret på tværs af gulvarealet og afsluttes med en motoriktrappe og en brandmandsstang for dem, der vil hurtigt ned eller langsomt op.

Nordgavlen bliver åbnet med en tre meter høj glasfoldevæg som, når vejret tillader det, kan åbnes og skabe sammenhæng med udendørs aktiviteter. Uden for det indendørs motoriklandskab bliver der i den gamle skolegård anlagt syv forskellige aktivitetsøer med klatreelementer, trampoliner, trædesten, lydlandskaber, skateområde, boldmur og meget mere.

Omklædningsrummet bliver omdannet til et 50 m² stort fleksibelt aktivitetsrum med en foldevæg ind til selve motoriklandskabet, så det kan lukkes af og åbnes mod det store aktivitetsrum. Ved siden af det mindre aktivitetsrum bliver der etableret en sansesal, der er særligt rettet mod skolens behov for at tilbyde aktiviteter for en specialafdeling for børn med psykiske og fysiske handicap.

Projektet er udviklet i et stærkt engageret samarbejde mellem Barrits mange foreninger. Men også de “foreningsløse” ildsjæle har deltaget aktivt i arbejdet med at udvikle Barrit til en landsby, hvor det i fremtiden fortsat vil være attraktivt at bo.

I alt koster projektet 9,312 mio. kr. at etablere. Hedensted Kommune har bevilget 1,320 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter med 3,2 mio. kr. Projektet er tegnet af Pluskontoret Arkitekter.

Jørgen Mikkelsen, der er formand for Barrit Gymnastik- og Idrætsforening, siger om projektet:

“Jeg glæder mig over, at det bliver muligt at realisere projektet. I Idrætsforeningen ser vi frem til det nye motoriklandskab, der vil åbne for nye muligheder og aktiviteter, som idrætsforeningen ikke kan tilbyde i dag. De nye indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder bliver en gevinst for os i idrætsforeningen og for hele byen. “

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Projektet bliver et fint eksempel på, hvordan en gymnastiksal og skolegård kan omdannes til et spændende, sjovt og aktiverende motoriklandskab. Der er arbejdet stærkt på at udnytte det oprindelige koncept fuldt ud. Det er blandt andet sket ved at udvide motoriklandskabets muligheder for at kæde indendørs og udendørs aktiviteter sammen.” 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content